Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden die op dit moment in uitvoering zijn. Wilt u weten welke projecten er in uw gemeente zijn: bekijk deze projectenkaart(externe link). Volg onze projecten ook via de app 'Waterwerk'. Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (Android(externe link) | iOS(externe link))​​​​.

 • Baggeren

  Ieder jaar baggeren we de sloten, kanalen en vijvers in ons gebied. Ook bij u in de buurt. Op deze pagina leest u wat we precies doen, wanneer we dat doen en waarom.

 • Beekdal Vledder Aa

  Tussen de esdorpen Vledder, Wapse en Doldersum ligt het beekdal Vledder Aa. In opdracht van het Rijk gaan we het stuk tussen de Doldersummerweg en de Ten Darperweg op een natuurlijke wijze inrichten.

  Beekdal vledder aa
 • De Beek, IJsselmuiden

  We willen allemaal droge voeten, droge kelders en een goede wateraan- en afvoer voor optimaal watergebruik. Om dit in IJsselmuiden zo te houden, bundelen we onze krachten met de gemeente Kampen. Samen pakken we het watersysteem van De Beek én in het centrum van IJsselmuiden aan. Hiermee wordt eventuele wateroverlast bij hevige regenbuien tegengegaan.

 • Duurzame slibinstallatie rioolwaterzuivering Echten

  Tijdens het zuiveren van rioolwater op de rioolwaterzuivering in Echten blijft ‘zuiveringsslib’ over. Dit kan worden verwerkt om er bijvoorbeeld elektriciteit mee op te wekken voor eigen gebruik of om er mest voor de landbouw van te maken.

 • Maaien

  Regelmatig maaien we de slootkanten. Ook bij u in de buurt. Op deze pagina leest u wat we precies doen, waarom we dat doen en wanneer.

 • Oude Diep, Midden-Drenthe

  In de provincie Drenthe ligt de beek het Oude Diep. In het stroomgebied van deze beek liggen prachtige natuurgebieden. In het gebied worden werkzaamheden uitgevoerd die als doel hebben dat ook volgende generaties kunnen genieten van een gevarieerd landschap.

  Brede kijk op het Oude Diep
 • Projecten in kaart

  Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water. Ook bij u in de buurt. Deze pagina geeft een overzicht van projecten in uw gemeente. 

 • Renovatie van gemalen en stuwen

  Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 370 gemalen en 1.980 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.

 • Stenendijk, Hasselt (HWBP)

  De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

 • Waterschapszorg: Nieuwe indeling van watergangen

  We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Projecten van het waterschap

Wilt u weten aan welke andere projecten het waterschap werkt? Kijk dan eens op de pagina projecten. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle projecten die nu en de komende jaren spelen.