Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water voor ongeveer 621.800 mensen in ons gebied. Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden die op dit moment in uitvoering zijn. Wilt u weten welke projecten er in uw gemeente zijn: bekijk deze projectenkaart. Volg onze projecten ook via de app 'Waterwerk'. Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (Android | iOS )​​​​

 • Boerenveensche Plassen Hoogeveen/Pesse

  In de Boerenveensche Plassen steven we naar een duurzaam watersysteem voor onder andere de landbouw. Het watersysteem moet namelijk voldoen aan de landelijke normen. Om het risico op wateroverlast te beperken kunnen we bijvoorbeeld een waterberging aanleggen of de watergangen opnieuw inrichten. Dit gaan we de komende tijd samen met de omgeving onderzoeken.
  Boerenveensche Plassen
 • Brede Kijk op het Oude Diep Midden-Drenthe

  Het Oude Diep is een beek in Drenthe die begint in de velden boven Mantinge en Balinge en stroomt tot aan Echten. Hier werken we samen met gebiedspartners, inwoners en ondernemers in het gebied aan het ontwikkelen van nieuwe natuur en het verbeteren van de waterhuishouding. Zodat er altijd voldoende water is, van hoge kwaliteit.
   
  Brede kijk op het Oude Diep
 • Buitenpolder achter Kuinre in Noord West Overijssel

  We richten de polder achter Kuinre in de gemeente Steenwijkerland opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Door het creëren van een toekomstbestendig watersysteem verbetert de kwaliteit van het buitenwater en kunnen we meer water opgevangen als het vaak regent en beter vasthouden bij droogte.
 • Dwingelderveld Zuidwest-Drenthe

  Ons Nationaal Park Dwingelderveld droogde op. Inmiddels hebben we dat al grotendeels opgelost. Op deze pagina vertellen we wat we doen – en al hebben gedaan.
  Dwingelderveld stuw en waterberging
 • Herinrichting Steenwetering Hasselt

  We richten de Steenwetering opnieuw in. We streven hier naar een duurzame inrichting voor onder andere de landbouw en natuur. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is en dat de watergang wordt voorzien van natuurlijke oevers. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en krijgen we de waterkwaliteit weer op orde.
  Kinderen zoeken waterbeestjes
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

  Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Daarom werken we momenteel aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Zodat u veilig kunt wonen, werken en recreëren.
 • IJsselwerken (HWBP)

  De IJsseldijk Zwolle-Olst beschermt de bewoners van Salland en Zwolle tegen water vanuit de IJssel. En bij een noordwesterstorm tegen het IJsselmeer. De dijk bleek niet sterk genoeg meer voor de toekomst. Daarom gaan we ‘m versterken. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
  IJsseldijk bij Wijhe
 • Lierder- en Molenbroekerpolder Wijhe

  We richten de polders Lierder- en Molenbroek in de gemeente Olst-Wijhe opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Door het creëren van een robuust watersysteem verbetert de kwaliteit van het buitenwater en kunnen we meer water opgevangen als het vaak regent en beter vasthouden bij droogte.
 • Marswetering Dalfsen

  De Marswetering in Dalfsen krijgt een upgrade. De kwaliteit van het buitenwater verbetert, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte. Na onze werkzaamheden voldoet de wetering weer aan de Europese eisen. 
 • Nieuwe Wetering Broekland/Elshof/Laag Zuthem

  We ontwikkelen samen met de omgeving plannen om de Nieuwe Wetering opnieuw in te richten. Dit vloeit voort uit Europese regelgeving om de natuurwaarden te vergroten. Daarom willen we op zoveel mogelijk plaatsen de watergang opnieuw inrichten door het aanleggen van een natuurlijke oever en het vispasseerbaar maken van stuwen. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.
  Nieuwe Wetering Bovenloop
 • Nijeveen Kolderveen Meppel

  We doen er alles aan om het water goed te beheren in ons gebied. De natuur blijft echter moeilijk voorspelbaar, en een zeker risico voor wateroverlast blijft. Het wordt warmer en natter in Nederland, én het regent vaker en harder. Om zoveel mogelijk wateroverlast in uw leefomgeving te voorkomen, gaan wij aan de slag met de polder Nijeveen-Kolderveen.
  Nijeveen Kolderveen
 • Oude Willem Drents-Friese Wold

  Oude Willem is een landbouwgebied in het Nationaal Park Drents-Friese Wold (gemeente Westerveld). Dit gebied veroorzaakt verdroging in de aanliggende hoogveentjes, vennen en vochtige heideterreinen. Met dit project willen we dat herstellen. We streven naar de natuurlijke waterhuishouding en een geleidelijke overgang tussen het bos op de hogere gronden en de lagere delen in de Oude Willem. 
  Oude Willem
 • Robuust watersysteem Brongebied Oude Diep Midden-Drenthe

  Ons klimaat verandert. Daardoor wordt het weer extremer. Soms regent het veel in een korte tijd of soms zijn er juist lange droge periodes. In dit gebied was er veel wateroverlast na extreme regenval.
  Oude Diep
 • Ruiner Aa Pesse/Spier/Wijster

  We onderzoeken of er in de bovenloop van de Ruiner Aa een knelpunt is wat betreft wateroverlast. Het watersysteem moet namelijk voldoen aan de landelijke normen tegen wateroverlast. Uit berekeningen blijkt dat wanneer er extreem veel regen valt op een aantal plaatsen in het gebied tijdelijk wateroverlast ontstaat of dat er plaatselijk beperkte drooglegging is.
 • Soestwetering en Breebroeksleiding Heeten/Okkenbroek

  We richten de Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.
  Soestwetering bovenloop en Breebroeksleiding Heeten-Okkenbroek
 • Spoortippe en Punthorst, gemeente Staphorst

  In het gebied Spoortippe en Punthorst (gemeente Staphorst) streven we naar een duurzaam watersysteem voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.
  Herinrichting Spoortippe en Punthorst
 • Stadsdijken Zwolle (HWBP)

  De Stadsdijken in Zwolle beschermen de bewoners tegen het water. De dijken willen we ook in de toekomst veilig houden. Daarom gaan we ze versterken. 
  Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
 • Stenendijk Hasselt (HWBP)

  De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken.
  Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
 • Veilige Vecht (HWBP)

  De dijken langs de Vecht beschermen het gebied tegen overstromingen. Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen, gaan we de Vechtdijken versterken. Daarnaast onderzoeken we ook of andere maatregelen in het Vechtdal kunnen bijdragen aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
   
 • Vernieuwen van 60 gemalen en stuwen

  Gemalen en stuwen houden het water in een gebied op peil: niet te veel, niet te weinig. Wij beheren 363 gemalen en 1.972 stuwen. 60 daarvan zijn nu aan onderhoud of vervanging toe.