Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water voor ongeveer 621.800 mensen in ons gebied. Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden die op dit moment in uitvoering zijn. Wilt u weten welke projecten er in uw gemeente zijn: bekijk deze projectenkaart. Volg onze projecten ook via de app 'Waterwerk'. Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (Android | iOS )​​​​

 • De baggerwerkzaamheden in Kampen betreffen watergangen in de wijken Hagenbroek, De Maten, Bovenbroek, Kampen Zuid en Kampen Centrum. Naar verwachting duren deze tot uiterlijk 15 maart 2022.
 • Tussen de esdorpen Vledder, Wapse en Doldersum ligt het beekdal Vledder Aa. In opdracht van het Rijk gaan we het stuk tussen de Doldersummerweg en de Ten Darperweg op een natuurlijke wijze inrichten.
 • Het watersysteem in het gebied rondom de Boerenveensche Plassen is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem robuuster en toekomstbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.
  Boerenveensche Plassen
 • Het Oude Diep is een beek in Drenthe die begint in de velden boven Mantinge en Balinge en stroomt tot aan Echten. Hier werken we samen met gebiedspartners, inwoners en ondernemers in het gebied aan het ontwikkelen van nieuwe natuur en het verbeteren van de waterhuishouding. Zodat er altijd voldoende water is, van hoge kwaliteit.
   
  Brede kijk op het Oude Diep
 • We richten de polder achter Kuinre in de gemeente Steenwijkerland opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Door het creëren van een toekomstbestendig watersysteem verbetert de kwaliteit van het buitenwater en kunnen we meer water opgevangen als het vaak regent en beter vasthouden bij droogte.
 • Het watersysteem in het gebied rondom de Domeinweg in Hoogeveen is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem robuuster en toekomstbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.
  Sloot bij Domeinweg in Hoogeveen
 • Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Daarom werken we momenteel aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Zodat u veilig kunt wonen, werken en recreëren.
 • De IJsseldijk Zwolle-Olst beschermt de bewoners van Salland en Zwolle tegen water vanuit de IJssel. En bij een noordwesterstorm tegen het IJsselmeer. De dijk bleek niet sterk genoeg meer voor de toekomst. Daarom gaan we ‘m versterken. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
  IJsseldijk bij Wijhe
 • We richten de polders Lierder- en Molenbroek in de gemeente Olst-Wijhe opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Door het creëren van een toekomstbestendig watersysteem verbetert de kwaliteit van het buitenwater en kunnen we meer water opgevangen als het vaak regent en beter vasthouden bij droogte.
 • We ontwikkelen samen met de omgeving plannen om de Nieuwe Wetering opnieuw in te richten. Dit project vloeit voort uit Europese regelgeving om de natuurwaarden te vergroten. Daarom willen we op zoveel mogelijk plaatsen de watergang opnieuw inrichten door het aanleggen van een natuurlijke oever en het vispasseerbaar maken van stuwen. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.
  Nieuwe Wetering Bovenloop
 • We doen er alles aan om het water goed te beheren in ons gebied. De natuur blijft echter moeilijk voorspelbaar. Het wordt warmer en natter in Nederland, én het regent vaker en harder. Om het waterbeheer in uw leefomgeving zo goed mogelijk te kunnen doen, gaan wij aan de slag met de polders Nijeveen en Kolderveen (gemeente Meppel).
  Nijeveen Kolderveen
 • We maken plannen om het Overijssels kanaal tussen Deventer en Raalte opnieuw in te richten, zodat het voldoet aan Europese en landelijke regelgeving. Het Overijssels kanaal is belangrijk voor het aan- en afvoeren van water. Daarom streven we hier naar een duurzame en toekomstbestendige inrichting voor onder andere de landbouw en natuur. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en verbeteren we de waterkwaliteit. Dat doen we graag samen met u.
  Overijssels kanaal tussen Deventer en Raalte
 • Tijdens de rioolwaterzuivering in Echten blijft ‘zuiveringsslib’ over. Dit kan verwerkt worden, bijvoorbeeld om elektriciteit op te wekken voor de zuivering of tot mest voor de landbouw. De installatie die het zuiveringsslib verwerkte is in 2019 uitgezet, omdat het niet meer voldeed aan de eisen. Daarom gaan we de installatie vervangen. Daarbij willen we de slib nóg doelmatiger en duurzamer verwerken.
  Energie- en Grondstoffenfabriek in Echten
 • Het watersysteem in het gebied rondom de Ruiner Aa is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem robuuster en toekomstbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.
 • We richten de Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.
  Soestwetering bovenloop en Breebroeksleiding Heeten-Okkenbroek
 • In het gebied Spoortippe en Punthorst (gemeente Staphorst) streven we naar een toekomstbestendig watersysteem voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.
  Drone afbeelding Spoortippe en Punthorst
 • De Stadsdijken in Zwolle beschermen de bewoners tegen het water. De dijken willen we ook in de toekomst veilig houden. Daarom gaan we ze versterken. 
  Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
 • We ontwikkelen, samen met de omgeving, plannen om de Steenwetering opnieuw in te richten. Dit doen we zodat het watersysteem daar beter geregeld is. We streven naar een duurzame inrichting voor de landbouw en natuur. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en krijgen we de waterkwaliteit weer op orde.
  Kinderen zoeken waterbeestjes
 • De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
 • De dijken langs de Vecht beschermen het gebied tegen overstromingen. Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen, gaan we de Vechtdijken versterken. Daarnaast onderzoeken we ook of andere maatregelen in het Vechtdal kunnen bijdragen aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
   
 • Gemalen en stuwen houden het water in een gebied op peil: niet te veel, niet te weinig. Wij beheren 363 gemalen en 1.972 stuwen. 60 daarvan zijn nu aan onderhoud of vervanging toe.
 • We gaan het gebied Vledders en Leijerhooilanden (gemeente Staphorst) samen met Landschap Overijssel natuurlijker maken, met oog voor de toekomst. We doen dit door een zogeheten robuust watersysteem aan te leggen. Dit betekent dat het gebied in de toekomst de extremen in het weer beter kan opvangen.
 • We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).
 • We gaan de Zandwetering in Wijhe opnieuw inrichten, zodat het voldoet aan Europese en landelijke regelgeving. We streven hier naar een duurzame en toekomstbestendige inrichting voor onder andere de landbouw en natuur. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en verbeteren we de waterkwaliteit. 
  Zandwetering in Wijhe