De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden beschermt polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer. De dijk moet worden versterkt, omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom start het waterschap in januari 2024 het dijkversterkingsproject Mastenbroek-IJssel. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).   

Masterclass 30 mei vol

De masterclass 'Dijkversterking langs de IJssel: écht nodig?' op 30 mei zit vol. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst. Wilt u op de hoogte blijven van de dijkversterking? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

Waar?

De IJsseldijk die moet worden versterkt begint in het zuiden vanaf de versterkte dijk bij Westenholte in Zwolle (Ruimte voor de Rivier) en loopt via ’s-Heerenbroek, Wilsum en Nieuwstad richting het noorden, tot in IJsselmuiden en de stationsomgeving van Kampen. De dijk loopt verder door tot de splitsing van de N765 en N760.  

Wat is er met de dijk aan de hand?   

De IJsseldijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Zo is de dijk bij hoogwater niet overal hoog of stabiel (sterk) genoeg én kunnen er kanaaltjes onder de dijk ontstaan die zand meevoeren en het begin van een kwetsbare plek kunnen zijn. Het deel van de IJsseldijk tussen de Spooldersluis tot en met de verlegde dijk ter hoogte van Westenholte en het hoge deel van de dijk in het dorp Wilsum zijn sterk en hoog genoeg en hoeven nu niet versterkt te worden. Op de afbeelding hieronder ziet u op welk deel van de IJsseldijk dijkversterking nodig is.

Tekening van het stuk dijk dat moet worden versterkt

Wat doen we wanneer? 

Tot en met het voorjaar verzamelen we met belanghebbenden en geïnteresseerden mogelijke oplossingen om de dijk te versterken. Daarna worden de verschillende oplossingen verder onder de loep genomen en uitgewerkt in kansrijke alternatieven. In 2026 besluit het algemeen bestuur van het waterschap welk alternatief de voorkeur heeft: het voorkeursalternatief. Daarna worden de oplossingen verder uitgewerkt tot concrete plannen. De schop gaat in de grond vanaf 2029. 

Tijdlijn van de dijkversterking: 2024 - 2026 verkenning, 2026 - 2028 planuitwerking, vanaf 2029 uitvoering van de dijkversterking

Denk mee vanaf de start  

Vanaf de start van de verkenning betrekken wij u graag bij het project. Dus hebt u een belang of wilt u meedenken, laat het ons weten. Zorg dat u de informatie krijgt die u nodig hebt. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en doe mee met de verschillende bijeenkomsten die het waterschap organiseert over de dijkversterking. 

Op verschillende momenten in de verkenning kunt u formeel reageren op de plannen:  

  • Het startdocument dijkversterking Mastenbroek-IJssel (van 8 januari t/m 19 februari 2024) 
  • De notitie Reikwijdte en Detailniveau (najaar 2024) 
  • Het concept voorkeursalternatief (begin 2026)  

Aan het einde van de verkenning kiest het algemeen bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief. Dan komt de planuitwerking vanaf 2026, waarin het dijkontwerp tot op de meter nauwkeurig wordt ingetekend. In deze fase moeten er oplossingen voor specifieke knelpunten worden gevonden. In de realisatie (vanaf 2029) gaat de aannemer aan het werk. Dan kunnen de plannen niet meer worden gewijzigd zonder extra hoge kosten. Wel is het zaak voor u om de werkzaamheden goed te volgen, om er zeker van te zijn dat alles wordt aangelegd zoals is afgesproken met het waterschap. 

Meer weten?  

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 2.000 kilometer dijken en 400 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt. Verdeeld over 23 projecten pakt WDODelta zo’n 200 kilometer dijken aan. Het projectgebied van Mastenbroek-IJssel grenst in het zuiden bij Zwolle aan twee andere dijkversterkingsprojecten: IJsselwerken (planuitwerking) en Stadsdijken Zwolle (in uitvoering).  

Nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanagers Hendrika Jager of Marijn Linde via 088 – 233 1200 of stel uw vraag per e-mail mastenbroek-ijssel@wdodelta.nl.

dijktraject van bovenaf IJsseldijk tussen Wilsum en IJsselmuiden