De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden beschermt de polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer. De dijk moet worden versterkt, omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom gaat het waterschap het komende jaar onderzoek doen naar de dijk. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).  

Waar?

De IJsseldijk die moet worden versterkt begint in het zuiden bij de Spooldersluis in Zwolle en loopt via ’s-Heerenbroek, Wilsum en Nieuwstad richting het noorden, tot in IJsselmuiden en de stationsomgeving van Kampen. De dijk loopt verder door tot de splitsing van de N765 en N760.

Wat doen we?  

In 2023 bereiden we ons voor op de start van het project door onderzoek te doen. Op een aantal plekken langs de dijk worden metingen gedaan naar bijvoorbeeld de grondwaterstanden en brengen we in beeld welke ontwikkelingen spelen in het gebied rond de dijk. Ook onderzoeken we nauwkeuriger wat er met de dijk aan de hand is en op welke punten de dijk versterkt moet worden. 

Onderzoeken bij de dijk 

Van 25 september tot eind oktober nemen wij boringen op en rond de dijk tussen Westenholte (Zwolle) en IJsselmuiden. We doen handboringen, mechanische boringen en sonderingen. Daardoor kunt u in deze periode medewerkers en machines van aannemer Wiertsema & Partners aan het werk zien op en rond de dijk. De grondeigenaren en pachters van terreinen waar we de boringen doen, worden door ons benaderd of geïnformeerd.

Hieronder ziet u foto’s van de verschillende machines die we gebruiken voor het grondonderzoek. Van links naar rechts: een mechanische boring, mini sondeerrups en sondeerunit. 

Wanneer?  

Wij verwachten u begin 2024 verder over het project te informeren. 

Met wie? 

Aan dit project werken we samen met:

  • Hoogwaterbeschermingsprogramma
  • Rijkswaterstaat
  • Provincie Overijssel
  • Gemeente Kampen
  • Gemeente Zwolle  

Vragen of opmerkingen? 

Neem contact op met omgevingsmanager Hendrika Jager: 088 – 233 1200 of stel uw vraag via mastenbroek-ijssel@wdodelta.nl