De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden beschermt de polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer. Deze 14,6 kilometer lange dijk is onvoldoende veilig om het gebied achter de dijk ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Daarom start het waterschap een project om deze dijk te versterken. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

Waar?

De IJsseldijk begint in het zuiden bij de Spoolderluis in Zwolle en loopt via de nieuwe dijk bij Westenholte (Ruimte voor de Rivier), ’s-Heerenbroek, Wilsum, en Nieuwstad richting het noorden, tot in IJsselmuiden en de stationsomgeving van Kampen.  

Wat doen we?  

Op dit moment wordt de start van het project voorbereid. Om een goed beeld te krijgen van het project worden bijvoorbeeld voorbereidende onderzoeken gedaan en brengen we in beeld welke ontwikkelingen nog meer spelen in het gebied rond de dijk. We onderzoeken waar en op welke punten de dijk versterkt moet worden voor de komende 50 jaar. Het kan dus zijn dat niet de hele dijk versterkt wordt. Ook maken we een plan van aanpak voor het project. Als dit plan is vastgesteld door het algemeen bestuur, kan het project starten. 

Wanneer?  

Het project bestaat uit drie fasen: de verkenning, planuitwerking en uitvoering. De verkenning start in het najaar van 2023 en duurt tot en met 2025. In die fase bekijken we samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties welke oplossingsrichtingen er zijn om de dijk te versterken en welke daarvan uiteindelijke de voorkeur heeft (het voorkeursalternatief). Tot die tijd bereiden we de start van de verkenning voor.  

Met wie? 

Aan dit project werken we samen met:  

  • Hoogwaterbeschermingsprogramma 
  • Rijkswaterstaat 
  • Provincie Overijssel 
  • Gemeente Kampen 
  • Gemeente Zwolle 

Vragen of opmerkingen? 

Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman: 088–2331200 of mastenbroek-ijssel@wdodelta.nl