De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden beschermt de polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer. De dijk moet worden versterkt, omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom gaat het waterschap het komende jaar onderzoek doen naar de dijk. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)(externe link)

Waar?

De IJsseldijk die moet worden versterkt begint in het zuiden bij de Spooldersluis in Zwolle en loopt via ’s-Heerenbroek, Wilsum en Nieuwstad richting het noorden, tot in IJsselmuiden en de stationsomgeving van Kampen. De dijk loopt verder door tot de splitsing van de N765 en N760.  

Wat doen we?  

In 2023 bereiden we ons voor op de start van het project door onderzoek te doen. Daar merkt u nog niet zo veel van. Op een aantal plekken langs de dijk worden metingen gedaan naar bijvoorbeeld de grondwaterstanden en brengen we in beeld welke ontwikkelingen spelen in het gebied rond de dijk. Ook onderzoeken we nauwkeuriger wat er met de dijk aan de hand is en op welke punten de dijk versterkt moet worden.

Voorbereidende onderzoeken

Vanaf februari 2023 starten wij met het plaatsen van grondwatermeetpunten. De grondeigenaren en pachters van terreinen waar de grondwatermeetpunten worden geplaatst (zie deze kaart(externe link)), zijn door ons benaderd of geïnformeerd.

Wanneer?  

Wij verwachten u eind 2023 verder over het project te informeren.

Met wie? 

Aan dit project werken we samen met:  

  • Hoogwaterbeschermingsprogramma 
  • Rijkswaterstaat 
  • Provincie Overijssel 
  • Gemeente Kampen 
  • Gemeente Zwolle 

Vragen of opmerkingen? 

Neem contact op met omgevingsmanager Hendrika Jager: 06 50 07 79 20 of mastenbroek-ijssel@wdodelta.nl