Archiefweb.eu archiveert websites van organisaties die moeten voldoen aan de Archiefwet of compliancy regels. De website van WDODelta wordt ook gearchiveerd vanuit het kader van de Archiefwet 1995. Deze dagelijkse archieven voldoen aan alle eisen die de Archiefwet aan webarchivering stelt.

Volledig doorklikbaar archief

op Archiefweb.eu staat een volledige versie van de website van WDODelta per dag in de tijd terug. Deze is geheel doorklikbaar met alle informatie, afbeeldingen, navigatie en achterliggende documentatie. Alle wijzigingen worden vervolgens opgeslagen en weergegeven in het archief.

U kunt eenvoudig bladeren en zoeken door het archief en de website ervaren, precies zoals deze er op een bepaald moment uitzag.

De archieven worden direct opgeslagen in het ISO-gecertificeerde WARC formaat. Dit geldt als de internationale standaard voor webarchivering. 

Ga naar Archiefweb

Waterschapsarchieven vindplaats

De waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden zijn 1 januari 2016 gefuseerd tot het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Deze beide waterschappen zijn ook weer ontstaan uit kleinere water- en zuiveringschappen. Al deze water- en zuiveringschappen noemen we de 'voorgangers' van WDODelta. In de waterschapsarchieven vindt u overzichten van oude leggers, verbeterplannen met betrekking tot wateren, kaartmateriaal, notulen van vergaderingen, begrotingen, jaarrekeningen en dergelijke. 

Waterschapsarchieven vindplaats

Archief social media 

Onze social media accounts worden ook gearchiveerd. Het Youtube archief is online te vinden. De social media accounts worden gearchiveerd maar zijn vanuit privacy doeleinden niet openbaar beschikbaar. Heeft u hier een vraag over dan kunt u contact opnemen met onze redactie