Onze missie is dat wij zorgen voor veilig wonen met water en voor voldoende en schoon water voor boeren, natuur, bedrijven en inwoners van stad en landelijk gebied. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze. Zo kunnen we veilig wonen, werken en recreëren in ons waterrijke gebied. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een watervisie voor de komende tien jaar. Deze visie laat zien waar wij als waterschap voor staan. Hierbij willen wij ambities nastreven die haalbaar en betaalbaar zijn. Meer over de missie en watervisie kunt u lezen op de pagina 'missie en visie'.