Over ons

Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en bedrijven, in de stad en de natuur. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken. Dat is onze missie. Wij hebben een watervisie voor de komende tien jaar. Deze visie laat zien waar wij als waterschap voor staan. Hierbij willen wij ambities nastreven die haalbaar en betaalbaar zijn. Meer over de missie en watervisie kunt u lezen op de pagina 'missie en visie'.