Op deze pagina vind u een overzicht van al het nieuws van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wilt u zich aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven? Dat kan op de pagina nieuwsbrieven

 • Op maandag 21 juni start Sportvisserij Oost-Nederland met het tweede seizoen van de campagne om loodvrij vissen te promoten.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaf vorig jaar bijna zeven miljoen euro minder uit dan van te voren was begroot. Dat laat de jaarrekening 2020 zien.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta en Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) nodigen inwoners van Hasselt en andere belangstellenden uit voor een online informatiebijeenkomst op donderdag 1 juli om 19.30 uur.
 • De inrichting van 450 hectare natuur in het hart van het Drents-Friese Wold is klaar. Op vrijdag 11 juni sluiten de samenwerkende partijen de gebiedsontwikkeling in Oude Willem af tijdens een digitale bijeenkomst. Het voormalig landbouwgebied rond de Oude Willemsweg is omgevormd naar een natuurlijk, klimaatbestendig beekdallandschap en dient als brongebied voor de Vledder Aa.
 • Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien, is Waterschap Drents Overijsselse Delta gestart met het maaien van waterbodems en oevers. Er moet voldoende water door de watergangen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.
 • Slingerbos behoort tot de meest groene pleinen van de regio. Hoe hebben ze dat gedaan? Wij spraken met Wilbert Peters en Annemiek Kolkman. Zij zijn onderdeel van de werkgroep die dit initiatief hebben gerealiseerd.
  Werkgroep op schoolplein Slingerbos
 • Wil jij milieuvriendelijk je auto wassen? Was je auto dan in een wasstraat. Het is duurzaam en je voorkomt dat vuil water de natuur in spoelt. Hoe dat werkt? We gaan in gesprek met Martin Kniest, eigenaar van Matz Carwash in Deventer.
 • Je ziet hem steeds vaker, de wadi. Een plek die regenwater opvangt om het daarna langzaam door te geven aan de ondergrond. Het draagt bij aan klimaatadaptatie. Maar is de werking van de wadi wel altijd even goed? Diverse hogescholen deden van 17 t/m 22 mei 2021 onderzoek in een Climate Café.
  Wadi (regenwateropvang) in Deventer
 • De Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel is klaar voor besluitvorming. In deze strategie legt de regio vast dat zij 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op gaat wekken in 2030.
 • Het advies om vee niet te laten drinken uit de met latex vervuilde sloten bij Hasselt is opgeheven. Het water werd voor de zekerheid nog een keer extra gecontroleerd door de gezondheidsdienst voor dieren. De latexvervuiling van de afgelopen weken in de sloten bij Hasselt en een deel van de polder Mastenbroek is nagenoeg verdwenen.
 • Om het waterbeheer rondom Nijeveen en Kolderveen zo goed mogelijk te kunnen doen, gaan wij aan de slag met de polders. Met de aanpak van het gebied gaan we een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem maken.
 • Bij Condor Carpets in Hasselt lekte afgelopen weekend latex de bergingsvijver van het bedrijf in. Door snel te handelen, is de bergingsvijver inmiddels schoongemaakt en zijn ook de sloten weer aan het herstellen. Uit laboratoriumonderzoeken van Aqualysis uit Zwolle blijkt dat de latex in het water geen gevaarlijke stof is voor mens, dier en natuur.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat op de rioolwaterzuivering Dalfsen een innovatief onderzoek uitvoeren naar het terugwinnen van cellulose. Cellulose bestaat uit vezels afkomstig uit onder andere wc-papier en wordt teruggewonnen uit het slib dat als restproduct achterblijft bij het zuiveren van rioolwater.
 • De dijkinspectie van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zit er weer op. De dijken hebben afgelopen winter goed doorstaan.
 • Zowel in de Middenraai als in de Verlengde Middenraai in Nieuweroord zijn dit weekend dode vissen aangetroffen.
 • Samen met Windkr-acht verkent Waterschap Drents Overijsselse Delta de mogelijkheden voor het plaatsen van twee extra windturbines nabij de vier huidige windturbines in het Zuiderzeehavengebied in Kampen.
 • Provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta en zeven gemeentes slaan de handen ineen voor een grootschalig innovatief circulair project.
 • De werkgroep GroeneKerk zet zich actief in om de gemeenschap aan te sporen tot duurzaamheid en klimaat bewustwording. Hoe ze dat doen? Dat lees je in dit interview.
  Thijs Hogenkamp en Mans Boelens. Samen bij de regenpijp van de kerk en de consistorie.
 • Nu er goed weer in aantocht is, worden ook de zwemplassen weer vaker opgezocht voor een frisse duik. Van mei tot oktober controleert Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) frequent de waterkwaliteit van de officiële zwemplassen.
 • Wandelen is een grote trend op dit moment. Om wat afwisseling te brengen tijdens het wandelen, lanceren de waterschappen de ‘Waterbazen Wandelingen’. Onderweg ontdekken wandelaars wat ze zelf kunnen doen voor schoon en voldoende water.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start met de Europese aanbesteding van het project ‘Slibbehandeling Echten Veilig en Duurzaam.
  Energie- en Grondstoffenfabriek in Echten
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) begint woensdag 5 mei met het ‘ecologisch maaien’ van de dijken. Dat gaat in vakken, zodat gedurende het groeiseizoen altijd bloemen en kruiden aanwezig zijn voor bijen en andere insecten. Hiermee draagt het waterschap bij aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland.
 • Het warme weer laat nog even op zich wachten, maar zaterdag 1 mei start officieel het badseizoen. Reden voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) om ook weer te starten met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen.
 • Onderzoekers, overheden en middelenleveranciers willen samen met bollentelers en inwoners in de praktijk de nodige kennis en ervaringen opdoen. Dit moet niet alleen in Drenthe, maar in heel Nederland, leiden tot een meer duurzame en vitale bollenteelt met respect voor en door de leefomgeving.
 • Groene daken, regentonnen en afgekoppelde regenpijpen: steeds meer inwoners in Drenthe en Overijssel vergroenen hun woonomgeving.
 • Vanmiddag heeft het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) groen licht gegeven om het waterbeheerprogramma voor de jaren 2022-2027 open te stellen voor reacties voor iedereen die wil reageren. De plannen zijn vanaf 17 mei tot en met 25 juni online in te zien via officielebekendmakingen.nl. In deze periode is reageren op de plannen mogelijk.
 • Op 17 april start een bijzondere actie. Go Ahead Eagles fans kunnen vanaf die dag de exclusieve regenton met het Eagles logo kopen. Bij de aankoop krijgen ze ook twee gratis wedstrijdtickets en een kortingsbon voor planten.
 • Gemaal Cellemuiden, tussen Genemuiden en Hasselt, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en wordt op dezelfde locatie vervangen door een nieuw gemaal.
 • In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe staat beschreven dat het streven is om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door windenergie en grootschalige zonne-energie. Dat is 3,45 Terawattuur (TWh).
 • Het Dagelijks Bestuur van WDODelta heeft afgelopen week de voorlopige plannen voor Buitenpolder achter Kuinre (gemeente Steenwijkerland) vastgesteld. Daarmee zijn de globale keuzes gemaakt voor het toekomstbestendig maken van het watersysteem in dit gebied.
 • Sportvisserij Oost-Nederland blikt positief terug op de campagne Sportvisserij loodvrij. Vanuit het thema waterkwaliteit werkte het daarin nauw samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta.
 • Van december tot en met maart zijn sterkte-proeven gedaan op drie locaties op de Vechtdijk. De komende maanden worden de resultaten beoordeeld en geanalyseerd.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) werkt samen met verschillende aannemers aan het toepassen van duurzaam materiaalgebruik en circulair en modulair bouwen bij de renovatie van 60 gemalen en stuwen.
  Gemaal Cellemuiden
 • West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken. in 12 doelstellingen is vastgelegd wat de afspraken zijn.
 • Het vaarseizoen op de Vecht tussen Zwolle en de Duitse grens gaat van start op donderdag 1 april 2021. Van 1 april tot 1 oktober 2021 zijn de sluizen in de Vecht te bedienen en is doorgaande recreatievaart mogelijk.
 • De uitgestelde veiling in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Rijn en IJssel is van start gegaan op zowel Onlineveilingmeester.nl als Agribidding.com.
 • In de tweede helft van maart worden de twee windturbines van Nieuwleusen Synergie in onderdelen getransporteerd naar de beide bouwlocaties, respectievelijk aan de Ebbenweg en de Meentjesweg.
 • Vanaf maandag 15 maart controleren dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 • De aanleg van de 1e fase van het Slim Warmtenet Zandweerd in Deventer is gestart. In de Tuinen van Zandweerd is begonnen met de grondwerkzaamheden.
 • Op dinsdag 9 maart had Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een digitale afspraak met het leerlingenadviesbureau van het Carolus Clusius College uit Zwolle. De leerlingen uit het vmbo gaan als deelnemer van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst het waterschap de komende weken adviseren over innovatieve toepassingen om droge voeten te houden.
 • We zetten de controle op de teeltvrije zone voort en breiden deze uit op percelen met intensief bespoten gewassen, zoals aardappelen, bieten en bloembollen.
 • Deze week zijn de werkzaamheden gestart voor herinrichting van de gebieden Vledders en Leijerhooilanden, Spoortippe en Punthorst (gemeente Staphorst). Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind van dit jaar.
  Impressie van het project Vledders en Leijerhooilanden
 • De jeugd heeft de toekomst en het waterschap heeft de verantwoordelijkheid om die goede toekomst nu al voor te bereiden. Daarbij: de jongeren van nu moeten de waterschappers van morgen willen zijn. Hier ligt volgens onze jeugdbestuurder Naut de Vroome een uitdaging, met ook mogelijkheden om die uitdaging aan te gaan.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta nodigt bewoners langs de Vecht en andere belangstellenden uit voor de online masterclass ‘Dijkversterking langs de Vecht: écht nodig?!’ op woensdagavond 10 maart vanaf 20.00 uur.
 • Vanmiddag heeft dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman de heer Albert Smit beëdigd als lid van het algemeen bestuur. Hij is de opvolger van Anna Veldhoen die het waterschapsbestuur heeft verlaten.
 • Nu de vorst voorbij is, zorgen smeltend ijs en grote hoeveelheden sneeuw én het ontdooien van de grond voor een toenemende afvoer van water. Daarom starten we de bemalingen in het hele werkgebied weer op.
  winter stroink
 • Het Ettenlandsch kanaal wordt verbreed. Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) trekken hierin samen op. Door de verbreding kan het waterschap de pompcapaciteit van gemaal Stroïnk volledig benutten.
  Luchtfoto Ettenlandsch Kanaal met Gemaal A.F. Stroïnk op de voorgrond
 • Bij het inspecteren van de dijken langs de IJssel, troffen dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) van dichtbij een bever aan in een zogeheten beverwak. Door het hoge water zoeken ze tijdelijk een nieuw heenkomen.
  Foto van een bever
 • Onze stuwen en gemalen zorgen voor een goed waterpeil. Nu de neerslag minder is, is het waterpeil redelijk stabiel met weinig schommelingen. Daardoor is ijsgroei mogelijk in deze vorstperiode.
  Herfte
 • Met het oog op de vorstperiode zetten we een aantal gemalen in de Kop van Overijssel stil. Andere gemalen draaien, waar het kan, zo beperkt mogelijk.
 • Het hoge water biedt prachtige vergezichten, mooie beelden en brengt veel mensen op de been. Ook de komende dagen zullen veel mensen weer genieten van de hoge waterstand op de IJssel en een bezoek brengen aan ondergelopen uiterwaarden.
 • Vanwege het stijgende hoogwater op de IJssel hebben wij de dijkinspecties opgeschroefd en treft het maatregelen waar nodig.
 • De komende dagen is er vanuit Duitsland een piek in wateraanvoer op komst. Hierdoor stromen de uiterwaarden langs de IJssel langzaam vol.
 • De muskusrattenvangst in Noordoost-Nederland is in 2020 met 27% gedaald ten opzichte van 2019. Landelijk gezien daalde de muskusrattenvangst met 5%.
 • In samenwerking met Deltares, Infram en Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken we hoe sterk de grasmat op zanddijken is. In de week van maandag 25 januari starten de proeven op de tweede locatie op de Vechtdijk bij Dalfsen.
 • We zijn begonnen met het testen van waterbergingsgebied Beulakerpolder bij Giethoorn. Tijdens deze test laten we ongeveer 500.000 kuub water het gebied in stromen. Dit is 500 miljoen liter water.
 • Vanaf januari 2021 hebben we een nieuwe samenwerking voor het transport en verwerking van zand dat terecht komt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties.
 • Onze medewerkers zijn flink in touw om alle regen van het laatste etmaal goed op te vangen en te verwerken. Het is ongeveer een jaar geleden dat het waterschap zoveel water afvoerde.
 • Ieder najaar controleren we hoe de dijken de winterperiode ingaan. De resultaten hiervan laten een enorme afname zien van schades door muizen. Ook het aantal graafschades door honden is gedaald. Wel is de droogte van voorgaande jaren nog steeds terug te zien op de dijken. 
 • Gemaal Giethoorn is gerenoveerd en voldoet weer aan de eisen van deze tijd. Het gemaal is onderdeel van de laatste fase van het gebiedsplan ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’ in de gemeente Steenwijkerland.
 • De komende twee jaar besteden we het maaien van dijken uit aan aannemer Van der Weerd uit Grafhorst. Na een zorgvuldig aanbestedingstraject kwam deze aannemer als beste uit de bus.
 • Om aan de natuurdoelen in drie nieuw in te richten deelgebieden in de Weerribben-Wieden te voldoen, worden de waterpeilen aangepast. Er is een hoger waterpeil nodig, zodat de Natura2000-doelstellingen worden gehaald. Om werk met werk te maken, wordt tegelijkertijd het Ettenlandsch kanaal verbreed en kades weggehaald, verhoogd of nieuw aangelegd. We trekken hierin samen op met Provincie Overijssel. 
 • In 2020 heeft de subsidie Klimaat Actief! van het waterschap Drents Overijsselse Delta bijgedragen aan ruim 7000 m2 groen dak. Bijna zo groot als een voetbalveld. Hiermee wordt er ongeveer 100.000 liter water vastgehouden én blijven de huizen koeler in hete dagen. Dat is bijna 900 badkuipen vol! Dit en meer blijkt uit de analyse van de subsidieaanvragen in 2020. Ook in 2021 is er weer subsidie beschikbaar.
 • Vanaf vrijdag 1 januari 2021 nemen wij het beheer en onderhoud van het stedelijk water over van de gemeente Steenwijkerland. Dit betekent dat inwoners met vragen, opmerkingen of klachten over het waterbeheer voortaan contact met ons kunnen opnemen.
 • Op 15 december nam het Algemeen Bestuur een besluit over het plan ‘Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen’. Dit gebied ligt in het zuidelijk deel van de polder Nijeveen-Kolderveen ten noorden van Meppel. Voor de uitvoering van de plannen is een krediet beschikbaar gesteld van € 9.945.000, -.
 • Samen met Deltares, Infram en Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken we hoe sterk de grasmat op zanddijken is. Dat doen we met proeven op de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle.
 • Door het gebruik van duurzame HVO-diesel (Hydrotreated Vegetable Oil) voor ons machinepark daalt de uitstoot van CO2 van het waterschap aanzienlijk.
 • Samen met Waterschap Vallei en Veluwe gaan we samenwerken voor het vergisten van zuiveringsslib afkomstig van de rioolwaterzuivering in Kampen. Eén van onze drie slibverwerkingsinstallaties (de installatie in Echten) werd in januari 2019 uit bedrijf genomen.
  tankwagen slibtransport
 • Tussen 28 oktober en 25 november konden deelnemers een foto van hun tuinstuk met ons delen via Facebook. Daarmee maakten ze kans op een regenton. De foto van Marjolein Pistoor heeft gewonnen.
 • Samen met Waterschap Rijn en IJssel organiseren we in samenwerking met veilingplatform Agribidding.com een online veiling.
 • Samen met andere partijen onderzoeken we hoe sterk de grasmat op zanddijken is. Dat doen we met proeven op de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.
 • Samen met agrariërs werken we samen aan een duurzame oplossing in veenweidegebied. Bij 11 agrarische bedrijven startte in 2018 in het veengebied Kostverloren- en Kloosterzijl ten westen van Rouveen en Staphorst een experiment met onderwaterdrainage.
 • Tegenover het gemeentehuis in Diever en aan de rand van het dorp Dwingeloo groeiden randen met maïs, vezelhennep en bloemenmengsels rond een lelieveld. De randen zijn onderdeel van een praktijkproef in opdracht van de gemeente Westerveld en in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
  Groen akkergewas in Westerhuizingerveld
 • Helpende handen bij hoogwater. Mensen die als het moet bij nacht en ontij klaarstaan en zich inzetten om de IJssel te bedwingen. Samen vormen zij de Hoogwaterbrigade. Ton Backers is geboren en getogen in Kampen en opgegroeid achter de IJsselkade. Als vrijwilliger bij de Hoogwaterbrigade is hij een echte Waterbaas!
 • Op 19 november is het Wereld Toilet Dag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. Iedereen kan bijdragen aan schoon water, ook in Nederland.
 • De dijken in ons werkgebied zijn nog nooit zo sterk geweest. Toch voldoet 169 van de 228 kilometer grote dijken langs met name de IJssel, de Vecht en het Zwarte Water nog niet aan de aangescherpte normen van het Rijk die gelden sinds 1 januari 2017.
 • Vanaf maandag 7 december worden er voor de dijkversterking aan de Stenendijk in Hasselt voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. Daarom is deze monumentale dijk tot uiterlijk donderdag 24 december gesloten voor doorgaand verkeer.
 • Trash hunters Zwolle heeft als missie om samen met vrijwilligers een bijdrage te leveren aan een schone leefomgeving. Want wonen en leven in een schone stad is gewoon prettig zo zegt Mark Muller, oprichter van de Trashhunters.
 • Het Boetelerveld tussen Raalte, Mariënheem, Haarle en Heeten is het laatste overgebleven stukje van de vroegere uitgestrekte Sallandse Heide. Dat het nog bestaat, is toeval.
 • Hanna Jurjens is dagelijks bezig met schoon water: “Ik verzamel gegevens van planten, kleine waterbeesten en vissen in de wateren in ons gebied.” Een echte Waterbaas! We stellen haar 5 vragen.
 • De begroting 2021-2024 staat dinsdag 17 november op de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur. Voor de belastingbetaler betekent dit dat op basis van deze begroting de tarieven voor de waterschapsbelasting voor volgend jaar worden vastgesteld.
 • Wij hebben het project dijkversterking Stenendijk Hasselt definitief gegund aan Dijkzone Alliantie Stenendijk, bestaande uit Ploegam, Dura Vermeer en Gebroeders De Koning, in samenwerking met Koninklijke Woudenberg en Giken Europe. Zij worden hierbij ondersteund door Fugro en Tauw.
 • Op donderdag 29 oktober plaatsen wij schotbalken in drie sluizen rondom Zwolle. Dit gebeurt ieder jaar om deze sluizen voor de komende winterperiode extra bescherming te geven.
 • Dankzij de renovatie van het gemaal aan de Kanaaldijk in Giethoorn kunnen vissen die via het gemaal de Gieterse polder uitzwommen eind dit jaar ook de polder weer in door hetzelfde gemaal. Ze hebben er wel 36 jaar lang op moeten wachten, omdat een retourtje polder via het oude gemaal niet mogelijk was; ze konden er wel uit maar niet weer in.
 • Deventer krijgt een rijkssubsidie van bijna € 4,9 miljoen voor het aardgasvrij maken van de wijk Zandweerd. Eerder besloten de gemeenteraad van Deventer en de provincie Overijssel tot een financiële bijdrage. De aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd kan nu starten. In de toekomst kunnen ruim 2.000 woningen met het warmtenet aardgasvrij worden verwarmd.
 • Moeten Nederlanders zelf iets doen om wateroverlast en watertekort te voorkomen? Driekwart van de Nederlanders vindt van wel, blijkt uit onderzoek van de waterschappen. Iets meer dan de helft spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken.
 • Ons algemeen bestuur heeft het (licht) aangepaste peilbesluit voor Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder vastgesteld.
 • De zalm, de zeeforel en de rivierprik: jaarlijks leggen deze en andere vissen honderden kilometers af om een geschikte plek te vinden om hun eitjes te leggen. Rijkswaterstaat heeft deze vistrektocht in beeld gebracht met een routekaart langs verschillende ‘vispassages’.
 • Het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in ons gebied is afgelopen. Het stormseizoen is begonnen en dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Vee, met name schapen, mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat beschermd.
 • Het klinkt als een stoomtrein, maar bij stuw Oldenhave (gemeente De Wolden) wordt energie uit waterkracht gehaald!
 • GGD IJsselland opent eind oktober een nieuwe testlocatie voor COVID-19, namelijk in IJsselmuiden, gemeente Kampen. Het adres is Tasveld 17, in een pand van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit gebouw is normaal gesproken in gebruik als verzamellocatie voor de vrijwillige Hoogwaterbrigade Kampen. Het Waterschap stelt het gebouw ter beschikking aan GGD IJsselland voor een coronatestlocatie.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start weer met de controle op het schoonmaken van sloten door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Dit is nodig voor een goede aan- en afvoer van water. Sinds vorig jaar controleren we hierop met satellietbeelden.
 • Voor het eerst in bijna honderd jaar onthult het monumentale gemaal Halfweg nabij Giethoorn uit 1937 haar interne geheim. Halfweg krijgt net als drie andere gemalen in de polders rond Scheerwolde een renovatie. De historische pompen zijn er inmiddels uitgesloopt en worden binnenkort vervangen door nieuwe zodat het gemaal straks klaar is voor de toekomst.
 • Maatgraven, Berkumer kolk en de naastliggende dijk zijn sluipenderwijs steeds meer uitloopgebied voor recreanten geworden. Dit komt niet overeen met de verplichting die de eigenaren van de gronden hebben om natuur te beschermen en te ontwikkelen. De gebieden zijn nooit officieel toegankelijk geweest voor recreatie, maar het werd gedoogd. Hier komt verandering in.
 • Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, starten we 1 oktober met de zogeheten dijkschouw. Dit is historisch vakjargon voor het inspecteren van dijken. Ook wordt bij deze jaarlijkse inspectie bekeken of (delen van) dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. In ons werkgebied ligt in totaal meer dan 1000 kilometer dijken en kades.
 • In verband met de uitbraak van Covid-19 volgen wij de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Dat betekent dat wij de komende drie weken genoodzaakt zijn bijeenkomsten, evenementen en gastlessen die plaatsvinden in deze periode, af te lassen.
 • In de buurt van de IJsseldijk in Deventer en Diepenveen hebben we bevergangen opgegraven. Omdat er geen acuut waterveiligheidsprobleem was, hebben we besloten om de bevergangen open te graven na het broedseizoen. De gangen bevonden zich op veilige afstand van de dijk.
 • Bij dreigende of daadwerkelijke noodsituaties kan voortaan het burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis, Ready2Help, worden ingezet door Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). WDODelta is hiermee het eerste waterschap van Nederland dat een structurele samenwerking aangaat met het Rode Kruis.
 • We hebben het aangepaste peilbesluit voor de boezem van Noordwest-Overijssel definitief vastgesteld. Met de aanpassing willen we van de succesvolle proef met aangepast peilbeheer nu een vastgelegd peilbesluit maken. Deze proef heeft als doel het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben.
 • We hebben besloten hoe we de komende jaren water in goede banen willen leiden. De rode draad is klimaatverandering en het beperken van de gevolgen daarvan samen met de omgeving. Met deze watervisie tot 2030 maken we keuzes over wettelijke taken en maatschappelijke ambities.
RSS feed