Op deze pagina vindt u een overzicht van al het nieuws van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wilt u zich aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven? Dat kan op de pagina nieuwsbrieven

 • Baggerwerkzaamheden Beilen stilgelegd na vondst explosieven

  Bij baggerwerkzaamheden in het Linthorst Homankanaal en de haven in Beilen zijn donderdag 26 januari explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om zes explosieven.

 • Opnieuw minder muskus- en beverratten gevangen

  Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2022 9 procent minder muskusratten dan in 2021.

 • Polders Nijeveen Kolderveen en nieuw gemaal Leenders klaar voor de toekomst

  In het landbouwgebied Nijeveen Kolderveen, ten noorden van Meppel, is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het verbeteren van de zogeheten waterhuishouding. Op vrijdag 20 januari werd het project officieel opgeleverd door bestuurders van de samenwerkende partijen.

 • Eerste windmolen Staphorst een feit: waterschap partner vanuit klimaatbijdrage

  De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst realiseert een 100% lokaal energie-initiatief, waarbij de opbrengsten ten gunste komen aan de inwoners van Staphorst. Windpark Bovenwind is daarvan het eerste resultaat.

 • Waterschap repareert lekke rioolleiding op Kampereiland

  Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn momenteel druk bezig een kapotte persleiding te repareren aan de Nesweg op het Kampereiland.

 • Eerste landelijke beoordelingsronde primaire waterkeringen afgerond

  Vanaf 2017 hebben waterschappen en Rijkswaterstaat de Nederlandse primaire waterkeringen (dijken, sluizen en gemalen) beoordeeld volgens de nieuwste veiligheidsnormen. De eerste Landelijke Beoordelingsronde Overstromingskans van primaire waterkeringen (LBO-1) is nu afgerond.

 • Waterschap zoekt nieuwe vakmensen en organiseert Waterborrel

  Op donderdag 26 januari houdt  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een Waterborrel op het hoofdkantoor in Zwolle. De borrel is bedoeld als laagdrempelige kennismaking voor iedereen die benieuwd is naar (werken bij) het waterschap.

 • Bestrijding van exotische waterplanten in regio Belt-Schutsloot

  Vanaf maandag 9 januari start de bestrijding van exotische waterplanten nabij Belt-Schutsloot, in een deel van natuurgebied De Wieden. Planten zoals ongelijkbladig vederkruid verspreiden zich snel en vormen een bedreiging voor de recreatievaart en de waternatuur. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Natuurmonumenten en Provincie Overijssel slaan de handen ineen om dit probleem aan te pakken.

 • Nikki Bakker nieuwe jeugdbestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta

  Nikki Bakker (15) uit Staphorst is de nieuwe jeugdbestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Op dinsdag 13 december werd zij tijdens de vergadering van het algemeen bestuur officieel geïnstalleerd door dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman.

 • Waterschapsbelasting Drents Overijsselse Delta stijgt gemiddeld met 18 euro per gezin

  Gezinnen met een eigen huis in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) betalen volgend jaar gemiddeld 18 euro per jaar meer. Een alleenstaande huurder gaat ongeveer 12 euro per jaar meer betalen.

 • Gemaal Leenders laat licht schijnen

  De nieuwbouw van gemaal Leenders aan de Zomerdijk (N375) in Wanneperveen is klaar. Met dit beeldbepalende gemaal kan Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) beter anticiperen op extremen in het weer, zoals flinke plensbuien of juist langdurige droge periodes. Na zonsondergang schijnt er gekleurd led-licht vanuit het gemaal naar buiten. Twee verschillende lichtkleuren maken duidelijk of de pompen van het gemaal op dat moment draaien.

 • Karakteristieke lindes blijven behouden voor Holtenbroek

  Drie volwassen lindes langs de Klooienberglaan in Zwolle hebben een nieuw thuis. Door de aankomende dijkversterking konden de bomen niet blijven staan op hun huidige locatie. Waterschap Drents Overijsselse Delta verplantte met een hoge kraan de bomen naar hun nieuwe plek, zo’n 250 meter verderop.

 • Groen licht voor klimaatbuffer Ootmaanlanden-Koningsschut

  Het project klimaatbuffer Ootmaanlanden - Koningsschut kan van start. Deze week zetten de betrokken bestuurders hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst en een planschadeovereenkomst.

 • Vitale “Spoorduiker” in de waterafvoer van Assendorp gerealiseerd

  De wijk Assendorp krijgt de komende weken een belangrijk “waterventiel” onder het spoor door, naar Zwolle Zuid.  Een aanmerkelijke verlichting voor Assendorp. Assendorp is kwetsbaar voor wateroverlast vanwege te veel verstening en gebrek aan eigen oppervlaktewater om overtollig regenwater op te vangen.

 • In vogelvlucht schoonmaak van sloten controleren

  Scherpere beelden en minder afhankelijk van het weer. Dat zijn de voordelen die het gebruik van luchtfoto’s in plaats van satellietbeelden hebben voor de controle op het schoonmaken van sloten. Althans, dat gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzoeken.

 • Dijkversterking Stenendijk Hasselt duurt langer dan verwacht

  In Hasselt werken we samen met bouwcombinatie Dijkzone Alliantie Stenendijk aan het versterken van de monumentale Stenendijk. De bouwcombinatie startte in juli met de uitvoering, maar haalt de geplande opleverdatum van eind december niet.

 • Barsbekerbinnenpolder moet ideaal verblijf worden voor weidevogels

  De Barsbekerbinnenpolder moet een nog beter thuis worden voor weidevogels. Dat kan door in het voorjaar de bodem natter te maken. Natuurmonumenten gaat daar samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta en Melkveebedrijf Weidevol werk van maken.

 • Groen licht voor duurzame en innovatieve slibverwerking rioolwaterzuivering Echten

  De duurzame en innovatieve herbouw en uitbreiding van de installatie voor het verwerken van rioolslib op de rioolwaterzuivering in Echten is een feit. Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat groen gas produceren, warmte uit gezuiverd afvalwater hergebruiken en in een later stadium CO2 afvangen dat bij de productie van groen gas vrijkomt.

 • André Hammer beëdigd als bestuurder

  Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman heeft André Hammer beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij volgt Breun Breunissen op als lid van de fractie Bedrijven. Breunissen verliet onlangs het waterschapsbestuur, omdat hij wethouder is geworden van de gemeente Raalte.

 • Waterschap zet volgende stap in samenwerking met aannemers voor renovatie van gemalen en stuwen

  Waterschap Drents Overijsselse Delta renoveert ook de komende jaren weer tientallen gemalen en stuwen. Op maandag 31 oktober werd de vierjarige overeenkomst voor het renovatieprogramma gemalen en stuwen ondertekend door aannemers Dubbink B.V., Van Heteren Weg- en Waterbouw en Pannekoek B.V.