Op deze pagina vind u een overzicht van al het nieuws van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wilt u zich aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven? Dat kan op de pagina nieuwsbrieven

 • Het toepassen van duurzaam materiaalgebruik wordt steeds belangrijker. Ook in het bouwen en renoveren van gemalen en stuwen. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) koos samen met GMB en leverancier New Horizon voor de renovatie van Gemaal Vilsteren voor circulair beton.
 • In de Weerribben en de wateren rondom Blokzijl zijn waterplanten aangetroffen die niet van nature thuishoren in Nederland. Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Waterschap Drents Overijssel Delta en gemeente Steenwijkerland slaan de handen ineen om dit probleem aan te pakken.
 • De begroting 2022-2025 staat dinsdag 30 november op de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).
 • Technasium-studenten van Christelijke Scholengemeenschap Dingstede uit Meppel bedachten voor ons een nieuwe oplossing om drijfvuil dat zich ophoopt voor gemalen makkelijk te kunnen verwijderen.
 • Op de rioolwaterzuivering in Echten gaan we groen gas produceren uit rioolwater. Een combinatie van de aannemers Van Hattum en Blankevoort en EQUANS gaat de nieuwe installatie voor het vergisten van rioolslib ontwerpen en bouwen.
 • Provincie Drenthe heeft besloten om ook in 2022 € 50.000 bij te dragen aan de subsidie Klimaat Actief! Daardoor is er meer geld beschikbaar en kunnen meer inwoners, bedrijven en scholen gebruik maken van de subsidie. We bieden de subsidie Klimaat Actief!
 • Voor een vlotte en onbelemmerde afvoer van hoogwater tijdens de wintermaanden, roept Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) eigenaren van afrasteringen en rikkepaaltjes in het zomerbed van de Overijsselse Vecht op deze vóór woensdag 1 december te verwijderen.
 • Stem op het mooie duurzame onderzoeksproject op de rioolwaterzuivering Hessenpoort in Zwolle en help ons aan de waterinnovatieprijs
  Genomineerd voor de waterinnovatieprijs 2021
 • Leerlingen van twee basisscholen in Pesse volgden in oktober een bijzondere techniek- en waterles. Zij maakten kennis met grote machines en leerden spelenderwijs over techniek en veiligheid. Deze les vond plaats in het kader van het zogenaamde Social Return on Investment (SROI), wat inhoudt dat er bij werkzaamheden van het waterschap ook oog is voor het sociale aspect. In dit geval voor het onderwijs.
 • Samen met Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) werken we volop aan de restauratiewerkzaamheden van de monumentale Stenendijk in Hasselt. Het is de eerste zichtbare stap in de uitvoering van de dijkversterking als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.
 • Om alle geïnteresseerden kennis te laten maken met de aanpassingen in de polders rond Scheerwolde en de vier gerenoveerde (monumentale) gemalen Gelderingen, Giethoorn, Halfweg en Wetering, hebben we een route met kijkpunten gemaakt door het gebied voor alle belangstellenden.
 • Tussen 27 september en 6 oktober 2021 konden deelnemers meedoen aan onze waterbazen winactie met als hoofdprijs een regenton. Jeannette Kok uit Nieuwleusen is de gelukkige winnaar. “Ik ben hier heel blij mee!”
 • Afgelopen weekend stond de jaarlijkse praktijkoefening voor onze vrijwillige dijkwachten op het programma. In totaal leerden 175 nieuwe vrijwilligers hoe dijkwachten een dijk inspecteren als het hoogwater is.
 • Op donderdag 28 oktober plaatsen wij schotbalken in drie sluizen rondom Zwolle. Dit gebeurt ieder jaar om deze sluizen voor de komende winterperiode extra bescherming te geven. Begin april, aan het einde van het stormseizoen, worden de schotbalken weer verwijderd.
 • Vanmiddag heeft onze dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman de heer Arnold Nijland beëdigd als lid van het algemeen bestuur.
 • Wij zijn weer gestart met de controle op het schoonmaken van sloten door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Dit is nodig voor een goede aan- en afvoer van water. Van dinsdag 12 oktober tot maandag 8 november maakt een satelliet hiervoor foto’s van alle zogeheten schouwsloten.
 • Afgelopen weekend ontstond een persleidingbreuk in Pesse. Inmiddels is het lek in de persleiding gerepareerd.
 • Het Definitief Ontwerp van de geplande dijkversterking van Stadsdijken Zwolle is klaar. Projectmedewerkers van ons waterschap en van Dijkteam Zwolle gingen daarom met een mobiel Project Informatiepunt ‘on tour’ in de wijk Holtenbroek.
 • Fiets jij mee door de waterrijke Kop van Overijssel? Ons waterschap heeft een digitale fietsroute door de waterrijke Kop van Overijssel gelanceerd. De gehele route is 50 kilometer lang en voert langs diverse objecten van het waterschap en door verschillende dorpen en steden.
 • Zaterdag 17 oktober liep er in Pesse rioolwater de sloot in, ter hoogte van de Kampiepensweg. De oorzaak hiervan is een persleidingbreuk.
  Logo Drents Overijsselse Delta, uw waterschap
 • We zijn gestart met de nieuwbouw van gemaal Leenders aan de Zomerdijk (N375) in Wanneperveen. Het huidige gemaal heeft onvoldoende capaciteit om in de toekomst het gewenste waterpeil te leveren en wordt daarom vervangen door een nieuw gemaal.
 • Het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in ons gebied is afgelopen. Het stormseizoen is begonnen en dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Vee, met name schapen, mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat beschermd.
 • Sinds vandaag staat onze eerste podcast online. In de audioverhalen staan de 1.000 vrijwillige dijkwachters en hoogwaterbrigadiers centraal.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt op donderdag 14 oktober een inloopbijeenkomst over het versterken van de Stadsdijken Zwolle. Inwoners en geïnteresseerden zijn welkom vanaf 19.00 tot 21.30 uur in Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20 in Zwolle.
 • Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, start Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vrijdag 1 oktober met de zogeheten dijkschouw.
 • Bij de Hulsterplas in Nieuwleusen is de afgelopen weken een vuilfuik geplaatst om het grofvuil, dat bij hevige regenval in het water van de plas terecht komt, tegen te houden.
  Op deze afbeelding is de vuilfuik bij de Hulsterplas in Nieuwleusen te zien.
 • Op dinsdag 21 september nam het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een besluit over welke manier de voorkeur heeft om wateroverlast in het projectgebied van de Ruiner Aa in de toekomst te beperken.
  foto van bovenloop Ruiner Aa
 • De regering investeert 6,8 miljard in het verduurzamen van Nederland en 250 miljoen euro in maatregelen tegen droogte. Dat blijkt uit de Miljoenennota. De waterschappen zien deze aandacht voor klimaatverandering als een bevestiging van de urgentie hiervan, maar benadrukken wel dat er extra rijksgeld nodig is voor decentrale overheden om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen.
  bovenaanzicht dijk
 • Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaan de wijk Holtenbroek in Zwolle in om het Definitief Ontwerp van het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle toe te lichten.
 • Donderdag 16 september is het drijvende zonnepark op de zandwinplas in Beilen op feestelijke manier geopend met een symbolische druk op de startknop. In april van dit jaar werd het park al technisch in bedrijf gesteld, en levert inmiddels groene stroom voor een derde van het aantal huishoudens in de gemeente Midden-Drenthe.
 • Samen met alle waterschappen roepen wij alle Waterbazen van Nederland op om mee te helpen zwerfafval te rapen op en rond het water voor World Cleanup Day. Door te ‘Scheppen voor schoon water’ draag je bij aan het terugdringen van zwerfafval en hou je het water schoon. Doe je ook mee?
  man vist afval uit het water
 • Boeren in Overijssel krijgen de mogelijkheid om eens goed ‘de bezem’ door hun middelenkast te halen. Van september tot half december 2021 loopt in de provincie namelijk de actie ‘Bezem door de middelenkast’ waarbij boeren restanten van niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen kosteloos en verantwoord kunnen laten afvoeren.
 • De jaarlijkse oefening van het sluiten van de mobiele waterkering Kampen-Midden vindt vanwege corona ook dit jaar op twee avonden plaats.
  Hoogwaterbrigade zet waterkering in elkaar
 • Algemeen bestuurslid van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) Mark Strolenberg wordt dinsdag 7 september geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor de VVD.
 • In de Beilervaart tussen Beilen en Hoogersmilde zijn dode en naar lucht happende vissen aangetroffen. Reden van deze vissterfte is een gebrek aan zuurstof in het water. Wat de oorzaak van het zuurstofgebrek is, wordt nader onderzocht.
 • Op maandag 6 september organiseren wij een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden die we de komende tijd uitvoeren in Kampen. Er wordt gebaggerd in veel watergangen in het stedelijk gebied van Kampen. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden vragen stellen over de werkzaamheden en planning.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta en Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) houden dinsdag 7 september een inloopbijeenkomst over het versterken van de Stenendijk in Hasselt. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden vragen stellen over de plannen die ter inzage liggen.
 • Tijdens de zomermaanden is de kans op blauwalg in water het grootst. Ook dit jaar komen we verspreid in ons werkgebied weer blauwalg tegen. In dit bericht is daarover meer te lezen.
 • Samen met Festival De Vecht organiseren wij op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus diverse activiteiten rondom en in Dalfsen. Ontdek de Vecht gedurende een van de vaar- of wandeltochten of tijdens de leerzame activiteiten bij de sluiswachterswoning Vechterweerd.
 • In Zwolle is in de voormalige ‘Wavin-vijver’ in woonwijk Holtenbroek blauwalg geconstateerd. We adviseren contact met het water te vermijden en er niet te vissen, eenden te voeren of honden te laten zwemmen.
 • De restauratie en renovatie van het bijzondere monumentale (1937!) gemaal Halfweg in Giethoorn is afgrond. Het gemaal is weer klaar voor de toekomst. Met het nieuwe gemaal kan het waterschap sneller en beter reageren op verschillende weersomstandigheden. Zodat wateroverlast of watertekorten minder een probleem vormen.
  Luchtfoto van Gemaal Halfweg
 • Uit analyses van het rioolwater uit de zuiveringsinstallatie van Raalte blijkt dat het zuiveringsproces volledig is hersteld. Vorige week heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta zuiveringsslib met goed werkende micro-organismen aan het zuiveringsproces in Raalte toegevoegd.
  Luchtfoto van RWZI Raalte uit 2019
 • Het water in de IJssel zakt. Vandaag wordt het hoogste punt in Kampen verwacht, wat met ongeveer NAP + 20 cm een stuk lager zal zijn dan gedacht. Dit betekent dat het waterschap afschaalt en teruggaat naar de standaard dijkinspecties.
 • Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid voor de BoerBurgerBeweging (BBB), bracht op dinsdag 20 juli een werkbezoek aan Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ze werd ontvangen door dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman. Van der Plas: ‘De waarde van de waterschappen mag best wat meer aandacht krijgen’.
 • Het water in de IJssel bij Deventer zal in de loop van de dag weer dalen. Zwolle lijkt dicht bij de top te zitten en dan gaat het hoogwater richting Kampen. Daar wordt een voorzichtige inschatting gegeven van NAP + 70 cm tot maximaal NAP + 85 cm. Wanneer het bij deze waterstanden blijft, is de situatie goed beheersbaar.
 • Afgelopen vrijdag is het Klimaatplein van tuincentrum GroenRijk in Assen geopend. Daarmee is het eerste klimaatplein in het werkgebied van WDODelta een feit! Inwoners kunnen bij het plein terecht voor informatie en inspiratie om hun tuin te vergroenen, water op te vangen of meer vogels, vlinders en bijen een plek te geven in de tuin.
 • Sinds gisteravond is de waterstand bij Lobith aan het zakken. Vandaag heeft de IJssel in Deventer het hoogste punt bereikt. Het water is nu onderweg naar Kampen. De verwachting is dat de waterstand dinsdag/woensdag op zijn hoogste staat (NAP +80 cm). Met deze waterstanden is de situatie in ons gebied goed beheersbaar.
 • De lagere delen van de uiterwaarden tussen Deventer en Wilsum lopen langzaam steeds voller. Op diverse plaatsen staat het water tegen de voet van de dijk.
 • De waterstand bij Lobith stijgt nog steeds. Volgens de nieuwe verwachting zal de piek rond de 14,20m+ NAP liggen. Deze piek wordt in de nacht van 18/19 juli verwacht en zal ongeveer anderhalve dag later Deventer passeren. Deze waterstand is te vergelijken met het hoogwater begin dit jaar.
 • Wij verwachten geen problemen door het stijgende water op de IJssel. Het hoge water in de maand juli is zeer bijzonder en tegelijkertijd goed beheersbaar. Door de vele neerslag in het stroomgebied van de Rijn stijgt het water op de IJssel komende week nog verder, maar niet tot een verontrustend niveau, zo is de verwachting.
  Archieffoto hoge IJssel februari 2021
 • In 2019 is op Kampereiland de regionale kering aan het Zwarte Water versterkt. Ook is op sommige plaatsen de ligging van de regionale kering veranderd en omgewisseld met de overige kering. De legger waarin de wijziging van de waterkering als gevolg van de dijkversterking is vastgelegd ligt op dit moment ter inzage.
 • Er zijn problemen met het zuiveringsproces op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Raalte. De rioolwaterzuivering functioneert niet goed voor het deel ammoniumverwijdering. Dit betekent dat niet al het ammonium uit het aangevoerde afvalwater kan worden verwijderd. Het waterschap doet onderzoek naar de oorzaak en neemt maatregelen voor een oplossing.
 • Overlast van waterplanten in de Oostelijke Belterwijde, onderdeel van Nationaal Park Weerribben-Wieden, wordt voortaan effectiever aangepakt. Onder regie van de provincie Overijssel hebben overheid, recreatiebedrijven en natuurbeschermers de handen ineen geslagen. Vanuit het thema waterkwaliteit is Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hier ook nauw bij betrokken.
 • Natuur en landbouw zitten geregeld in elkaars vaarwater. Zo ook in het Overijssels Kanaal, tussen Raalte en Deventer. Natuur moet daar de komende jaren meer de voorrang krijgen, maar de landbouw mag daar niet onder lijden. Het kanaal heeft immers een belangrijke functie voor aan- en afvoer van water, onder andere om verdroging van landbouwgrond tegen te gaan.
 • Zondag 4 juli vielen plaatselijk kortdurende, heftige buien. Daarbij spande het in Dalfsen de kroon. Daar viel lokaal circa meer dan 50 mm in een uur. Waardes boven de 50 millimeter in een uur komen in Nederland ongeveer één keer per eeuw of iets vaker voor wanneer men zich op een vaste locatie bevindt. Lokale neerslag van meer dan 25 millimeter in een uur noemen we een hoosbui. Dit geeft aan dat de hoeveelheid neerslag die in Dalfsen gevallen is in zo’n korte tijd extreem te noemen is.
  Bomvolle waterberging in Punthorst
 • Het klimaat verandert. Daardoor wordt het weer extremer. Soms regent het veel in een korte tijd of  zijn er juist lange droge periodes. In het brongebied Oude Diep ontstond wateroverlast na extreme regenval. Daarom heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), op verzoek van de agrariërs in het gebied, maatregelen genomen om deze wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Het project is afgerond, zodat bij hevige regenval het water meer ruimte heeft en wateroverlast achterwege blijft.
  Luchtfoto van waterberging Hamslag. De waterberging is gevuld met water dat daar tijdelijk geparkeerd kan worden.
 • Op maandag 5 juli zette de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Cora van Nieuwenhuizen, samen met diverse bestuurders, haar handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor het verleggen van de IJsseldijk bij Paddenpol, tussen Wijhe en Herxen.
 • De wolkbreuk van zondag heeft in Dalfsen op veel plaatsen tot overlast geleid. Wij spannen ons in om dit water zo snel mogelijk af te voeren. Ondertussen merken wij dat er veel vragen binnenkomen.
  Daarom hebben wij een aantal vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.
 • Op maandag 28 juni ondertekenden directielid René van der Spank van Waterschap Drents Overijsselse Delta en directeur Martin Dubbink van Dubbink B.V. de overeenkomst voor de nieuwbouw van gemaal Leenders aan de Zomerdijk in Wanneperveen (gemeente Meppel). Het huidige gemaal Leenders heeft onvoldoende capaciteit om in de toekomst het gewenste waterpeil te leveren en wordt daarom vervangen door een nieuw gemaal.
  Directielid Rene van Der Spank met Directeur Martin Dubbink van Dubbink BV zetten handtekening.
 • Met het starten van een kraan voor graafwerkzaamheden in de polders Nijeveen en Kolderveen gaf Hans Pereboom, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, samen met aannemer Oosterhuis uit Nijeveen, op donderdag 24 juni officieel het startsein voor droge voeten in de polders.
  werkzaamheden bij nijeveen kolderveen van bovenaf getoond met een drone
 • Op maandag 21 juni start Sportvisserij Oost-Nederland met het tweede seizoen van de campagne om loodvrij vissen te promoten.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaf vorig jaar bijna zeven miljoen euro minder uit dan van te voren was begroot. Dat laat de jaarrekening 2020 zien.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta en Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) nodigen inwoners van Hasselt en andere belangstellenden uit voor een online informatiebijeenkomst op donderdag 1 juli om 19.30 uur.
 • De inrichting van 450 hectare natuur in het hart van het Drents-Friese Wold is klaar. Op vrijdag 11 juni sluiten de samenwerkende partijen de gebiedsontwikkeling in Oude Willem af tijdens een digitale bijeenkomst. Het voormalig landbouwgebied rond de Oude Willemsweg is omgevormd naar een natuurlijk, klimaatbestendig beekdallandschap en dient als brongebied voor de Vledder Aa.
 • Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien, is Waterschap Drents Overijsselse Delta gestart met het maaien van waterbodems en oevers. Er moet voldoende water door de watergangen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.
 • Slingerbos behoort tot de meest groene pleinen van de regio. Hoe hebben ze dat gedaan? Wij spraken met Wilbert Peters en Annemiek Kolkman. Zij zijn onderdeel van de werkgroep die dit initiatief hebben gerealiseerd.
  Werkgroep op schoolplein Slingerbos
 • Je ziet hem steeds vaker, de wadi. Een plek die regenwater opvangt om het daarna langzaam door te geven aan de ondergrond. Het draagt bij aan klimaatadaptatie. Maar is de werking van de wadi wel altijd even goed? Diverse hogescholen deden van 17 t/m 22 mei 2021 onderzoek in een Climate Café.
  Wadi (regenwateropvang) in Deventer
 • De Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel is klaar voor besluitvorming. In deze strategie legt de regio vast dat zij 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op gaat wekken in 2030.
 • Het advies om vee niet te laten drinken uit de met latex vervuilde sloten bij Hasselt is opgeheven. Het water werd voor de zekerheid nog een keer extra gecontroleerd door de gezondheidsdienst voor dieren. De latexvervuiling van de afgelopen weken in de sloten bij Hasselt en een deel van de polder Mastenbroek is nagenoeg verdwenen.
 • Om het waterbeheer rondom Nijeveen en Kolderveen zo goed mogelijk te kunnen doen, gaan wij aan de slag met de polders. Met de aanpak van het gebied gaan we een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem maken.
 • Bij Condor Carpets in Hasselt lekte afgelopen weekend latex de bergingsvijver van het bedrijf in. Door snel te handelen, is de bergingsvijver inmiddels schoongemaakt en zijn ook de sloten weer aan het herstellen. Uit laboratoriumonderzoeken van Aqualysis uit Zwolle blijkt dat de latex in het water geen gevaarlijke stof is voor mens, dier en natuur.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat op de rioolwaterzuivering Dalfsen een innovatief onderzoek uitvoeren naar het terugwinnen van cellulose. Cellulose bestaat uit vezels afkomstig uit onder andere wc-papier en wordt teruggewonnen uit het slib dat als restproduct achterblijft bij het zuiveren van rioolwater.
 • De dijkinspectie van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zit er weer op. De dijken hebben afgelopen winter goed doorstaan.
 • Zowel in de Middenraai als in de Verlengde Middenraai in Nieuweroord zijn dit weekend dode vissen aangetroffen.
 • Samen met Windkr-acht verkent Waterschap Drents Overijsselse Delta de mogelijkheden voor het plaatsen van twee extra windturbines nabij de vier huidige windturbines in het Zuiderzeehavengebied in Kampen.
 • Provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta en zeven gemeentes slaan de handen ineen voor een grootschalig innovatief circulair project.
 • De werkgroep GroeneKerk zet zich actief in om de gemeenschap aan te sporen tot duurzaamheid en klimaat bewustwording. Hoe ze dat doen? Dat lees je in dit interview.
  Thijs Hogenkamp en Mans Boelens. Samen bij de regenpijp van de kerk en de consistorie.
 • Nu er goed weer in aantocht is, worden ook de zwemplassen weer vaker opgezocht voor een frisse duik. Van mei tot oktober controleert Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) frequent de waterkwaliteit van de officiële zwemplassen.
 • Wandelen is een grote trend op dit moment. Om wat afwisseling te brengen tijdens het wandelen, lanceren de waterschappen de ‘Waterbazen Wandelingen’. Onderweg ontdekken wandelaars wat ze zelf kunnen doen voor schoon en voldoende water.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start met de Europese aanbesteding van het project ‘Slibbehandeling Echten Veilig en Duurzaam.
  Energie- en Grondstoffenfabriek in Echten
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) begint woensdag 5 mei met het ‘ecologisch maaien’ van de dijken. Dat gaat in vakken, zodat gedurende het groeiseizoen altijd bloemen en kruiden aanwezig zijn voor bijen en andere insecten. Hiermee draagt het waterschap bij aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland.
 • Het warme weer laat nog even op zich wachten, maar zaterdag 1 mei start officieel het badseizoen. Reden voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) om ook weer te starten met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen.
 • Onderzoekers, overheden en middelenleveranciers willen samen met bollentelers en inwoners in de praktijk de nodige kennis en ervaringen opdoen. Dit moet niet alleen in Drenthe, maar in heel Nederland, leiden tot een meer duurzame en vitale bollenteelt met respect voor en door de leefomgeving.
 • Groene daken, regentonnen en afgekoppelde regenpijpen: steeds meer inwoners in Drenthe en Overijssel vergroenen hun woonomgeving.
 • Vanmiddag heeft het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) groen licht gegeven om het waterbeheerprogramma voor de jaren 2022-2027 open te stellen voor reacties voor iedereen die wil reageren. De plannen zijn vanaf 17 mei tot en met 25 juni online in te zien via officielebekendmakingen.nl. In deze periode is reageren op de plannen mogelijk.
 • Op 17 april start een bijzondere actie. Go Ahead Eagles fans kunnen vanaf die dag de exclusieve regenton met het Eagles logo kopen. Bij de aankoop krijgen ze ook twee gratis wedstrijdtickets en een kortingsbon voor planten.
 • Gemaal Cellemuiden, tussen Genemuiden en Hasselt, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en wordt op dezelfde locatie vervangen door een nieuw gemaal.
 • In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe staat beschreven dat het streven is om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door windenergie en grootschalige zonne-energie. Dat is 3,45 Terawattuur (TWh).
 • Het Dagelijks Bestuur van WDODelta heeft afgelopen week de voorlopige plannen voor Buitenpolder achter Kuinre (gemeente Steenwijkerland) vastgesteld. Daarmee zijn de globale keuzes gemaakt voor het toekomstbestendig maken van het watersysteem in dit gebied.
 • Sportvisserij Oost-Nederland blikt positief terug op de campagne Sportvisserij loodvrij. Vanuit het thema waterkwaliteit werkte het daarin nauw samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta.
 • Van december tot en met maart zijn sterkte-proeven gedaan op drie locaties op de Vechtdijk. De komende maanden worden de resultaten beoordeeld en geanalyseerd.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) werkt samen met verschillende aannemers aan het toepassen van duurzaam materiaalgebruik en circulair en modulair bouwen bij de renovatie van 60 gemalen en stuwen.
  Gemaal Cellemuiden
 • West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken. in 12 doelstellingen is vastgelegd wat de afspraken zijn.
 • Het vaarseizoen op de Vecht tussen Zwolle en de Duitse grens gaat van start op donderdag 1 april 2021. Van 1 april tot 1 oktober 2021 zijn de sluizen in de Vecht te bedienen en is doorgaande recreatievaart mogelijk.
 • De uitgestelde veiling in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Rijn en IJssel is van start gegaan op zowel Onlineveilingmeester.nl als Agribidding.com.
 • In de tweede helft van maart worden de twee windturbines van Nieuwleusen Synergie in onderdelen getransporteerd naar de beide bouwlocaties, respectievelijk aan de Ebbenweg en de Meentjesweg.
 • Vanaf maandag 15 maart controleren dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 • De aanleg van de 1e fase van het Slim Warmtenet Zandweerd in Deventer is gestart. In de Tuinen van Zandweerd is begonnen met de grondwerkzaamheden.
 • Op dinsdag 9 maart had Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een digitale afspraak met het leerlingenadviesbureau van het Carolus Clusius College uit Zwolle. De leerlingen uit het vmbo gaan als deelnemer van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst het waterschap de komende weken adviseren over innovatieve toepassingen om droge voeten te houden.
 • We zetten de controle op de teeltvrije zone voort en breiden deze uit op percelen met intensief bespoten gewassen, zoals aardappelen, bieten en bloembollen.
RSS feed