Op deze pagina vind u een overzicht van al het nieuws van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wilt u zich aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven? Dat kan op de pagina nieuwsbrieven

 • Hans Pereboom, dagelijks bestuurder van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, heeft de waterschapspenning gekregen. De onderscheiding viel hem ten deel ter ere van zijn 25-jarig jubileum als waterschapsbestuurder.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vechtstromen nodigen bewoners langs de Vecht en andere belangstellenden uit voor de online masterclass ‘Van de druppel naar de Vecht’ op donderdagavond 3 februari van 20.00 tot 21.30 uur.
 • Het ontwerp provinciaal inpassingsplan Noordmanen ligt van dinsdag 25 januari tot en met maandag 7 maart 2022 ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen op het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp-Peilbesluit.
 • Een verreiker: een mix van een grote vorkheftruck en een shovel die gebouwd is om zware lasten te tillen en te verplaatsen. Waterschap Drents Overijsselse Delta schafte een milieuvriendelijke versie aan: volledig elektrisch.
 • Gemaal Cellemuiden, tussen Genemuiden en Hasselt, is gerenoveerd en voldoet weer aan de eisen van deze tijd. Het nieuwe, beeldbepalende gebouw ligt aan het Zwarte Water, ter hoogte van Cellemuiden 28. De dijk, die tijdelijk was afgesloten, is weer begaanbaar voor al het verkeer.
 • We merken het allemaal. Het wordt warmer en droger en de risico’s op wateroverlast en overstromingen nemen toe. De gevolgen van de klimaatveranderingen kunnen (gedeeltelijk) worden opgevangen. Dit heet klimaatadaptatie. De gemeenten in West-Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel pakken klimaatadaptatie regionaal op.
 • Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft een besluit genomen over welk plan de voorkeur heeft om wateroverlast in het projectgebied van de Boerenveensche Plassen in de toekomst te beperken.
  Boerenveensche Plassen
 • Op 14 december heeft het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het waterbeheerprogramma voor de jaren 2022-2027 (WBP) vastgesteld. De gevolgen van de klimaatverandering lopen hier als een rode draad doorheen en vormen extra uitdagingen in de toekomstplannen van het waterschap.
 • IJsseldelta Wind B.V. en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hebben de aanvraag voor de benodigde vergunningen voor het plaatsen van twee windturbines in de Zuiderzeehaven van Kampen officieel ingediend bij de gemeente.
 • Op 7 december hebben de colleges van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincie Drenthe en het dagelijks bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Uitvoeringsagenda 2022-2027 (RUA) vastgesteld.
 • Het toepassen van duurzaam materiaalgebruik wordt steeds belangrijker. Ook in het bouwen en renoveren van gemalen en stuwen. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) koos samen met GMB en leverancier New Horizon voor de renovatie van Gemaal Vilsteren voor circulair beton.
 • In de Weerribben en de wateren rondom Blokzijl zijn waterplanten aangetroffen die niet van nature thuishoren in Nederland. Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Waterschap Drents Overijssel Delta en gemeente Steenwijkerland slaan de handen ineen om dit probleem aan te pakken.
 • De begroting 2022-2025 staat dinsdag 30 november op de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).
 • Technasium-studenten van Christelijke Scholengemeenschap Dingstede uit Meppel bedachten voor ons een nieuwe oplossing om drijfvuil dat zich ophoopt voor gemalen makkelijk te kunnen verwijderen.
 • Op de rioolwaterzuivering in Echten gaan we groen gas produceren uit rioolwater. Een combinatie van de aannemers Van Hattum en Blankevoort en EQUANS gaat de nieuwe installatie voor het vergisten van rioolslib ontwerpen en bouwen.
 • Provincie Drenthe heeft besloten om ook in 2022 € 50.000 bij te dragen aan de subsidie Klimaat Actief! Daardoor is er meer geld beschikbaar en kunnen meer inwoners, bedrijven en scholen gebruik maken van de subsidie. We bieden de subsidie Klimaat Actief!
 • Voor een vlotte en onbelemmerde afvoer van hoogwater tijdens de wintermaanden, roept Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) eigenaren van afrasteringen en rikkepaaltjes in het zomerbed van de Overijsselse Vecht op deze vóór woensdag 1 december te verwijderen.
 • Stem op het mooie duurzame onderzoeksproject op de rioolwaterzuivering Hessenpoort in Zwolle en help ons aan de waterinnovatieprijs
  Genomineerd voor de waterinnovatieprijs 2021
 • Leerlingen van twee basisscholen in Pesse volgden in oktober een bijzondere techniek- en waterles. Zij maakten kennis met grote machines en leerden spelenderwijs over techniek en veiligheid. Deze les vond plaats in het kader van het zogenaamde Social Return on Investment (SROI), wat inhoudt dat er bij werkzaamheden van het waterschap ook oog is voor het sociale aspect. In dit geval voor het onderwijs.
 • Samen met Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) werken we volop aan de restauratiewerkzaamheden van de monumentale Stenendijk in Hasselt. Het is de eerste zichtbare stap in de uitvoering van de dijkversterking als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.
RSS feed