Op deze pagina vind u een overzicht van al het nieuws van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wilt u zich aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven? Dat kan op de pagina nieuwsbrieven

 • Droogte neemt toe, meer vraag naar water

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ziet het neerslagtekort al vroeg in het seizoen toenemen. Hierdoor dalen de grondwaterstanden. Het waterschap voert water aan uit de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer en heeft de waterpeilen op maximaal gezet.

  Droogte neemt toe, meer vraag naar water
 • Lancering Waterbazencheck: Hoe waterbewust ben jij?

  Vandaag start de nieuwe campagnepiek van de Waterbazen. Daarom lanceren wij samen met alle andere waterschappen de Waterbazencheck. Speciaal bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen. Zo komen ze erachter in hoeverre zij al waterbewust en dus een echte Waterbaas zijn.

 • Waterschap maait in vakken voor sterke dijken en biodiversiteit

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met het maaien van de dijken. Dat gebeurt in vakken, zodat gedurende het groeiseizoen altijd bloemen en kruiden aanwezig zijn voor bijen en andere insecten op en rond de dijken. Op deze manier combineert WDODelta het onderhoud voor sterke dijken met een bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit.

 • Kloppend hart van nieuw visvriendelijk gemaal geplaatst

  In het nieuwe gemaal Leenders aan de Zomerdijk (N375) in Wanneperveen zijn drie grote pompen met succes geplaatst. De pompen zijn visvriendelijk en hebben gezamenlijk een capaciteit van 165.000 liter per minuut.

 • Europese aanbesteding renovatie gemalen en stuwen van start

  Waterschap Drents Overijsselse Delta start met de Europese aanbesteding en raamovereenkomst voor de renovatie van gemalen en stuwen.

  Gemaal Halfweg
 • Gebiedsontwikkeling Vledders en Leijerhooilanden afgerond

  In het gebied Vledders en Leijerhooilanden in de gemeente Staphorst, is afgelopen jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van een prachtig natuurgebied. Hiervoor is het gebied grotendeels heringericht.

 • Rioolwaterzuiveringen blijven bij de tijd door vaste samenwerking tot 2030

  Wij hebben een raamovereenkomst gesloten met vijf partijen die voor een langere periode werkzaamheden uitvoeren aan de 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap. Het is voor het eerst dat wij een overeenkomst sluiten voor een dergelijke lange periode: tot 2030.

  Foto van alle mensen die betrokken zijn bij deze samenwerking
 • Nieuwe vispassage voor gemaal Roggebot bij Kampen

  Het gemaal Roggebot bij Kampen heeft een nieuwe vispassage. De vispassage verbindt regionaal water (uit het Uitwateringskanaal/Middenwetering) met rijkswater (uit het Vossemeer) en kwam tot stand door samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

  Bestuurders Hans Pereboom (WDODelta) en Marije Bosscher (Rijkswaterstaat) onderstrepen de samenwerking voor de aanleg van de vispassage naast gemaal Roggebot in Kampen.
 • ‘Haarvaten op Peil’ van start om droogte in Overijssel te bestrijden

  Waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen en de provincie Overijssel starten samen met landgoederen en beheerders van natuurgebieden met het `uitvoeringsprogramma haarvaten op peil’ (HOP).

 • Samenwerking hard nodig voor klimaatbestendige dijken

  Hoe kunnen bij dijkversterkingen waterveiligheid en natuur(ontwikkeling) hand in hand gaan en van elkaar profiteren?

  Dronefoto dijkversterking Zwolle-Olst
 • Klimaatsubsidie waterschap voor Overijssel nu al op

  Het Overijsselse budget van 197.000 euro voor het stimuleren van acties om eigen huis, tuin en  leefomgeving ‘klimaat-proof’ in te richten is na vier maanden al op.

 • Officiële aftrap Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe

  Op vrijdag 1 april 2022 vond in het gemeentehuis van Westerveld de officiële aftrap van het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe plaats.

  Foto met bestuurders onderteken Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe
 • Waterschap zet controle ‘gele percelen’ voort

  Het waterschap zet na het succes van vorig jaar de controle op de ‘gele percelen’ voort. Daarin zit de werkzame stof glyfosaat. Na bespuiting kleuren deze percelen geel of oranje.

 • Damwanden drukken tegen hinder voor omgeving

  Om te onderzoeken of de bodem bij de dijkversterking Stadsdijken Zwolle zich leent voor het drukken van damwanden in plaats van trillen, heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een zogeheten ‘drukproef’ uitgevoerd.

 • Duurzaamheid wordt dé standaard binnen het waterschap

  Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft ingestemd met de aangescherpte aanpak van duurzaam werken. De ambities daarvoor zijn eerder al vastgelegd in de Watervisie en het Waterbeheerprogramma.

  Luchtfoto zonnepanelen rioolwaterzuivering Dalfsen
 • Waterschap start eerder met voorjaarsinspectie dijken

  Vanaf maandag 21 maart controleren dijkinspecteurs of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Er is extra aandacht voor mogelijke schade vanwege het hoogwater eerder dit jaar.

 • Dijkgraaf zoekt nieuwe bestuursleden voor “Tweede Kamer van het waterschap”

  In aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2023 is Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op zoek naar nieuwe bestuursleden die actief willen worden in het algemeen bestuur.

 • Schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren weer open voor recreatievaart

  Vanaf donderdag 14 april zijn de schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren in de Overijsselse Vecht weer open voor de recreatievaart. Daarmee gaat het zogeheten ‘schutseizoen’ voor de recreatievaart op de Overijsselse Vecht weer van start. Vanwege werkzaamheden aan de Spoorbrug over de Vecht zijn er verder in het vaarseizoen enkele stremmingen voor vaarwegverkeer.

 • Dalfsen en WDODelta werken gezamenlijk aan duurzaam afvalwatersysteem

  De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Dalfsen wordt al enige jaren te zwaar belast met de afvoer van afvalwater en regenwater. Door waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en de gemeente Dalfsen is onderzocht met welke maatregelen knelpunten opgelost kunnen worden.

  Ondertekening optimalisatie afvalwatersyteem WDODelta gemeente Dalfsen
 • Bijna 7.000 kilo gewasbeschermingsmiddelen opgehaald met agrarische ‘Bezemactie’ in Overijssel

  Ruim 160 agrarische ondernemers hebben in totaal bijna 7.000 kilo gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd tijdens de actie 'Bezem door de middelenkast' in Overijssel. Dankzij de actie konden agrariërs uit Overijssel kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren.

RSS feed