Op deze pagina vind u een overzicht van al het nieuws van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wilt u zich aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven? Dat kan op de pagina nieuwsbrieven

 • Zwemwater Zwolse plassen op orde bij start zwemseizoen

  Nu er goed weer in aantocht is worden ook de waterplassen weer vaker opgezocht voor een frisse duik. Van mei tot oktober controleert Waterschap Drents Overijsselse Delta elke veertien dagen de waterkwaliteit van de officiële zwemplassen.
 • Waterschappen lanceren de Waterbazen wandelingen

  Wandelen is een grote trend op dit moment. Om wat afwisseling te brengen tijdens het wandelen, lanceren de waterschappen de ‘Waterbazen Wandelingen’. Onderweg ontdekken wandelaars wat ze zelf kunnen doen voor schoon en voldoende water.
 • Slibbehandeling ‘Echten, Veilig en Duurzaam’ de markt op

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start met de Europese aanbesteding van het project ‘Slibbehandeling Echten Veilig en Duurzaam.
  Energie- en Grondstoffenfabriek in Echten
 • Waterschap maait dijken in vakken voor biodiversiteit

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) begint woensdag 5 mei met het ‘ecologisch maaien’ van de dijken. Dat gaat in vakken, zodat gedurende het groeiseizoen altijd bloemen en kruiden aanwezig zijn voor bijen en andere insecten. Hiermee draagt het waterschap bij aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland.
 • Controle op waterkwaliteit zwemplassen van start

  Het warme weer laat nog even op zich wachten, maar zaterdag 1 mei start officieel het badseizoen. Reden voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) om ook weer te starten met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen.
 • Met Drents proefproject duurzame bollenteelt in de praktijk ervaring opdoen

  Onderzoekers, overheden en middelenleveranciers willen samen met bollentelers en inwoners in de praktijk de nodige kennis en ervaringen opdoen. Dit moet niet alleen in Drenthe, maar in heel Nederland, leiden tot een meer duurzame en vitale bollenteelt met respect voor en door de leefomgeving.
 • Steeds meer inwoners Drenthe en Overijssel vergroenen eigen omgeving

  Groene daken, regentonnen en afgekoppelde regenpijpen: steeds meer inwoners in Drenthe en Overijssel vergroenen hun woonomgeving.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta presenteert toekomstplannen

  Vanmiddag heeft het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) groen licht gegeven om het waterbeheerprogramma voor de jaren 2022-2027 open te stellen voor reacties voor iedereen die wil reageren. De plannen zijn vanaf 17 mei tot en met 25 juni online in te zien via officielebekendmakingen.nl. In deze periode is reageren op de plannen mogelijk.
 • Unieke regenton voor fans Go Ahead Eagles

  Op 17 april start een bijzondere actie. Go Ahead Eagles fans kunnen vanaf die dag de exclusieve regenton met het Eagles logo kopen. Bij de aankoop krijgen ze ook twee gratis wedstrijdtickets en een kortingsbon voor planten.
 • Circulaire pilotproject gemaal Cellemuiden van start

  Gemaal Cellemuiden, tussen Genemuiden en Hasselt, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en wordt op dezelfde locatie vervangen door een nieuw gemaal.
 • Voorstel om in 2030 kwart Drentse energie op te wekken door zonne- en windenergie

  In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe staat beschreven dat het streven is om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door windenergie en grootschalige zonne-energie. Dat is 3,45 Terawattuur (TWh).
 • Eerste plannen Buitenpolder achter Kuinre bekend

  Het Dagelijks Bestuur van WDODelta heeft afgelopen week de voorlopige plannen voor Buitenpolder achter Kuinre (gemeente Steenwijkerland) vastgesteld. Daarmee zijn de globale keuzes gemaakt voor het toekomstbestendig maken van het watersysteem in dit gebied.
 • Natuurbewust vissen: lood maakt plaats voor steen, beton en staal

  Sportvisserij Oost-Nederland blikt positief terug op de campagne Sportvisserij loodvrij. Vanuit het thema waterkwaliteit werkte het daarin nauw samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta.
 • Sterkte-proeven op de Vechtdijk klaar

  Van december tot en met maart zijn sterkte-proeven gedaan op drie locaties op de Vechtdijk. De komende maanden worden de resultaten beoordeeld en geanalyseerd.
 • Duurzaam, modulair en circulair gemalen en stuwen renoveren

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) werkt samen met verschillende aannemers aan het toepassen van duurzaam materiaalgebruik en circulair en modulair bouwen bij de renovatie van 60 gemalen en stuwen.
  Gemaal Cellemuiden
 • West-Overijssel zet een volgende stap in de regionale energiestrategie

  West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken. in 12 doelstellingen is vastgelegd wat de afspraken zijn.
 • Sluizen Vecht tussen Zwolle en Duitse grens open op 1 april 2021

  Het vaarseizoen op de Vecht tussen Zwolle en de Duitse grens gaat van start op donderdag 1 april 2021. Van 1 april tot 1 oktober 2021 zijn de sluizen in de Vecht te bedienen en is doorgaande recreatievaart mogelijk.
 • Twee waterschappen organiseren gezamenlijke online veiling met overtollig materieel

  De uitgestelde veiling in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Rijn en IJssel is van start gegaan op zowel Onlineveilingmeester.nl als Agribidding.com.
 • Windturbines komen in onderdelen naar Nieuwleusen

  In de tweede helft van maart worden de twee windturbines van Nieuwleusen Synergie in onderdelen getransporteerd naar de beide bouwlocaties, respectievelijk aan de Ebbenweg en de Meentjesweg.
 • Waterschap is ‘lange kapsel’ voor en start vroeg met inspectie dijken

  Vanaf maandag 15 maart controleren dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 • Eerste fase aanleg Slim Warmtenet Zandweerd van start

  De aanleg van de 1e fase van het Slim Warmtenet Zandweerd in Deventer is gestart. In de Tuinen van Zandweerd is begonnen met de grondwerkzaamheden.
 • Vmbo-leerlingen van Carolus Clusius College uit Zwolle helpen aan nieuwe ideeën

  Op dinsdag 9 maart had Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een digitale afspraak met het leerlingenadviesbureau van het Carolus Clusius College uit Zwolle. De leerlingen uit het vmbo gaan als deelnemer van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst het waterschap de komende weken adviseren over innovatieve toepassingen om droge voeten te houden.
 • Waterschap zet controle teeltvrije zone voort

  We zetten de controle op de teeltvrije zone voort en breiden deze uit op percelen met intensief bespoten gewassen, zoals aardappelen, bieten en bloembollen.
 • Werkzaamheden water- en natuurplannen in de gemeente Staphorst van start

  Deze week zijn de werkzaamheden gestart voor herinrichting van de gebieden Vledders en Leijerhooilanden, Spoortippe en Punthorst (gemeente Staphorst). Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind van dit jaar.
  Impressie van het project Vledders en Leijerhooilanden
 • Ga verder dan bewustwording: inspireer!

  De jeugd heeft de toekomst en het waterschap heeft de verantwoordelijkheid om die goede toekomst nu al voor te bereiden. Daarbij: de jongeren van nu moeten de waterschappers van morgen willen zijn. Hier ligt volgens onze jeugdbestuurder Naut de Vroome een uitdaging, met ook mogelijkheden om die uitdaging aan te gaan.
 • Online masterclass over dijkversterking langs de Vecht

  Waterschap Drents Overijsselse Delta nodigt bewoners langs de Vecht en andere belangstellenden uit voor de online masterclass ‘Dijkversterking langs de Vecht: écht nodig?!’ op woensdagavond 10 maart vanaf 20.00 uur.
 • Albert Smit beëdigd als bestuurder

  Vanmiddag heeft dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman de heer Albert Smit beëdigd als lid van het algemeen bestuur. Hij is de opvolger van Anna Veldhoen die het waterschapsbestuur heeft verlaten.
 • IJspret voorbij: waterschap start gemalen weer op door dooi

  Nu de vorst voorbij is, zorgen smeltend ijs en grote hoeveelheden sneeuw én het ontdooien van de grond voor een toenemende afvoer van water. Daarom starten we de bemalingen in het hele werkgebied weer op.
  winter stroink
 • Verbreding Ettenlandsch kanaal in Vollenhove kan van start

  Het Ettenlandsch kanaal wordt verbreed. Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) trekken hierin samen op. Door de verbreding kan het waterschap de pompcapaciteit van gemaal Stroïnk volledig benutten.
  Luchtfoto Ettenlandsch Kanaal met Gemaal A.F. Stroïnk op de voorgrond
 • Mooi plaatje! Beverwak door hoogwater en vorst

  Bij het inspecteren van de dijken langs de IJssel, troffen dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) van dichtbij een bever aan in een zogeheten beverwak. Door het hoge water zoeken ze tijdelijk een nieuw heenkomen.
  Foto van een bever
 • Wat doet het waterschap tijdens vorst?

  Onze stuwen en gemalen zorgen voor een goed waterpeil. Nu de neerslag minder is, is het waterpeil redelijk stabiel met weinig schommelingen. Daardoor is ijsgroei mogelijk in deze vorstperiode.
  Herfte
 • Waterschap zet gemalen stil voor schaatsplezier

  Met het oog op de vorstperiode zetten we een aantal gemalen in de Kop van Overijssel stil. Andere gemalen draaien, waar het kan, zo beperkt mogelijk.
 • Oproep aan hoogwatertoeristen: geniet, maar denk aan onze dijken

  Het hoge water biedt prachtige vergezichten, mooie beelden en brengt veel mensen op de been. Ook de komende dagen zullen veel mensen weer genieten van de hoge waterstand op de IJssel en een bezoek brengen aan ondergelopen uiterwaarden.
 • Hoogwater op IJssel stijgt verder

  Vanwege het stijgende hoogwater op de IJssel hebben wij de dijkinspecties opgeschroefd en treft het maatregelen waar nodig.
 • Uiterwaarden langs IJssel lopen langzaam vol

  De komende dagen is er vanuit Duitsland een piek in wateraanvoer op komst. Hierdoor stromen de uiterwaarden langs de IJssel langzaam vol.
 • 27% daling vangsten muskusratten, 50% stijging vangsten beverratten

  De muskusrattenvangst in Noordoost-Nederland is in 2020 met 27% gedaald ten opzichte van 2019. Landelijk gezien daalde de muskusrattenvangst met 5%.
 • Onderzoek naar sterkte grasmat start op tweede proeflocatie

  In samenwerking met Deltares, Infram en Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken we hoe sterk de grasmat op zanddijken is. In de week van maandag 25 januari starten de proeven op de tweede locatie op de Vechtdijk bij Dalfsen.
 • Waterschap test waterberging Beulakerpolder

  We zijn begonnen met het testen van waterbergingsgebied Beulakerpolder bij Giethoorn. Tijdens deze test laten we ongeveer 500.000 kuub water het gebied in stromen. Dit is 500 miljoen liter water.
 • Van rioolzand tot asfalt

  Vanaf januari 2021 hebben we een nieuwe samenwerking voor het transport en verwerking van zand dat terecht komt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties.
 • Flink in touw door de vele regen

  Onze medewerkers zijn flink in touw om alle regen van het laatste etmaal goed op te vangen en te verwerken. Het is ongeveer een jaar geleden dat het waterschap zoveel water afvoerde.
 • Enorme afname in graafschades muizen en honden

  Ieder najaar controleren we hoe de dijken de winterperiode ingaan. De resultaten hiervan laten een enorme afname zien van schades door muizen. Ook het aantal graafschades door honden is gedaald. Wel is de droogte van voorgaande jaren nog steeds terug te zien op de dijken. 
 • Gemaal Giethoorn klaar voor de toekomst

  Gemaal Giethoorn is gerenoveerd en voldoet weer aan de eisen van deze tijd. Het gemaal is onderdeel van de laatste fase van het gebiedsplan ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’ in de gemeente Steenwijkerland.
 • Waterschap heeft oog voor natuur en biodiversiteit bij maaien dijken

  De komende twee jaar besteden we het maaien van dijken uit aan aannemer Van der Weerd uit Grafhorst. Na een zorgvuldig aanbestedingstraject kwam deze aannemer als beste uit de bus.
 • Aanpassingen in watersysteem voor uitbreiding natuur Weerribben-Wieden

  Om aan de natuurdoelen in drie nieuw in te richten deelgebieden in de Weerribben-Wieden te voldoen, worden de waterpeilen aangepast. Er is een hoger waterpeil nodig, zodat de Natura2000-doelstellingen worden gehaald. Om werk met werk te maken, wordt tegelijkertijd het Ettenlandsch kanaal verbreed en kades weggehaald, verhoogd of nieuw aangelegd. We trekken hierin samen op met Provincie Overijssel. 
 • Succesvolle subsidie Klimaat Actief! krijgt ook in 2021 vervolg

  In 2020 heeft de subsidie Klimaat Actief! van het waterschap Drents Overijsselse Delta bijgedragen aan ruim 7000 m2 groen dak. Bijna zo groot als een voetbalveld. Hiermee wordt er ongeveer 100.000 liter water vastgehouden én blijven de huizen koeler in hete dagen. Dat is bijna 900 badkuipen vol! Dit en meer blijkt uit de analyse van de subsidieaanvragen in 2020. Ook in 2021 is er weer subsidie beschikbaar.
 • Waterschap neemt beheer en onderhoud stedelijk water over van Steenwijkerland

  Vanaf vrijdag 1 januari 2021 nemen wij het beheer en onderhoud van het stedelijk water over van de gemeente Steenwijkerland. Dit betekent dat inwoners met vragen, opmerkingen of klachten over het waterbeheer voortaan contact met ons kunnen opnemen.
 • Polder Nijeveen-Kolderveen straks klaar voor de toekomst

  Op 15 december nam het Algemeen Bestuur een besluit over het plan ‘Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen’. Dit gebied ligt in het zuidelijk deel van de polder Nijeveen-Kolderveen ten noorden van Meppel. Voor de uitvoering van de plannen is een krediet beschikbaar gesteld van € 9.945.000, -.
 • Landelijk innovatieproject voor sterkte grasmat op zanddijken van start

  Samen met Deltares, Infram en Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken we hoe sterk de grasmat op zanddijken is. Dat doen we met proeven op de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle.
 • Duurzame diesel waterschap knalt CO2-uitstoot naar beneden

  Door het gebruik van duurzame HVO-diesel (Hydrotreated Vegetable Oil) voor ons machinepark daalt de uitstoot van CO2 van het waterschap aanzienlijk.
 • Waterschappen werken samen bij verwerking slib voor energie en warmte

  Samen met Waterschap Vallei en Veluwe gaan we samenwerken voor het vergisten van zuiveringsslib afkomstig van de rioolwaterzuivering in Kampen. Eén van onze drie slibverwerkingsinstallaties (de installatie in Echten) werd in januari 2019 uit bedrijf genomen.
  tankwagen slibtransport
 • Waterbaas wint een ton!

  Tussen 28 oktober en 25 november konden deelnemers een foto van hun tuinstuk met ons delen via Facebook. Daarmee maakten ze kans op een regenton. De foto van Marjolein Pistoor heeft gewonnen.
 • Online veiling met overtollig materieel

  Samen met Waterschap Rijn en IJssel organiseren we in samenwerking met veilingplatform Agribidding.com een online veiling.
 • Waterschap stelt Vechtdijken met golven op de proef

  Samen met andere partijen onderzoeken we hoe sterk de grasmat op zanddijken is. Dat doen we met proeven op de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.
 • Eerste resultaten onderwaterdrainage veenweide Overijssel

  Samen met agrariërs werken we samen aan een duurzame oplossing in veenweidegebied. Bij 11 agrarische bedrijven startte in 2018 in het veengebied Kostverloren- en Kloosterzijl ten westen van Rouveen en Staphorst een experiment met onderwaterdrainage.
 • Praktijkproef met akkerranden

  Tegenover het gemeentehuis in Diever en aan de rand van het dorp Dwingeloo groeiden randen met maïs, vezelhennep en bloemenmengsels rond een lelieveld. De randen zijn onderdeel van een praktijkproef in opdracht van de gemeente Westerveld en in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
  Groen akkergewas in Westerhuizingerveld
 • 5 vragen aan Waterbaas Ton Backers

  Helpende handen bij hoogwater. Mensen die als het moet bij nacht en ontij klaarstaan en zich inzetten om de IJssel te bedwingen. Samen vormen zij de Hoogwaterbrigade. Ton Backers is geboren en getogen in Kampen en opgegroeid achter de IJsselkade. Als vrijwilliger bij de Hoogwaterbrigade is hij een echte Waterbaas!
 • Eerste stap gezet in plannen Nieuwe Wetering Bovenloop

  We hebben het afgelopen jaar, samen met de omgeving van Elshof en Broekland (gemeente Raalte), verschillende mogelijkheden onderzocht om watergang Nieuwe Wetering Bovenloop opnieuw in te richten.
 • Wereld Toilet Dag: wat jij kan doen voor schoon water

  Op 19 november is het Wereld Toilet Dag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. Iedereen kan bijdragen aan schoon water, ook in Nederland.
 • Aan de slag met het sterker maken van de dijken

  De dijken in ons werkgebied zijn nog nooit zo sterk geweest. Toch voldoet 169 van de 228 kilometer grote dijken langs met name de IJssel, de Vecht en het Zwarte Water nog niet aan de aangescherpte normen van het Rijk die gelden sinds 1 januari 2017.
 • Stenendijk Hasselt beperkt bereikbaar door onderzoeken voor dijkversterking

  Vanaf maandag 7 december worden er voor de dijkversterking aan de Stenendijk in Hasselt voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. Daarom is deze monumentale dijk tot uiterlijk donderdag 24 december gesloten voor doorgaand verkeer.
 • 5 vragen aan Waterbazen de Trashhunters

  Trash hunters Zwolle heeft als missie om samen met vrijwilligers een bijdrage te leveren aan een schone leefomgeving. Want wonen en leven in een schone stad is gewoon prettig zo zegt Mark Muller, oprichter van de Trashhunters.
 • Boetelerveld: uniek stukje Salland

  Het Boetelerveld tussen Raalte, Mariënheem, Haarle en Heeten is het laatste overgebleven stukje van de vroegere uitgestrekte Sallandse Heide. Dat het nog bestaat, is toeval.
 • 5 vragen aan Waterbaas Hanna Jurjens

  Hanna Jurjens is dagelijks bezig met schoon water: “Ik verzamel gegevens van planten, kleine waterbeesten en vissen in de wateren in ons gebied.” Een echte Waterbaas! We stellen haar 5 vragen.
 • Waterschapsbestuur bespreekt begroting en belastingtarieven

  De begroting 2021-2024 staat dinsdag 17 november op de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur. Voor de belastingbetaler betekent dit dat op basis van deze begroting de tarieven voor de waterschapsbelasting voor volgend jaar worden vastgesteld.
 • Aannemer dijkversterking Stenendijk Hasselt gecontracteerd

  Wij hebben het project dijkversterking Stenendijk Hasselt definitief gegund aan Dijkzone Alliantie Stenendijk, bestaande uit Ploegam, Dura Vermeer en Gebroeders De Koning, in samenwerking met Koninklijke Woudenberg en Giken Europe. Zij worden hierbij ondersteund door Fugro en Tauw.
 • Drie sluizen rondom Zwolle trekken winterjas aan

  Op donderdag 29 oktober plaatsen wij schotbalken in drie sluizen rondom Zwolle. Dit gebeurt ieder jaar om deze sluizen voor de komende winterperiode extra bescherming te geven.
 • Vis kan na 36 jaar polder weer in

  Dankzij de renovatie van het gemaal aan de Kanaaldijk in Giethoorn kunnen vissen die via het gemaal de Gieterse polder uitzwommen eind dit jaar ook de polder weer in door hetzelfde gemaal. Ze hebben er wel 36 jaar lang op moeten wachten, omdat een retourtje polder via het oude gemaal niet mogelijk was; ze konden er wel uit maar niet weer in.
 • Rijkssubsidie voor duurzame verwarming huizen Zandweerd

  Deventer krijgt een rijkssubsidie van bijna € 4,9 miljoen voor het aardgasvrij maken van de wijk Zandweerd. Eerder besloten de gemeenteraad van Deventer en de provincie Overijssel tot een financiële bijdrage. De aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd kan nu starten. In de toekomst kunnen ruim 2.000 woningen met het warmtenet aardgasvrij worden verwarmd.
 • Nederlanders moeten bijdragen aan waterbeheer

  Moeten Nederlanders zelf iets doen om wateroverlast en watertekort te voorkomen? Driekwart van de Nederlanders vindt van wel, blijkt uit onderzoek van de waterschappen. Iets meer dan de helft spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken.
 • Waterschap aan de slag met stuwen en dammen voor betere waterpeilen polders boven Kampen

  Ons algemeen bestuur heeft het (licht) aangepaste peilbesluit voor Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder vastgesteld.
 • Rijkswaterstaat en de waterschappen brengen vistrektocht in beeld

  De zalm, de zeeforel en de rivierprik: jaarlijks leggen deze en andere vissen honderden kilometers af om een geschikte plek te vinden om hun eitjes te leggen. Rijkswaterstaat heeft deze vistrektocht in beeld gebracht met een routekaart langs verschillende ‘vispassages’.
 • Geen schapen op de dijk tijdens stormseizoen

  Het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in ons gebied is afgelopen. Het stormseizoen is begonnen en dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Vee, met name schapen, mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat beschermd.
 • Stuw Oldenhave haalt energie uit water

  Het klinkt als een stoomtrein, maar bij stuw Oldenhave (gemeente De Wolden) wordt energie uit waterkracht gehaald!
 • GGD IJsselland opent testlocatie COVID-19 in IJsselmuiden

  GGD IJsselland opent eind oktober een nieuwe testlocatie voor COVID-19, namelijk in IJsselmuiden, gemeente Kampen. Het adres is Tasveld 17, in een pand van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit gebouw is normaal gesproken in gebruik als verzamellocatie voor de vrijwillige Hoogwaterbrigade Kampen. Het Waterschap stelt het gebouw ter beschikking aan GGD IJsselland voor een coronatestlocatie.
 • Controle op schoonmaak van sloten van start

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start weer met de controle op het schoonmaken van sloten door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Dit is nodig voor een goede aan- en afvoer van water. Sinds vorig jaar controleren we hierop met satellietbeelden.
 • Vijftien miljoen voor droge voeten in polders rond Scheerwolde; einde renovatie vier historische gemalen in zicht

  Voor het eerst in bijna honderd jaar onthult het monumentale gemaal Halfweg nabij Giethoorn uit 1937 haar interne geheim. Halfweg krijgt net als drie andere gemalen in de polders rond Scheerwolde een renovatie. De historische pompen zijn er inmiddels uitgesloopt en worden binnenkort vervangen door nieuwe zodat het gemaal straks klaar is voor de toekomst.
 • Grondeigenaren vestigen aandacht op niet betreden Maatgraven, Berkumer kolk en naastliggende dijk

  Maatgraven, Berkumer kolk en de naastliggende dijk zijn sluipenderwijs steeds meer uitloopgebied voor recreanten geworden. Dit komt niet overeen met de verplichting die de eigenaren van de gronden hebben om natuur te beschermen en te ontwikkelen. De gebieden zijn nooit officieel toegankelijk geweest voor recreatie, maar het werd gedoogd. Hier komt verandering in.
 • Waterschap inspecteert dijken op schades en kwetsbare plekken

  Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, starten we 1 oktober met de zogeheten dijkschouw. Dit is historisch vakjargon voor het inspecteren van dijken. Ook wordt bij deze jaarlijkse inspectie bekeken of (delen van) dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. In ons werkgebied ligt in totaal meer dan 1000 kilometer dijken en kades.
 • Bijeenkomsten, evenementen en gastlessen geannuleerd

  In verband met de uitbraak van Covid-19 volgen wij de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Dat betekent dat wij de komende drie weken genoodzaakt zijn bijeenkomsten, evenementen en gastlessen die plaatsvinden in deze periode, af te lassen.
 • Waterschap graaft bevergangen op bij Deventer en Diepenveen

  In de buurt van de IJsseldijk in Deventer en Diepenveen hebben we bevergangen opgegraven. Omdat er geen acuut waterveiligheidsprobleem was, hebben we besloten om de bevergangen open te graven na het broedseizoen. De gangen bevonden zich op veilige afstand van de dijk.
 • Rode Kruis gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta helpen bij hoog buitenwater en watertekort

  Bij dreigende of daadwerkelijke noodsituaties kan voortaan het burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis, Ready2Help, worden ingezet door Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). WDODelta is hiermee het eerste waterschap van Nederland dat een structurele samenwerking aangaat met het Rode Kruis.
 • Waterschap bestrijdt verdroging van natuur in Wieden en Weerribben

  We hebben het aangepaste peilbesluit voor de boezem van Noordwest-Overijssel definitief vastgesteld. Met de aanpassing willen we van de succesvolle proef met aangepast peilbeheer nu een vastgelegd peilbesluit maken. Deze proef heeft als doel het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben.
 • WDODelta richt kompas voor water op 2030

  We hebben besloten hoe we de komende jaren water in goede banen willen leiden. De rode draad is klimaatverandering en het beperken van de gevolgen daarvan samen met de omgeving. Met deze watervisie tot 2030 maken we keuzes over wettelijke taken en maatschappelijke ambities.
 • Nieuwe verordening kostentoedeling Waterschap Drents Overijsselse Delta

  Hoe een waterschap zijn kosten verdeelt, wordt iedere 5 jaar bepaald. In de verordening wordt de verdeling van de lasten vastgesteld tussen de verschillende groepen belastingbetalers. Het gaat hier om de watersysteemheffing en niet de zuiveringslasten.
 • WDODelta gaat door met nieuwe indeling van watergangen

  Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de nieuwe indeling van watergangen volgens plan verloopt. Ons Algemeen bestuur heeft besloten het programma ‘Waterschapszorg’ ongewijzigd voort te zetten. Met dit programma treffen we maatregelen om gevolgen van droogte en veel neerslag te beperken. Aan- en afvoer van water is slechts mogelijk door een goede indeling van watergangen en het juiste beheer en onderhoud.
 • Oproep: Jouw ideeën voor het eerste hybride kennisfestival voor waterbeheerders

  Op 5 november organiseren we samen met STOWA een speciaal online en offline kennisfestival om kennis en inzichten op een andere manier onder de aandacht te brengen. De titel: Do facts matter? Van onderbuik naar onderbouwd. Online lezingen, webinars en debatten wisselen elkaar af met kleinere inhoudelijke sessies op diverse locaties.
 • Blue deal webinar: “Combating the water hyacinth”

  Hoe kunnen we de groei van exotische waterplanten effectief tackelen? Die vraag staat centraal in deze eerste webinar van een serie voor de Blue Deal Zuid Afrika Webinars. Meld je aan!
 • Enquête ‘Leren van corona’; waterschappers omarmen thuiswerken

  Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hebben er behoefte aan om elkaar weer te ontmoeten, willen in de toekomst vaker blijven thuiswerken en ervaren online vergaderen als effectief.
 • Raamovereenkomst Zonnegilde B.V. en WDODelta ondertekend

  Marion Wichard, bestuurslid Waterschap Drents Overijsselse Delta en Gerard de Ruiter, directeur Zonnegilde B.V. ondertekenden vandaag de raamovereenkomst voor het plaatsen van zonnepanelen op maximaal 16 rioolwaterzuiveringen. De eerste opdracht betreft het realiseren van zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Vollenhove, Smilde en Beilen. “Een hele mooie klus voor Zonnegilde uit Kampen,” zegt bestuurslid Marion Wichard.
 • Samen op zoek naar oplossingen voor een klimaatbestendig Vechtdal

  30 kilometer dijk versterken tussen Dalfsen en Zwolle en bijdragen aan een klimaatbestendig Vechtdal. Dat is waar de waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Vechtstromen voor aan de lat staan. De komende drie jaar onderzoeken zij samen met bewoners, plaatselijke organisaties, bedrijven en overheden de best passende oplossing om in de toekomst droge voeten te houden in het Vechtdal.
 • Dirk-Siert Schoonman geïnstalleerd als dijkgraaf van WDODelta

  Vandaag, dinsdag 25 augustus, is Dirk-Siert Schoonman (52) geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) door de Commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Klijnsma.
 • Extra groene daken in Zwolle en Deventer

  Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt sinds enkele jaren klimaatsubsidie aan inwoners die maatregelen willen treffen om de steeds extremere weersomstandigheden het hoofd te bieden. Door de enorme hoeveelheid aanvragen werd in mei duidelijk dat het budget voor 2020 op was. De provincie Overijssel heeft daarop besloten om bij te springen: de aanvragen voor 200 huishoudens die op de wachtlijst stonden, kunnen nu toch gerealiseerd worden.
 • Peilbeheer Drentsche Hoofdvaart en Meppelerdiep van provincie naar waterschap

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het peilbeheer van de Drentsche Hoofdvaart en het Drentse deel van het Meppelerdiep overgenomen van de provincie Drenthe. Dit betekent dat het waterschap zes gemalen en zogeheten aflaatwerken overneemt en nu naast de waterkwaliteit ook verantwoordelijk is voor de waterpeilen op de kanalen tussen Meppel en Assen.
 • Vermoeden van botulisme in water stadspark Kampen

  Sinds een aantal dagen worden er dode watervogels aangetroffen in het water in het stadspark in Kampen. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vermoedt dat het om botulisme gaat. Het waterschap verzoekt mensen om contact met het water te vermijden, er niet in te vissen en er ook geen honden in te laten zwemmen of van het water te laten drinken. Dode dieren in het water kunnen worden gemeld bij het waterschap.
 • Beperkt schutten op de Vecht opgeheven

  Vanaf dinsdag 18 augustus gelden weer de normale bedieningstijden voor schutsluis Vechterweerd in de Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heft het beperkt schutten op. Door de neerslag van afgelopen weekend is de waterafvoer van de Vecht weer voldoende. De weersverwachting laat ook de komende periode neerslag zien in het stroomgebied van de rivier.
 • Eendenkroos in Beilervaart

  Over een lengte van zeker 2.500 meter vormt eendenkroos een tapijt in de Beilervaart in Beilen. Onder de laag eendenkroos is het zuurstofgehalte laag, dit is niet goed voor de vissen en alle andere waterdieren. Daarom onderneemt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) actie.
 • Vers water voor vissen in Dobbe-vijver

  Om vissterfte in de Dobbe-vijver in woonwijk de Aa-landen in Zwolle te voorkomen, heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een pomp geplaatst om de vijver te voorzien van vers water.
 • Gebruik van slootwater niet overal meer mogelijk

  Door de sterk toegenomen watervraag zit Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op diverse locaties tegen de maximale aanvoercapaciteit aan. Dit kan reden zijn dat agrariërs die een verzoek doen voor het onttrekken van water uit een sloot voor beregening van hun gewassen een afwijzing ontvangen of worden gevraagd dit tijdelijk niet te doen (de zogeheten ‘onttrekkingsstop’).
 • Blauwalg in ‘Wavin-vijver’ en Wijde Aa in Zwolle

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) adviseert om contact met het water te vermijden en er niet te vissen, eenden te voeren of honden te laten zwemmen.
 • Minder vaak schutten op de Vecht om water te sparen

  Door de aanhoudende droogte, het warme weer en een beperkte wateraanvoer van de Overijsselse Vecht gaat Waterschap Drents Overijssels Delta (WDODelta) vanaf zaterdag 8 augustus pleziervaart in de schutsluis Vechterweerd (tussen Dalfsen en Zwolle) minder vaak schutten.
rss.label