Op deze pagina vind u een overzicht van al het nieuws van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wilt u zich aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven? Dat kan op de pagina nieuwsbrieven

 • Waterstand in de Vecht weer normaal

  Zondagmorgen 27 februari constateerden dat de waterstand in de Overijsselse Vecht normale waarden heeft bereikt.

  Vechtdijk bij Berkum
 • Dalende trend waterstand Vecht zet door

  De waterstanden in de Overijsselse Vecht zijn nog steeds hoger dan normaal in de winter, maar langzaam, maar zeker dalen deze. Op dit moment zijn de waterstanden in de Vecht anderhalve meter hoger dan normaal.

 • Hoogwater Vecht neemt af

  De hoge waterstanden op de Vecht dalen. Deze daling zet de komende dagen verder door.

 • Dijkinspectie Vechtdijken blijft nodig vanwege hoge waterstanden

  Het water in de Vecht staat al enige dagen hoog. Daarom inspecteert het waterschap de komende dagen de Vechtdijken. Hierbij zet het waterschap de vrijwillige dijkwacht in.

 • Waterstanden Zuid-West Drenthe en Noordwest Overijssel stabiel, waterschap blijft afvoeren

  De waterstanden op de Beilervaart en de Drentse Hoofdvaart zijn gedaald richting normaalwaarden. Op basis van de weersvoorspellingen verwacht het waterschap dat de situatie in de komende dagen stabiel blijft.

 • Vrijwillige dijkwacht in actie langs de Vecht

  anaf donderdagochtend 24 tot en met vrijdagavond 25 februari zet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vrijwillige dijkwachters in om de dijken langs de Vecht intensiever te inspecteren.

 • Vecht stijgt nog enkele centimeters

  De verdere stijging van de Vecht zal de komende dagen slechts centimeterwerk zijn. Het waterpeil staat momenteel ongeveer 1,20 meter hoger dan normaal in de winter.

 • Dijkinspectie langs de Vecht

  Het water in de Overijsselse Vecht staat hoog door de vele neerslag van de afgelopen dagen. Het waterpeil staat ongeveer 1,20 meter hoger dan normaal in de winter.

 • Waterschap werkt volle bak door regen en storm

  Door de regen en de opeenvolgende stormen is Waterschap Drents Overijsselse Delta al dagen in touw met het vasthouden, verdelen en afvoeren van water om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

 • Telefonische bereikbaarheid tijdens storm

  Door de storm komen er momenteel veel meldingen bij ons waterschap binnen. Wij vragen u aan de lijn te blijven wanneer u telefonisch een calamiteit wilt melden. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te woord te staan. Heeft uw melding geen spoed? Meld dit dan bij voorkeur via onze website, of neem op een later moment contact met ons op.

 • Vissen wachten op “Sesam open u"

  In De Burgel in Kampen liggen – vooral onder de bruggen – duizenden vissen te wachten tot de sluisdeur richting de IJssel weer opengaat.

 • Slim Warmtenet Zandweerd gebundeld in kunstwerk

  Het gezamenlijke project Slim Warmtenet Zandweerd in Deventer is door een kunstenaar samengevat in een kunstwerk. Ook op onze rioolwaterzuivering zijn hier beelden voor geschoten.

 • Waterschap in touw door neerslag en storm

  Waterschap Drents Overijsselse Delta was er klaar voor: de storm en vele neerslag van afgelopen nacht. Daarvoor namen peilbeheerders al volop maatregelen.

 • Grenzen aan water uit IJsselmeer en Markermeer bij langdurige droogte

  Als er lange tijd geen neerslag valt, wordt extra gebruik gemaakt van water uit het IJsselmeergebied. Maar dit kan niet onbeperkt. In een periode van extreme droogte, is het voor inwoners van o.a. Overijssel belangrijk te weten hoe het beschikbare water wordt verdeeld. Hierover hebben de 16 betrokken overheden rondom het IJsselmeer en Markermeer nieuwe afspraken gemaakt.

 • Drijvend zonnepark op de Mussels in Beilen nu in handen van nieuwe, lokale eigenaren

  Op maandag 14 februari hebben Coöperatie Project de Mussels U.A. en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de aandelen van het drijvende zonnepark nabij op de zandwinplas van Beugel Infrastructuur op de Mussels in Beilen overgenomen van GroenLeven en BayWa r.e.. Daarmee is de zonnebron in lokaal eigendom gekomen.

  Luchtfoto van het zonnepark in Beilen. Beeld: GroenLeven
 • Stenendijk afgesloten voor doorgaand verkeer

  Van vrijdag 18 februari tot en met vrijdag 25 februari is de Stenendijk in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. In die week worden er voorbereidende werkzaamheden op de Stenendijk uitgevoerd.

 • Grasmat Vechtdijken sterker dan gedacht

  De grasmat aan de landzijde van de Vechtdijk tussen Dalfsen en Zwolle is sterker dan gedacht. Daardoor is er de komende jaren mogelijk op minder plekken versterking van de grasmat nodig.

 • Grondonderzoek IJsseldijk van groot belang voor dijkversterking

  Wij voeren tot medio maart grondboringen uit op en langs de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Dit onderzoek wordt gedaan als voorbereiding op de dijkversterking IJsselwerken, waarbij de dijk langs de IJssel tussen Zwolle en Olst over een afstand van 29 kilometer wordt versterkt.

  overzichtsfoto van de IJssel bij Spoolde
 • Minister Jetten start de ingebruikname van Smart Energy Hub op Hessenpoort in Zwolle

  Tijdens een werkbezoek aan Zwolle heeft minister Jetten vandaag in aanwezigheid van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), provincie Overijssel en gemeente Zwolle en andere lokale partners de Smart Energy Hub op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle symbolisch gestart.

 • Populatie muskusratten daalt opnieuw

  Ons waterschap ving in 2021 opnieuw minder muskusratten dan het jaar ervoor. We krijgen de populatie steeds beter onder controle. De cijfers liegen niet: Van 2686 gevangen muskusratten in 2020 naar 1742 vorig jaar is een daling van 35 procent.

RSS feed