Op deze pagina vindt u een overzicht van al het nieuws van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wilt u zich aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven? Dat kan op de pagina nieuwsbrieven

 • Werken om wateroverlast en droogte tegen te gaan in IJsselmuiden

  We willen allemaal droge voeten, droge kelders en een goede wateraan- en afvoer voor optimaal watergebruik. Om dit in IJsselmuiden zo te houden, bundelen Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en de gemeente Kampen hun krachten.

  Start samenwerking gemeente Kampen en waterschap watersysteem De Beek en IJsselmuiden
 • Stenendijk afgesloten voor verkeer

  Van vrijdag 1 juli tot en met december 2022 is de Stenendijk in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. In deze periode wordt de dijkversterking van de Stenendijk en het tweede deel van de restauratie van de stenen muur uitgevoerd.

 • Sloten en oevers maaien voor goede aan- en afvoer van water

  Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien, is Waterschap Drents Overijsselse Delta gestart met het maaien van waterbodems en oevers.

 • Waterschap gaf minder uit, maar voorziet prijsstijgingen en schaarste voor volgend jaar

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaf vorig jaar 8,7 miljoen euro minder uit dan van te voren was begroot. Dat laat de jaarrekening 2021 zien.

 • Overeenkomst verwerking afvalwater RWZI Echten getekend

  Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Noblesse Proteins B.V. hebben een overeenkomst gesloten over de verwerking van afvalwater op RWZI Echten. Hiervoor zijn er in het transportstelsel aanpassingen gedaan zodat het afvalwater naar de zuivering verpompt kan worden.

 • Inloopbijeenkomsten over dijkversterking langs de Vecht

  Waterschap Drents Overijsselse Delta nodigt inwoners en andere belangstellenden uit voor inloopbijeenkomsten over het project Veilige Vecht. Op dinsdag 28 juni bent u welkom bij zalencentrum de Overkant in Dalfsen en donderdag 30 juni in wijkcentrum de Weijenbelt in Berkum.

 • Nieuw gemaal Leenders in Wanneperveen open tijdens Dag van de Bouw

  Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 18 juni zetten Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en aannemer Dubbink, tussen 10.00 en 14.00 uur, de hekken van bouwplaats gemaal Leenders aan de Zomerdijk 4a in Wanneperveen (gemeente Meppel) open.

 • Inloopbijeenkomst dijkversterking Stenendijk Hasselt

  Waterschap Drents Overijsselse Delta en Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) houden woensdag 15 juni een inloopbijeenkomst over het versterken van de Stenendijk in Hasselt.

 • Dode vissen door hevige neerslag in Deventer

  Na diverse meldingen van omwonenden begin deze week hebben medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) uit enkele vijvers in Deventer dode vissen verwijderd.

  Regendruppel vallen op water
 • Droogte neemt toe, meer vraag naar water

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ziet het neerslagtekort al vroeg in het seizoen toenemen. Hierdoor dalen de grondwaterstanden. Het waterschap voert water aan uit de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer en heeft de waterpeilen op maximaal gezet.

  Droogte neemt toe, meer vraag naar water
 • Lancering Waterbazencheck: Hoe waterbewust ben jij?

  Vandaag start de nieuwe campagnepiek van de Waterbazen. Daarom lanceren wij samen met alle andere waterschappen de Waterbazencheck. Speciaal bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen. Zo komen ze erachter in hoeverre zij al waterbewust en dus een echte Waterbaas zijn.

 • Waterschap maait in vakken voor sterke dijken en biodiversiteit

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met het maaien van de dijken. Dat gebeurt in vakken, zodat gedurende het groeiseizoen altijd bloemen en kruiden aanwezig zijn voor bijen en andere insecten op en rond de dijken. Op deze manier combineert WDODelta het onderhoud voor sterke dijken met een bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit.

 • Kloppend hart van nieuw visvriendelijk gemaal geplaatst

  In het nieuwe gemaal Leenders aan de Zomerdijk (N375) in Wanneperveen zijn drie grote pompen met succes geplaatst. De pompen zijn visvriendelijk en hebben gezamenlijk een capaciteit van 165.000 liter per minuut.

 • Europese aanbesteding renovatie gemalen en stuwen van start

  Waterschap Drents Overijsselse Delta start met de Europese aanbesteding en raamovereenkomst voor de renovatie van gemalen en stuwen.

  Gemaal Halfweg
 • Gebiedsontwikkeling Vledders en Leijerhooilanden afgerond

  In het gebied Vledders en Leijerhooilanden in de gemeente Staphorst, is afgelopen jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van een prachtig natuurgebied. Hiervoor is het gebied grotendeels heringericht.

 • Rioolwaterzuiveringen blijven bij de tijd door vaste samenwerking tot 2030

  Wij hebben een raamovereenkomst gesloten met vijf partijen die voor een langere periode werkzaamheden uitvoeren aan de 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap. Het is voor het eerst dat wij een overeenkomst sluiten voor een dergelijke lange periode: tot 2030.

  Foto van alle mensen die betrokken zijn bij deze samenwerking
 • Nieuwe vispassage voor gemaal Roggebot bij Kampen

  Het gemaal Roggebot bij Kampen heeft een nieuwe vispassage. De vispassage verbindt regionaal water (uit het Uitwateringskanaal/Middenwetering) met rijkswater (uit het Vossemeer) en kwam tot stand door samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

  Bestuurders Hans Pereboom (WDODelta) en Marije Bosscher (Rijkswaterstaat) onderstrepen de samenwerking voor de aanleg van de vispassage naast gemaal Roggebot in Kampen.
 • ‘Haarvaten op Peil’ van start om droogte in Overijssel te bestrijden

  Waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen en de provincie Overijssel starten samen met landgoederen en beheerders van natuurgebieden met het `uitvoeringsprogramma haarvaten op peil’ (HOP).

 • Samenwerking hard nodig voor klimaatbestendige dijken

  Hoe kunnen bij dijkversterkingen waterveiligheid en natuur(ontwikkeling) hand in hand gaan en van elkaar profiteren?

  Dronefoto dijkversterking Zwolle-Olst
 • Klimaatsubsidie waterschap voor Overijssel nu al op

  Het Overijsselse budget van 197.000 euro voor het stimuleren van acties om eigen huis, tuin en  leefomgeving ‘klimaat-proof’ in te richten is na vier maanden al op.

RSS feed