Foto Herman Dijk

Onze dijkgraaf Herman Dijk is overleden op 20 augustus op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ernstige ziekte. Met het overlijden van Herman verliezen we een kundig, krachtig, betrokken en trots bestuurder.

Foto - Stuw zorgt voor aanvoer water

Update droogte

Update 21 augustus

Regen geeft licht herstel grondwater, hogere gronden blijven erg droog

De regen van de afgelopen week heeft voor verlichting gezorgd in de droogtesituatie bij ons werkgebied. De grondwaterstanden zijn op de hoge zandgronden echter nog steeds erg laag. De aanvoer van water vanuit het IJsselmeer en de IJssel blijft voldoende.

Foto van beregening van bloembollen in Westerhuizingerveld

Water halen uit de sloot, kanaal, wetering of uit de grond?

Wat te doen?

U kunt het meldingsformulier vinden op onderstaande webpagina. Graag dit formulier ingevuld sturen naar vergunningen@wdodelta.nl met bijgevoegd een duidelijke locatietekening.

Heeft u al gemeld?

Dan kunt u contact leggen met uw peilbeheerder via het algemene telefoonnummer 088 233 1200.

Foto van gemaal Sekdoorn

Waterschap renoveert gemalen en waterinlaat

In september starten we met de renovatie van de twee gemalen Sekdoorn en Benoorden de Willemsvaart in Zwolle. Ook de waterinlaat in Schalkhaar wordt gerenoveerd.

Renovatie is nodig omdat de gemalen en inlaat niet voldoen aan de geldende normen voor veiligheid en waterbeheer.

We verwachten dat de werkzaamheden eind december zijn afgerond.

Vacatures

Foto van hoofdgebouw met sollicitant

Met elkaar zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Stap jij in de waterwereld?

Maaien met de maaiboot

Maaien

Om te kunnen zorgen voor goede aan- en afvoer van water maaien wij onze watergangen. Het maaiseizoen loopt tot 15 november. Maaien doen wij efficiënt: niet teveel en niet te weinig. Waar houden wij rekening mee?

  • De huidige inrichting en de aanwezige voorzieningen, denk aan een pad langs het water.
  • De grootte van het (hoofd) watergangprofiel.
  • De weersomstandigheden.
  • De aanwezige flora en fauna.
  • Efficiënt onderhoud.
Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!