Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

Impressie crisisoefening Deining & Doorbraak

Om goed voorbereid te zijn op een situatie van extreem hoogwater in de rivieren, oefenden we grootschalig van 25 tot en met 29 september 2017..

Corporate foto

Defensie biedt helpende handen Overleg over uitvoering

Collega's gezocht #vacatures

vacature banner

Helaas momenteel geen vacatures bij het waterschap.

straat_staat_blank

Project in de spotlights: 'Animatie versterking dijken Zwolle'

Zwolle hoogwaterveilig: Het Algemeen Bestuur kiest voor dijkversterking

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat in 2020 aan de slag met 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Dit besloot het waterschapsbestuur tijdens haar vergadering op 26 september. Een dijkversterking kreeg de voorkeur van het bestuur boven het alternatief om een kering aan te brengen in het Zwartewater. Hiermee volgt ze het gezamenlijke advies op van de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat.

171002 Aankondiging informatieavond 18 okt

Lagere kosten en minder onderhoud geven doorslag

Beide oplossingen zijn tegen elkaar afgewogen. Doorslaggevend in de besluitvorming was dat de dijkversterking in aanleg en kosten voor beheer en onderhoud minimaal 45 miljoen goedkoper uitvalt. Ook hoeft het waterschap geen extra technisch object te beheren. Er is daarnaast bij een dijkversterking geen versmalling nodig op de scheepvaartroute van het Zwarte Water. Door deze argumenten wordt de dijkversterking voor zowel de korte als lange termijn als meest doelmatige oplossing gezien.

Download brochure (pdf, 811 kB)

www/wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle

Stadswandeling langs waterkering Kampen-Midden

Wandelrouteboekje

In de stadswandeling "Stadsmuur in de hoofdrol" krijgt u een goede indruk waarom hoogwater zo’n grote invloed heeft op de stad Kampen.

In 1995 bleek dat hoogwater toch een behoorlijk serieuze bedreiging vormde voor deze historische stad. Het toonde direct de noodzaak van versterking aan. Nu is er een speciale stadswaterkering van Kampen die bij dreiging van hoogwater door vrijwilligers van de Hoogwaterbrigade wordt opgebouwd en de stad beschermt.

Bij voldoende belangstelling is stadsgids Cor Adema graag uw gids, dit kunt u afstemmen bij het Stedelijk Museum. Nog makkelijker: download de wandelroute. We horen graag na uw wandeling wat uw indrukken zijn.

Maaien (kalender)

Maaien gebeurt efficiënt: niet te veel, maar ook niet te weinig. Bij de werkzaamheden houden we zo veel mogelijk rekening met het omliggende grondgebruik. Zo is er rondom natuurgebieden meer ruimte voor ruigte en vegetatie, terwijl we in intensieve landbouwgebieden en stedelijke gebieden intensiever maaien.

De belangrijkste doelstelling van het onderhoud is, om de water aan- en afvoer niet te verstoren, zodat een het beste peilbeheer mogelijk is.

Waterschap25bew