Stenendijk Hasselt

Stenendijk Hasselt

Voor iinwoners van Hasselt houden wij een bijeenkomst over het project Stenendijk Hasselt. Want deze historische dijk moet versterkt worden. Belangstellenden kunnen tussen genoemde tijden binnenlopen en vertrekken wanneer ze willen. Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen.

De bijeenkomst is op dinsdag 18 juni tussen 19.00 en 21.00 uur in Korenmolen De Zwaluw, Stenendijk 7 in Hasselt.

Maaien met de maaiboot

Maaien

Om te kunnen zorgen voor goede aan- en afvoer van water maaien wij onze watergangen. Het maaiseizoen loopt van 15 mei tot 15 november. Maaien doen wij efficiënt: Wij maaien niet teveel en niet te weinig. Waar houden wij rekening mee?

  • De huidige inrichting en de aanwezige voorzieningen, zoals een pad langs het water of een onderhoudsroute.
  • De grootte van het (hoofd) watergangprofiel.
  • De weersomstandigheden.
  • De aanwezige flora en fauna.
  • Efficiënt onderhoud.
Foto van kanaal met sluis

Update droogte

Geen uitzonderlijke situatie, wel alert op waterpeilen

Door de droogte van vorig jaar zijn de grondwaterstanden op de hoge gronden, zoals de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau, nog relatief laag voor de periode van het jaar. Door het aanvoeren van water worden de waterpeilen hoog gehouden.

Vacatures

Foto van hoofdgebouw met sollicitant

Werken bij ons waterschap geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Samen met zo'n 500 collega's zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Foto van beregening van bloembollen in Westerhuizingerveld

Water halen uit de sloot, kanaal of wetering?

Wat te doen?

U kunt het meldingsformulier vinden op onderstaande webpagina. Graag dit formulier ingevuld sturen naar vergunningen@wdodelta.nl met bijgevoegd een duidelijke locatietekening.

Heeft u al gemeld?

Dan kunt u contact leggen met uw peilbeheerder via het algemene telefoonnummer 088 233 1200.

Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!