Home

Nieuws

 • Van rioolzand tot asfalt

  Vanaf januari 2021 hebben we een nieuwe samenwerking voor het transport en verwerking van zand dat terecht komt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties.
 • Flink in touw door de vele regen

  Onze medewerkers zijn flink in touw om alle regen van het laatste etmaal goed op te vangen en te verwerken. Het is ongeveer een jaar geleden dat het waterschap zoveel water afvoerde.
 • Enorme afname in graafschades muizen en honden

  Ieder najaar controleren we hoe de dijken de winterperiode ingaan. De resultaten hiervan laten een enorme afname zien van schades door muizen. Ook het aantal graafschades door honden is gedaald. Wel is de droogte van voorgaande jaren nog steeds terug te zien op de dijken. 
 • Gemaal Giethoorn klaar voor de toekomst

  Gemaal Giethoorn is gerenoveerd en voldoet weer aan de eisen van deze tijd. Het gemaal is onderdeel van de laatste fase van het gebiedsplan ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’ in de gemeente Steenwijkerland.
 • Waterschap heeft oog voor natuur en biodiversiteit bij maaien dijken

  De komende twee jaar besteden we het maaien van dijken uit aan aannemer Van der Weerd uit Grafhorst. Na een zorgvuldig aanbestedingstraject kwam deze aannemer als beste uit de bus.
 • Aanpassingen in watersysteem voor uitbreiding natuur Weerribben-Wieden

  Om aan de natuurdoelen in drie nieuw in te richten deelgebieden in de Weerribben-Wieden te voldoen, worden de waterpeilen aangepast. Er is een hoger waterpeil nodig, zodat de Natura2000-doelstellingen worden gehaald. Om werk met werk te maken, wordt tegelijkertijd het Ettenlandsch kanaal verbreed en kades weggehaald, verhoogd of nieuw aangelegd. We trekken hierin samen op met Provincie Overijssel. 
,

Steeds meer mensen vangen water op met een groen dak. Wat kun jij doen Waterbaas