Vacatures

Foto van hoofdgebouw met sollicitant

Met elkaar zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Stap jij in de waterwereld?

Werken bij WDODelta geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Openstaande vacatures:

Evenementen

Edwin _Oostra-8_BEWERKT

WC doortrekken, wasje draaien, onder de douche…. Waar gaat dat al dat vieze water eigenlijk heen en hoe wordt het schoongemaakt?

Open Dag

rioolwaterzuiveringsinstallatie Meppel

Tijdens de open dag op 19 oktober in Meppel vertellen we alles over het afvalwater. Voor de jonge bezoekers zijn er rondleidingen, kunnen zij met Virtual Reality brillen zien wat er gebeurd als het water te hoog komt en is er een gezellige knutselhoek.

Ontdek het tijdens de Week van Ons Water De Week van Ons Water is van 16 tot en met 27 oktober.

Foto van beregening van bloembollen in Westerhuizingerveld

Water onttrekken

Water halen uit de sloot, kanaal, wetering of uit de grond? U kunt het meldingsformulier vinden op onderstaande webpagina. Graag dit formulier ingevuld sturen naar vergunningen@wdodelta.nl met bijgevoegd een duidelijke locatietekening.

Heeft u al gemeld?

Dan kunt u contact leggen met uw peilbeheerder via het algemene telefoonnummer 088 233 1200.

rioolwaterzuivering_deventer

Kosten

Anders dan gemeenten en provincies ontvangen waterschappen geen bijdrage van het Rijk voor de bekostiging van hun taken. Waterschappen bekostigen hun taken door het heffen van belastingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

Vragen over de belastingen?

GBLT regelt de belastingen voor verschillende waterschappen waaronder voor uw waterschap: Waterschap Drents Overijsselse Delta. Als u vragen over uw belastingen heeft, dan kunt u met GBLT contact opnemen. Tel. GBLT: 088-064 55 55 | Twitter: @gbltservice.

Maaien met de maaiboot

Maaien

Om te kunnen zorgen voor goede aan- en afvoer van water maaien wij onze watergangen. Het maaiseizoen loopt tot 15 november. Maaien doen wij efficiënt: niet teveel en niet te weinig.

Wij houden rekening met:

  • De huidige inrichting en de aanwezige voorzieningen, denk aan een pad langs het water.
  • De grootte van het (hoofd) watergangprofiel.
  • De weersomstandigheden.
  • De aanwezige flora en fauna.
  • Efficiënt onderhoud.
Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!