Droogesituatie stabiel - stuw

Update droogte

14 augustus | Neerslag voldoende om verdamping op te vangen, diepere grondwaterstanden blijven laag

De grondwaterstanden zijn nog steeds erg laag, met name op de hoge zandgronden. De aanvoer van water vanuit het IJsselmeer en de IJssel blijft voldoende.

Voor het peilbeheer blijft de droogtesituatie beheersbaar.

De vraag naar water uit de sloot voor beregenen neemt af. In het gebied Westerhuizingerveld herstellen de waterstanden zich langzaam. Omdat deze waterstanden nog niet op voldoende peil zitten, blijft in dit gebied de onttrekkingsstop voor oppervlaktewater nog van kracht.

Foto van beregening van bloembollen in Westerhuizingerveld

Water halen uit de sloot, kanaal, wetering of uit de grond?

Wat te doen?

U kunt het meldingsformulier vinden op onderstaande webpagina. Graag dit formulier ingevuld sturen naar vergunningen@wdodelta.nl met bijgevoegd een duidelijke locatietekening.

Heeft u al gemeld?

Dan kunt u contact leggen met uw peilbeheerder via het algemene telefoonnummer 088 233 1200.

Foto van gemaal Sekdoorn

Waterschap renoveert gemalen en waterinlaat

In september starten we met de renovatie van de twee gemalen Sekdoorn en Benoorden de Willemsvaart in Zwolle. Ook de waterinlaat in Schalkhaar wordt gerenoveerd.

Renovatie is nodig omdat de gemalen en inlaat niet voldoen aan de geldende normen voor veiligheid en waterbeheer.

We verwachten dat de werkzaamheden eind december zijn afgerond.

Vacatures

Foto van hoofdgebouw met sollicitant

Met elkaar zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Stap jij in de waterwereld?

Maaien met de maaiboot

Maaien

Om te kunnen zorgen voor goede aan- en afvoer van water maaien wij onze watergangen. Het maaiseizoen loopt tot 15 november. Maaien doen wij efficiënt: niet teveel en niet te weinig. Waar houden wij rekening mee?

  • De huidige inrichting en de aanwezige voorzieningen, denk aan een pad langs het water.
  • De grootte van het (hoofd) watergangprofiel.
  • De weersomstandigheden.
  • De aanwezige flora en fauna.
  • Efficiënt onderhoud.
Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!