Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

Klimaat Actief!

Groene daken

WDODelta is actief aan de slag met ‘klimaat-proof bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in steden en dorpen. Het waterschap zoekt daarbij de samenwerking met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en uiteraard bewoners. Elk resultaat, hoe klein ook, heeft nut. Het waterschap verstrekt tot het einde van dit jaar subsidie voor maatregelen die bijdragen om wateroverlast of juist hittestress tegen te gaan. Meer informatie over maatregelen in huis en tuin is te vinden op de webdite van huisje, boompje, beter (www.huisjeboompjebeter.nl). Hiervan is ook een app.

Collega's gezocht #vacatures

vacature banner

WDOD17044-01_Vacature_Financieel Adviseur_131x94mm HR

Maaien

Maaien gebeurt efficiënt: niet te veel, maar ook niet te weinig. Bij de werkzaamheden houden we zo veel mogelijk rekening met het omliggende grondgebruik. Zo is er rondom natuurgebieden meer ruimte voor ruigte en vegetatie, terwijl we in intensieve landbouwgebieden en stedelijke gebieden intensiever maaien. De belangrijkste doelstelling van het onderhoud is, om de water aan- en afvoer niet te verstoren, zodat een optimaal peilbeheer mogelijk is.

Waterschap25bew

@IJsselbienale

Het thema van de IJsselbiënale is klimaatverandering. Deze kunstroute met 26 kunstwerken is te zien langs de 100 kilometer lange fiets- en wandelroute door onze mooie Hanzesteden en uiterwaarden.

www.ijsselbienale.nl

uw waterschap

Facebook