Nieuw bestuur

Nieuw algemeen bestuur

De rapportage van de informatieronde bij WDODelta is afgerond. Informateur, de heer Martijn Dadema, presenteert het resultaat op 17 april tijdens een extra (openbare) vergadering van ons Algemeen bestuur. De heer Dadema voerde sinds eind maart 2019 gesprekken met fractievertegenwoordigers van de diverse partijen. Op basis van de gesprekken is het bijgevoegde informatierapport (pdf, 1 MB) ontwikkeld. De informateur presenteert zijn bevindingen en advies tijdens de vergadering.

Reevediep Festival

Ontdek, beleef en geniet van het Reevediep op Tweede Paasdag!

Leer meer over de wereld van ons waterschap en verken het nieuwe natuurgebied Reevediep.

Wanneer?

Op maandag 22 april, van 10:00 tot 16:00 uur, kan iedereen op verkenningstocht en zijn er heel veel buitenactiviteiten, optredens en gezelligheid voor jong en oud.

Een leuk uitje voor de hele familie.

Vacatures

Duurzaam waterschap

Werken bij ons waterschap geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Samen met zo'n 500 collega's zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

100 jaar

Gemaal Stroink met zon

Dit jaar bestaat het gemaal A.F. Stroink honderd jaar. De officiële viering hiervan is op donderdag 9 mei 2019 vanaf 14.00 uur. Hierbij zijn honderdjarigen uit de gemeente Steenwijkerland van harte welkom. Hun komst kan worden aangemeld via het mailadres lerenoverwater@wdodelta.nl.

Open dag op 11 mei

Op zaterdag 11 mei tussen 10.00 en 16.00 uur is iedereen welkom om tijdens de open dag een kijkje in en bij het gemaal te komen nemen. Er zijn verschillende activiteiten.

Aangepast peilbeheer

0520 - Peilbeheer

We starten met een proef met aangepast peilbeheer op de boezem van Noordwest-Overijssel. Doel van de aanpassing is het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben. De resultaten van de proef worden meegenomen bij het herzien van het peilbesluit in de toekomst.

Deze proef is afgestemd met terreinbeheerders, rietsnijders, de bond van binnenvissers en het natuurcollectief Noordwest Overijssel.

Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!