Vacatures

Foto van hoofdgebouw met sollicitant

Met elkaar zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Werken bij WDODelta geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Openstaande vacatures:

Ridderorde Henk Post

Foto van Henk Post

Buitenlandcoördinator Henk Post heeft een ridderorde gekregen in Burkina Faso voor zijn verdienstelijke werkzaamheden voor het ministerie van Water en de vijf waterschappen in Burkina Faso.

Internationale samenwerking

Burkina Faso is één van de twee focuslanden waarmee WDODelta samenwerkt om het waterbeheer op een hoger plan te brengen. Het andere focusland is Zuid-Afrika. WDODelta wil synergie creëren door  internationale samenwerking. Concreet betekent dit aan de ene kant kennis en advies brengen, maar aan de andere kant ook zeker kennis en advies ophalen om waar mogelijk in de eigen werkzaamheden te gebruiken. Denk aan hoe om te gaan met droogte.

grasopzand

Gras op zand

Vanaf maandag 6 januari zijn wij gestart met ‘gras-op-zand onderzoeken’ op de dijk bij de oude energiecentrale Harculo en het Oldenelerpark. In het filmpje hieronder wordt uitgelegd waarom we dit onderzoek doen en wat voor proeven er gebruikt worden.

najaarsschouw

Najaarsschouw

Ieder najaar controleert het waterschap ruim 8000 sloten of deze wel of niet goed zijn schoongemaakt. Hiervoor is de inzet van veel medewerkers nodig. Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen uit te voeren.

Satellietfoto's

In de periode oktober/half november heeft een satelliet foto’s van het gehele werkgebied gemaakt. Een computerprogramma heeft de foto’s van 8 november geanalyseerd en beoordeeld in welke sloot te veel begroeiing in het water staat en in welke niet. Sloten met te veel begroeiing in het water zijn als ‘niet schoon’ beoordeeld. Echter, ook droge sloten en sloten met een gering wateroppervlak kunnen als ‘niet schoon’ worden aangemerkt.

reest-wieden-22

Leggers Watersysteem

In de legger-kaart staat welke watergangen en sloten essentieel zijn voor de aan- en afvoer van ons watersysteem.

Ruim 7.500 kilometer watergangen en 32.000 ondersteunende kunstwerken zoals stuwen, duikers en gemalen. Om de functie van de watergangen te borgen,  legt het waterschap essentiële informatie vast in een legger.

Bekijk hier de leggers

Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!