Vacatures

Foto van hoofdgebouw met sollicitant

Met elkaar zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Stap jij in de waterwereld?

Werken bij WDODelta geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Openstaande vacatures:

Najaarsschouw

najaarsschouw

Ieder najaar controleert het waterschap ruim 8000 sloten of deze wel of niet goed zijn schoongemaakt. Hiervoor is de inzet van veel medewerkers nodig. Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen uit te voeren.

Satellietfoto's

In de periode eind oktober-begin november maakt een satelliet foto’s van het gehele werkgebied. Een computerprogramma analyseert de foto’s en beoordeelt in welke sloot te veel begroeiing in het water staat en in welke niet. Eigenaren en onderhoudsplichtigen van sloten die als ‘niet schoon’ worden aangemerkt, ontvangen een brief met het verzoek om alsnog de sloot te onderhouden.

Volg de app Waterwerk

Waterwerkapp

Download de app WaterWerk

Onze waterwerkapp is onlangs 1 jaar geworden! Via deze gratis app zijn onze waterprojecten makkelijk te volgen op uw smartphone of tablet.

In de app vindt u relevante info over specifieke projecten, inclusief nieuwsbrieven, filmpjes en mediaberichten. Via de app kondigen we bijeenkomsten of werkzaamheden aan. Daarnaast kunt u meldingen doorgeven of specifieke vragen stellen. Ga naar de App Store of de Google Play Store en download hem.

reest-wieden-22

Leggers Watersysteem

In de legger-kaart staat welke watergangen en sloten essentieel zijn voor de aan- en afvoer van ons watersysteem.

Ruim 7.500 kilometer watergangen en 32.000 ondersteunende kunstwerken zoals stuwen, duikers en gemalen. Om de functie van de watergangen te borgen,  legt het waterschap essentiële informatie vast in een legger.

Bekijk hier de leggers

Maaien met de maaiboot

Maaien

Om te kunnen zorgen voor goede aan- en afvoer van water maaien wij onze watergangen. Het maaiseizoen loopt tot 15 november. Maaien doen wij efficiënt: niet teveel en niet te weinig.

Wij houden rekening met:

  • De huidige inrichting en de aanwezige voorzieningen, denk aan een pad langs het water.
  • De grootte van het (hoofd) watergangprofiel.
  • De weersomstandigheden.
  • De aanwezige flora en fauna.
  • Efficiënt onderhoud.
Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!