Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

Klimaat Actief!

Groene daken

WDODelta is actief met ‘klimaat-proof bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in steden en dorpen.

We zoeken daarbij uw samenwerking alsook met gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen. Elk resultaat, hoe klein ook, heeft nut.

Maak gebruik van onze subsidie voor maatregelen die bijdragen om wateroverlast of juist hittestress tegen te gaan. Meer informatie over maatregelen in huis en tuin op www.huisjeboompjebeter.nl of via hun app.

Project in de spotlight: Stadsdijken Zwolle

Zwolle hoogwaterveilig: waterkering of dijkversterking?

In samenspraak met alle belanghebbenden zijn wij druk in de weer om de nieuwe waterveiligheidsnormen vorm te geven. Voor de Zwolse stadsdijken zijn er twee opties. Dijkversterking of een Zwartewaterkering. Het water dat via de Vecht op ons afkomt, mag geen kans krijgen om in de woon- en industriegebieden overstromingen te veroorzaken.

Laat van u horen!

De verkenningsfase van het project Stadsdijken Zwolle nadert nu haar einde. Dat gebeurt na gedegen onderzoek, inspraak, wikken en wegen. Wat volgt zijn de planfase en de uitvoering. Iedereen blijft gehoord en kan volop zijn bijdrage leveren. Gezamenlijk wordt alles afgewogen in een zorgvuldig democratisch proces. Dat is wettelijk zo vastgelegd.

Download brochure (pdf, 811 kB) stadsdijken

Maaien (kalender)

Maaien gebeurt efficiënt: niet te veel, maar ook niet te weinig. Bij de werkzaamheden houden we zo veel mogelijk rekening met het omliggende grondgebruik. Zo is er rondom natuurgebieden meer ruimte voor ruigte en vegetatie, terwijl we in intensieve landbouwgebieden en stedelijke gebieden intensiever maaien.

De belangrijkste doelstelling van het onderhoud is, om de water aan- en afvoer niet te verstoren, zodat een optimaal peilbeheer mogelijk is.

Waterschap25bew

IJsselbienale

Het thema van de IJsselbiënale is klimaatverandering. Deze kunstroute met 26 kunstwerken is te zien langs de 100 kilometer lange fiets- en wandelroute door onze mooie Hanzesteden en uiterwaarden.

www.ijsselbiennale.nl

uw waterschap

Wat doet uw waterschap?

Deze animatie geeft u antwoord.