Droogtenieuws

Waterpeilen blijven op niveau door wateraanvoer

In ons gebied waar nog steeds wateraanvoer uit IJssel en IJsselmeer mogelijk is, blijft het water nu goed op peil. Dit komt door de gevallen neerslag (variërend van 75 tot 43 mm) in de afgelopen 10 dagen. Een andere reden is een kleinere behoefte aan water door lagere temperaturen, een geringere verdamping en sterk verdroogde gewassen. De problemen door de droogte zijn ook in ons gebied echter nog niet voorbij. Wel heft het waterschap verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater zo snel als mogelijk op.

Alleen voor het gebied Westerhuizingerveld bij Staphorst/Nieuwleusen geldt nog een verbod.

Peilbeheer

Vragen?

Vragen over beweidingsverbod, onttrekken van oppervlaktewater of het verzoek tot beregenen?

U kunt contact opnemen met het tijdelijke nummer 085 7733389.

Voor andere vragen kunt u bellen met nummer 088 2331200.

Het waterschap heft de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater zo snel als mogelijk op. Dat kan per direct voor het gebied Paardeweide - Veendijk. Door de regenval in de afgelopen periode en voldoende wateraanvoer vanuit het IJsselmeer is dit mogelijk. Dit betekent dat in dit gebied tussen Meppel en Steenwijk weer water uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers, weilanden en tuinen. Wanneer nodig, dan kan voor dit gebied opnieuw een onttrekkingsverbod van kracht worden.

Maaikalender

Waterschap 2 def

Door de aanhoudende droogte, maaien we aangepast. Lees daarvoor de berichtgeving over droogte.

  • Kijk op de ‘planningsmaaikaart’ waar en wanneer wij het onderhoud uitvoeren. Op de ‘hoe-maaikaart’ staat aan welke zijde van de watergang de maaimachine rijdt.
  • Download onze Maai-app voor meer gebruikersgemak.

Genieten van water?

Heerlijk die zon en dan lekker afkoelen in het water. Is het veilig? Het waterschap controleert officiele zwemplassen. Wanneer er blauwalg wordt geconstateerd, maken we dat bekend. Bekijk www.zwemwater.nl  voor alle locaties in Nederland.

Zwemwaterapp

Check voor je het water in gaat, de Zwemwaterapp (Android/Apple store) of het buitenwater veilig is. Wij bemonsteren deze aangewezen zwemwateren.

Praat mee...

Steden en dorpen schuilen niet

Ja ik word Klimaat Actief

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon. We ondersteunen acties om de eigen straat en leefomgeving 'klimaat-proof' in te richten. Denk aan: Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk.

Dat is nodig, want klimaatverandering is een serieuze bedreiging. We zetten deze bedreiging om in aantrekkelijke oplossingen.

Samen met u

Dat kán alleen slagen als we het samen doen met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en uiteraard bewoners. Elk resultaat, hoe klein ook, vormt een puzzelstukje van de nieuwe leefbare stad. Want iedere druppel telt.

Heeft u een goed idee? We horen het graag.

Vacatures

Duurzaam waterschap

Werken bij ons waterschap geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Samen met 500 collega's zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Naar de verkiezingspagina
Abonneer op onze nieuwsservice