Home

Nieuws

 • Natuurinrichting Oude Willem afgerond

  De inrichting van 450 hectare natuur in het hart van het Drents-Friese Wold is klaar. Op vrijdag 11 juni sluiten de samenwerkende partijen de gebiedsontwikkeling in Oude Willem af tijdens een digitale bijeenkomst. Het voormalig landbouwgebied rond de Oude Willemsweg is omgevormd naar een natuurlijk, klimaatbestendig beekdallandschap en dient als brongebied voor de Vledder Aa.
 • Sloten en oevers maaien voor goede aan- en afvoer van water

  Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien, is Waterschap Drents Overijsselse Delta gestart met het maaien van waterbodems en oevers. Er moet voldoende water door de watergangen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.
 • 5 vragen aan Waterbazenwerkgroep basisschool Slingerbos

  Slingerbos behoort tot de meest groene pleinen van de regio. Hoe hebben ze dat gedaan? Wij spraken met Wilbert Peters en Annemiek Kolkman. Zij zijn onderdeel van de werkgroep die dit initiatief hebben gerealiseerd.
  Werkgroep op schoolplein Slingerbos
 • 5 vragen aan Waterbaas Matz Carwash

  Wil jij milieuvriendelijk je auto wassen? Was je auto dan in een wasstraat. Het is duurzaam en je voorkomt dat vuil water de natuur in spoelt. Hoe dat werkt? We gaan in gesprek met Martin Kniest, eigenaar van Matz Carwash in Deventer.
 • Verzamelen data beslissend voor een betere wadi

  Je ziet hem steeds vaker, de wadi. Een plek die regenwater opvangt om het daarna langzaam door te geven aan de ondergrond. Het draagt bij aan klimaatadaptatie. Maar is de werking van de wadi wel altijd even goed? Diverse hogescholen deden van 17 t/m 22 mei 2021 onderzoek in een Climate Café.
  Wadi (regenwateropvang) in Deventer
 • Lokaal is aan zet in Regionale Energiestrategie West-Overijssel

  De Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel is klaar voor besluitvorming. In deze strategie legt de regio vast dat zij 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op gaat wekken in 2030.

Steeds meer mensen vangen water op met een groen dak. Wat kun jij doen Waterbaas?