Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

Crisisoefening Deining & Doorbraak

Om goed voorbereid te zijn op een situatie van extreem hoogwater in de rivieren, oefenen we grootschalig van

25 tot en met 29 september 2017

Corporate foto

Alle info over de oefening staat op de crisisoefening Deining en Doorbraak:

www.wdodelta.nl/deiningdoorbraak

dijk345

Collega's gezocht #vacatures

vacature banner

je reactie voor 30 september

je reactie voor 3 oktober

straat_staat_blank

Project in the spotlight: Stadsdijken Zwolle

Zwolle hoogwaterveilig: dijkversterking of waterkering?

Instagram - Quote

Op 26 september valt het definitieve besluit in een vergadering van het Algemeen Bestuur. Wilt u uw stem laten horen? Stuur dan vóór 12 september een brief of e-mail stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl.

Bekijk alle info op de speciale pagina over de Stadsdijken Zwolle.

Stadswandeling langs waterkering Kampen-Midden

Wandelrouteboekje

In de stadswandeling "Stadsmuur in de hoofdrol" krijgt u een goede indruk waarom hoogwater zo’n grote invloed heeft op de stad Kampen.

In 1995 bleek dat hoogwater toch een behoorlijk serieuze bedreiging vormde voor deze historische stad. Het toonde direct de noodzaak van versterking aan. Nu is er een speciale stadswaterkering van Kampen die bij dreiging van hoogwater door vrijwilligers van de Hoogwaterbrigade wordt opgebouwd en de stad beschermt.

Bij voldoende belangstelling is stadsgids Cor Adema graag uw gids, dit kunt u afstemmen bij het Stedelijk Museum. Nog makkelijker: download de wandelroute. We horen graag na uw wandeling wat uw indrukken zijn.

Maaien (kalender)

Maaien gebeurt efficiënt: niet te veel, maar ook niet te weinig. Bij de werkzaamheden houden we zo veel mogelijk rekening met het omliggende grondgebruik. Zo is er rondom natuurgebieden meer ruimte voor ruigte en vegetatie, terwijl we in intensieve landbouwgebieden en stedelijke gebieden intensiever maaien.

De belangrijkste doelstelling van het onderhoud is, om de water aan- en afvoer niet te verstoren, zodat een het beste peilbeheer mogelijk is.

Waterschap25bew