Droogtenieuws

Droogte

Het is momenteel erg droog in ons gebied. De weersverwachtingen laten bovendien zien dat de droogteperiode nog een tijd zal aanhouden. We zijn daarom extra alert en nemen maatregelen om het peil op orde te houden.

De wateraanvoer proberen wij zo goed mogelijk te regelen. Al lukt dat momenteel niet overal. Daardoor kunnen peilen zakken, sloten droogvallen of gebruikers van water beperkingen opgelegd krijgen.

Door te maaien houden we ons watersysteem op orde en laten we water in vanuit het IJsselmeer.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de aanhoudende droogte in relatie tot het waterwerk. We zetten de veel gehoorde vragen met antwoorden voor u op een rij en werken dat dagelijks bij. Gebruik zo nodig de zoekfunctie voor uw vraag.

Neemt u gerust contact op met het waterschap wanneer uw vraag niet is beantwoord.

Onttrekken van buiten(oppervlakte)water

De aanvoer van water is op maximaal gezet. Helaas is het door de droogteperiode nodig om bepaalde maatregelen te nemen.

In sommige gebieden zijn er verboden op het onttrekking van water uit sloten, kanalen of weteringen. Welke gebieden? Kijk even op deze pagina.

Voor de gebieden waar geen verbod op onttrekking is ingesteld, kan er na een melding via het formulier hieronder aan het waterschap, worden beregend uit oppervlaktewater.

Voor vragen over het onttrekken van oppervlaktewater en het verzoek tot beregenen kunt u contact opnemen met het tijdelijke telefoonnummer 085 - 7733389.

Maaikalender

Waterschap 2 def

Door de aanhoudende droogte, maaien we aangepast. Lees daarvoor de berichtgeving over droogte.

  • Kijk op de ‘planningsmaaikaart’ waar en wanneer wij het onderhoud uitvoeren. Op de ‘hoe-maaikaart’ staat aan welke zijde van de watergang de maaimachine rijdt.
  • Download onze Maai-app voor meer gebruikersgemak.

Genieten van water?

kanoers foto rws agi

Heerlijk die zon en dan lekker afkoelen in het water. Is het veilig?

Zwemwaterapp

Check voor je het water in gaat, de Zwemwaterapp (Android/Apple store) of het buitenwater veilig is. Wij bemonsteren deze aangewezen zwemwateren.

Praat mee...

Steden en dorpen schuilen niet

Ja ik word Klimaat Actief

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon. We ondersteunen acties om de eigen straat en leefomgeving 'klimaat-proof' in te richten. Denk aan: Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk.

Dat is nodig, want klimaatverandering is een serieuze bedreiging. We zetten deze bedreiging om in aantrekkelijke oplossingen.

Samen met u

Dat kán alleen slagen als we het samen doen met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en uiteraard bewoners. Elk resultaat, hoe klein ook, vormt een puzzelstukje van de nieuwe leefbare stad. Want iedere druppel telt.

Heeft u een goed idee? We horen het graag.

Vacatures

Duurzaam waterschap

Werken bij ons waterschap geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Samen met 500 collega's zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Word waterschapsbestuurder
Abonneer op onze nieuwsservice