Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

Vissen ‘vangen’ met je smartphone

Wij zijn één van de eerste waterschappen die met het innovatieve platform www.Visspotter.nl aan de slag gaat om de werking van vispassages te onderzoeken. Op Visspotter staan filmbeelden van onderwatercamera’s waarop vissen zijn te zien die door vispassages zwemmen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel en welke vissen door de passages zwemmen. In het werkgebied van WDODelta gebeurt dit voor de vispassages bij gemaal Stroink in Blokzijl en bij stuw Vechterweerd tussen Dalfsen en Zwolle. Visspotter is opgezet door Design & consultancybedrijf Arcadis samen met Waterschap Aa en Maas uit Den Bosch.

vissen knipsel

Collega's gezocht #vacatures

vacature banner

Twitter

uw waterschap

Facebook

Maaien

Maaien gebeurt efficiënt: niet te veel, maar ook niet te weinig. Bij de werkzaamheden houden we zo veel mogelijk rekening met het omliggende grondgebruik. Zo is er rondom natuurgebieden meer ruimte voor ruigte en vegetatie, terwijl we in intensieve landbouwgebieden en stedelijke gebieden intensiever maaien. De belangrijkste doelstelling van het onderhoud is, om de water aan- en afvoer niet te verstoren, zodat een optimaal peilbeheer mogelijk is.

Waterschap25bew