Quote op donderdag

Wat valt er te kiezen? Alle verkiezingspartijen kregen 5 stellingen voorgelegd. Een van de stellingen was:

'Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer investeert in stad en dorp.'

In de bebouwde kom is de gemeente meestal verantwoordelijk voor de riolering, de aan- en afvoer van water en het grondwaterpeil. Maar hoe in stad en dorp wordt omgegaan met water heeft gevolgen die ook aan het waterschap raken. Als er in de stad bijvoorbeeld veel ruimte is voor groen en water, dan kan hevige regen in de grond zakken. Dat gaat wateroverlast verderop in het gebied tegen. Is er meer water en groen in stad en dorp dan biedt dat verkoeling op een zomerse dag. Ook rioolstelsels waarbij regenwater niet of nauwelijks in het riool terechtkomt, zijn van belang. Dit gaat riooloverstorten tegen en voorkomt dat de waterzuivering veel water te verwerken krijgen. Voor het bestuur van het waterschap roept dit de vraag op of we bereid zijn om samen met gemeenten te investeren in de bebouwde omgeving, ook als we geen directe verantwoordelijkheid hebben.

#Waterschapsverkiezingen
#Aftelkalender

Uw initiatief?

Klimaat actief

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon. We ondersteunen acties om de eigen straat en leefomgeving 'klimaat-proof' in te richten. Denk aan: Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk.

Elk resultaat, hoe klein ook, vormt een puzzelstukje van de nieuwe leefbare stad. Want iedere druppel telt. Heeft u een goed idee? We horen het graag.

Vacatures

Duurzaam waterschap

Werken bij ons waterschap geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Samen met 500 collega's zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Schone sloot?

We schouwen met de iPad

Vragen over schouw?

Belt u dan het speciale nummer 088 - 2331310.

Van 09.00 – 13.00 uur beantwoorden wij vragen over de schouw. Buiten deze tijden graag het algemene nummer.

Heeft u een muskusrat gezien?
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!