Beregening van bloembollen in Westerhuizingerveld - 2

Water halen uit de sloot, kanaal of wetering?

Na melding aan het waterschap, bekijkt de peilbeheerder in uw gebied of er (op dat moment) beregend kan worden uit oppervlaktewater.

Wat te doen?

U kunt het meldingsformulier vinden op onderstaande webpagina. Graag dit formulier ingevuld sturen naar vergunningen@wdodelta.nl met bijgevoegd een duidelijke locatietekening. Heeft u al gemeld? Dan kunt u contact leggen met uw peilbeheerder via het algemene telefoonnummer 088 233 1200.

Vacatures

Duurzaam waterschap

Werken bij ons waterschap geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Samen met zo'n 500 collega's zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

weekvanonswater

Werk aan ons water is nooit af. Elke dag wordt hard gewerkt om ons land waterveilig te houden. En om te zorgen voor schoon en voldoende water. Van 1 tot en met 12 mei is de nationale Week van Ons Water.

Tijdens deze Week van Ons Water vieren we het waterbeheer in Nederland. Wil jij spelen met water bij de Klimaattafel, meer leren over grote waterbeesten of een virtuele helikoptervlucht maken? Tijdens de Week van Ons Water geven wij op verschillende locaties een echt waterfeest!

Echten slibverwerking

Echten

Ons waterschapsbestuur heeft besloten omde slibverwerking op de rioolwaterzuivering Echten nieuw leven in te blazen.

Waarom vergisten zuiveringsslib

Bij de biologische zuivering van afvalwater ontstaat zuiveringsslib als gevolg van groei van bacteriën die de verontreinigingen afbreken. De afzet van dit zuiveringsslib is een grote kostenpost. Om de kosten te beperken en duurzaam te werken, vergisten we het zuiveringsslib op drie rioolwaterzuiveringen: in Deventer, Zwolle en vanaf 2020 weer in Echten.

Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!