inlaat gemaal Stroink

Update droogte (17 juli)

Momenteel kunnen wij vanuit de IJssel en het IJsselmeer ruim voldoende aanvoer water aanvoeren. Afgelopen week hebben plaatselijk hoosbuien plaatsgevonden, maar gemiddeld viel er slechts ongeveer 5 à 10 millimeter neerslag in ons beheergebied. Op korte termijn blijft de situatie beheersbaar.

De neerslaghoeveelheden van de afgelopen week zijn niet genoeg om de grondwatersituatie structureel te verbeteren. Ook aankomende week wordt er neerslag voorspeld, maar dit zijn naar verwachting beperkte neerslaghoeveelheden. In delen van het gebied zijn de grondwaterstanden erg laag, namelijk in de hogere delen Drenthe en rondom Sallandse heuvelrug.

Foto van beregening van bloembollen in Westerhuizingerveld

Water halen uit de sloot, kanaal of wetering?

Wat te doen?

U kunt het meldingsformulier vinden op onderstaande webpagina. Graag dit formulier ingevuld sturen naar vergunningen@wdodelta.nl met bijgevoegd een duidelijke locatietekening.

Heeft u al gemeld?

Dan kunt u contact leggen met uw peilbeheerder via het algemene telefoonnummer 088 233 1200.

anna_met_waarnemend_dijkgraaf_piet_zoon_1_-_kopie

Jeugdbestuur

Vorige week droeg onze jeugdbestuurder (én landelijke jeugddijkgraaf) Anna Spijkervet het stokje over aan Jiska Taal van Hoogheemraadschap Delfland. Zij is nu de nieuwe landelijke jeugddijkgraaf. Nu zoeken wij een nieuwe jeugddijkgraaf.

Als ‘jongerenambassadeur’ van het waterschap word je betrokken bij activiteiten die het waterschap organiseert en denk je mee over het bereiken en betrekken van jongeren bij het waterschapswerk.

Vacatures

Foto van hoofdgebouw met sollicitant

Met elkaar zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Maaien met de maaiboot

Maaien

Om te kunnen zorgen voor goede aan- en afvoer van water maaien wij onze watergangen. Het maaiseizoen loopt van 15 mei tot 15 november. Maaien doen wij efficiënt: Wij maaien niet teveel en niet te weinig. Waar houden wij rekening mee?

  • De huidige inrichting en de aanwezige voorzieningen, zoals een pad langs het water of een onderhoudsroute.
  • De grootte van het (hoofd) watergangprofiel.
  • De weersomstandigheden.
  • De aanwezige flora en fauna.
  • Efficiënt onderhoud.
Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!