Home

Nieuws

  • De restauratie en renovatie van het bijzondere monumentale (1937!) gemaal Halfweg in Giethoorn is afgrond. Het gemaal is weer klaar voor de toekomst. Met het nieuwe gemaal kan het waterschap sneller en beter reageren op verschillende weersomstandigheden. Zodat wateroverlast of watertekorten minder een probleem vormen.
    Luchtfoto van Gemaal Halfweg
  • Uit analyses van het rioolwater uit de zuiveringsinstallatie van Raalte blijkt dat het zuiveringsproces volledig is hersteld. Vorige week heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta zuiveringsslib met goed werkende micro-organismen aan het zuiveringsproces in Raalte toegevoegd.
    Luchtfoto van RWZI Raalte uit 2019
  • Het water in de IJssel zakt. Vandaag wordt het hoogste punt in Kampen verwacht, wat met ongeveer NAP + 20 cm een stuk lager zal zijn dan gedacht. Dit betekent dat het waterschap afschaalt en teruggaat naar de standaard dijkinspecties.
  • Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid voor de BoerBurgerBeweging (BBB), bracht op dinsdag 20 juli een werkbezoek aan Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ze werd ontvangen door dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman. Van der Plas: ‘De waarde van de waterschappen mag best wat meer aandacht krijgen’.
  • Het water in de IJssel bij Deventer zal in de loop van de dag weer dalen. Zwolle lijkt dicht bij de top te zitten en dan gaat het hoogwater richting Kampen. Daar wordt een voorzichtige inschatting gegeven van NAP + 70 cm tot maximaal NAP + 85 cm. Wanneer het bij deze waterstanden blijft, is de situatie goed beheersbaar.
  • Afgelopen vrijdag is het Klimaatplein van tuincentrum GroenRijk in Assen geopend. Daarmee is het eerste klimaatplein in het werkgebied van WDODelta een feit! Inwoners kunnen bij het plein terecht voor informatie en inspiratie om hun tuin te vergroenen, water op te vangen of meer vogels, vlinders en bijen een plek te geven in de tuin.

Steeds meer mensen vangen water op met een groen dak. Wat kun jij doen Waterbaas?