Vacatures

Foto van hoofdgebouw met sollicitant

Met elkaar zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Stap jij in de waterwereld?

Werken bij WDODelta geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Openstaande vacatures:

Waterwerkapp

Volg de app Waterwerk

Onze waterwerkapp is onlangs 1 jaar geworden! Via deze gratis app zijn onze waterprojecten makkelijk te volgen op uw smartphone of tablet.

Download de app WaterWerk

In de app vindt u relevante info over specifieke projecten, inclusief nieuwsbrieven, filmpjes en mediaberichten. Via de app kondigen we bijeenkomsten of werkzaamheden aan. Daarnaast kunt u meldingen doorgeven of specifieke vragen stellen. Ga naar de App Store of de Google Play Store en download hem.

baggeren

PAS en PFAS

Voor een vlot­te aan- en af­voer van re­gen­wa­ter is het no­dig dat de plas­sen, ka­na­len, slo­ten of vij­vers op de juis­te diep­te zijn. Dat doen wij on­der an­de­re door te bag­ge­ren. Zo voor­ko­men wij wa­ter­over­last, houdt u dro­ge voe­ten en voe­ren wij daar waar het kan wa­ter aan voor vol­doen­de wa­ter.

Hoe gaan wij om met PFAS?

Er zijn veel vragen rondom PFAS en hoe om te gaan met de uitvoering van baggerwerkzaamheden. Wij hebben een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet. Via de link hieronder gaat u naar de meest gestelde vragen en antwoorden.

reest-wieden-22

Leggers Watersysteem

In de legger-kaart staat welke watergangen en sloten essentieel zijn voor de aan- en afvoer van ons watersysteem.

Ruim 7.500 kilometer watergangen en 32.000 ondersteunende kunstwerken zoals stuwen, duikers en gemalen. Om de functie van de watergangen te borgen,  legt het waterschap essentiële informatie vast in een legger.

Bekijk hier de leggers

najaarsschouw

Najaarsschouw

Ieder najaar controleert het waterschap ruim 8000 sloten of deze wel of niet goed zijn schoongemaakt. Hiervoor is de inzet van veel medewerkers nodig. Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen uit te voeren.

Satellietfoto's

In de periode eind oktober-begin november maakt een satelliet foto’s van het gehele werkgebied. Een computerprogramma analyseert de foto’s en beoordeelt in welke sloot te veel begroeiing in het water staat en in welke niet. Eigenaren en onderhoudsplichtigen van sloten die als ‘niet schoon’ worden aangemerkt, ontvangen een brief met het verzoek om alsnog de sloot te onderhouden.

Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!