Waterschap25bew

Maaien

Om te kunnen zorgen voor goede aan- en afvoer van water maaien wij onze watergangen. Het maaiseizoen loopt van 15 mei tot 15 november. Maaien doen wij efficiënt: Wij maaien niet teveel en niet te weinig. Waar houden wij rekening mee?

  • De huidige inrichting en de aanwezige voorzieningen, zoals een pad langs het water of een onderhoudsroute.
  • De grootte van het (hoofd) watergangprofiel.
  • De weersomstandigheden.
  • De aanwezige flora en fauna.
  • Efficiënt onderhoud.
Beregening van bloembollen in Westerhuizingerveld - 2

Water halen uit de sloot, kanaal of wetering?

Wat te doen?

U kunt het meldingsformulier vinden op onderstaande webpagina. Graag dit formulier ingevuld sturen naar vergunningen@wdodelta.nl met bijgevoegd een duidelijke locatietekening.

Heeft u al gemeld?

Dan kunt u contact leggen met uw peilbeheerder via het algemene telefoonnummer 088 233 1200.

Waterschap26

Samen duurzaam verder

Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd, Bedrijven en ChristenUnie vormen het nieuwe dagelijks bestuur. Ze hebben het coalitieakkoord ‘Samen duurzaam verder’ gesloten. De coalitie zet het huidige beleid grotendeels voort en legt extra accenten op de thema’s samenwerking, klimaatadaptatie, participatie, educatie en agrarisch waterbeheer.

De kandidaten voor het nieuwe dagelijks bestuur zijn Marion Wichard, (Water Natuurlijk, Kampen), Hans Wijnen (VVD, Zwolle), Hans Pereboom (Ongebouwd, Basse), Breun Breunissen (Bedrijven, Raalte) en Herman Odink (ChristenUnie, Nieuwleusen). Op dinsdag 21 mei wordt over dit benoemingsvoorstel besloten door het algemeen bestuur. De portefeuilleverdeling wordt later bekend.

Vacatures

Duurzaam waterschap

Werken bij ons waterschap geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Samen met zo'n 500 collega's zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!