Volg de app Waterwerk

Volg Waterwerk

Download de app WaterWerk

Onze waterprojecten zijn vanaf nu makkelijk te volgen via de gratis app “Waterwerk” voor op uw smartphone of tablet.

In de app vindt u relevante info over specifieke projecten, inclusief nieuwsbrieven, filmpjes en mediaberichten. Via de app kondigen we bijeenkomsten of werkzaamheden aan. Daarnaast kunt u meldingen doorgeven of specifieke vragen stellen. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

We schouwen met de iPad

Schone sloot?

Vragen over schouw?

Belt u dan het speciale nummer 088 - 2331310.

Van 09.00 – 13.00 uur beantwoorden wij vragen over de schouw. Buiten deze tijden graag het algemene nummer.

Op onze pagina www.wdodelta.nl/najaarsschouw leest u over welk onderhoud nodig is, om welke sloten het gaat en waarom onderhoud belangrijk is? Ook antwoord dagelijks bestuurslid Henk Oegema vijf vragen over de schouw.

Vechterweerd 001

Zomerbed Vecht

Voor een onbelemmerde afvoer van hoogwater tijdens de wintermaanden, controleren we vanaf 3 december of eigenaren van afrasteringen en rikkepaaltjes in het zomerbed van de Overijsselse Vecht deze hebben verwijderd. Hetzelfde geldt voor in de Vecht of op de oever liggende bootjes en steigers. Met de winter in aantocht kan de neerslag in het stroomgebied van de Vecht toenemen en het waterpeil stijgen. Om wateroverlast tegen te gaan, moet het zomerbed van de rivier worden vrijgemaakt.
Droge IJsseloever bij Wijhe-Olst

Regen én droogte

De neerslag van de afgelopen dagen brengt meer water in ons werkgebied. En ook door het (verwachte) komende wisselvallige weer zal de waterstand van zowel Rijn als IJssel stijgen. De grondwaterstanden blijven echter onverminderd laag. Stuwen en gemalen van het waterschap voeren nog steeds water aan ondanks de neerslag. Hierdoor zijn er hoge waterpeilen in de sloten kanalen zodat het grondwater wordt aangevuld.

kampen 001

Kademuur Kampen

Een deel van de kademuur in Kampen is toe aan groot onderhoud omdat voegen en metselwerk loslaten. Het metselwerk en de voegen worden hersteld en vervangen. En ook reinigen we de gehele constructie en maken deze waterafstotend om schade in de toekomst tegen te gaan. De werkzaamheden zijn gestart en is gereed in het vroege voorjaar van 2019.

De Waterkering Kampen Midden is onderdeel van dijkring 11 dat Kampen en het gebied tot Elburg beschermt tegen hoog buitenwater.

Waterschapsverkiezingen 2019

verkiezingen banner

In maart 2019 zijn de landelijke waterschapsverkiezingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft dan weer nieuwe bestuurders nodig.

Klimaat actief

Uw initiatief?

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon. We ondersteunen acties om de eigen straat en leefomgeving 'klimaat-proof' in te richten. Denk aan: Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk.

Elk resultaat, hoe klein ook, vormt een puzzelstukje van de nieuwe leefbare stad. Want iedere druppel telt. Heeft u een goed idee? We horen het graag.

Vacatures

Duurzaam waterschap

Werken bij ons waterschap geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Samen met 500 collega's zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Heeft u een muskusrat gezien?
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!