Vacatures

Duurzaam waterschap

Werken bij ons waterschap geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Samen met 500 collega's zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Is de sloot schoon?

werkdocu web

Collega's gaan binnenkort weer op pad om het onderhoud rondom sloten te controleren. Schone sloten zijn belangrijk voor een goede wateraanvoer en afvoer. In november komen onze collega's 'schouwen'.

Op onze pagina www.wdodelta.nl/najaarsschouw leest u over wat voor onderhoud is nodig, welke sloten gaat het om (kaart), en waarom is onderhoud belangrijk?

Ook antwoord dagelijks bestuurslid Henk Oegema vijf vragen over de schouw.

Waar maaien we
  • Kijk op de ‘planningsmaaikaart’ waar en wanneer wij het onderhoud uitvoeren. Op de ‘hoe-maaikaart’ staat aan welke zijde van de watergang de maaimachine rijdt.
  • Download onze Maai-app voor meer gebruikersgemak.
Waar baggeren we

De komende maanden baggeren wij in Zwolle. Het gaat om delen van het water in de wijken Stadshagen, Westenholte, Holtenbroek en Harculo.

Op de waterbodems vormt zich zand en slib waardoor een sloot, vijver of kanaal ondieper wordt. De juiste aan- en afvoer van water is belangrijk, daarom baggeren we.

Ja ik word Klimaat Actief

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon. We ondersteunen acties om de eigen straat en leefomgeving 'klimaat-proof' in te richten. Denk aan: Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk.

Elk resultaat, hoe klein ook, vormt een puzzelstukje van de nieuwe leefbare stad. Want iedere druppel telt. Heeft u een goed idee? We horen het graag.

grazen

Door de gunstige weersomstandigheden kunnen we langer begrazing toestaan. Voor beweiding van de dijken is de termijn verlengt tot 1 november. Normaal gesproken geldt vanaf 15 oktober een beweidingsverbod vanwege het begin van het stormseizoen. Het waterschap benadrukt dat de verlenging tot 1 november een uitzonderlijke situatie is.

Het beweidingsverbod langs de Vechtdijken is vanaf 3 oktober voor wat betreft de bermen (4 meter breed) opgeheven, maar geldt nog wel voor het talud en de kruin van de dijken.

muskusrat

We vragen u dit te melden door gebruik te maken van het formulier of bel 088-2331200. Muskusratten of beverratten graven in de grond rond onze wateren. Oevers, dijken en kades kunnen hierdoor verzakken en worden onveilig.

Het is toch geen bruine rat?

Voor een melding van bruine ratten, kunt u terecht bij uw gemeente. Zij zullen u verder helpen.

Evenement

Leer ons water kennen

Week van Ons Water

Werk aan ons water is nooit af  Elke dag wordt hard gewerkt om ons land waterveilig te houden. En om te zorgen voor schoon en voldoende water. Van

17 tot en met 24 oktober

is de nationale Week van Ons Water.

Het thema dit najaar is 'extreem weer en wateroverlast'. Wij laten graag zien hoe we werken aan de gevolgen van extreem weer en wat inwoners zelf kunnen doen tegen al dat water.

Duurzaam Doen inzendingen
Verkiezingen
Abonneer op onze nieuwsservice