Vacatures

Foto van hoofdgebouw met sollicitant

Met elkaar zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Stap jij in de waterwereld?

Werken bij WDODelta geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Openstaande vacatures:

Evenementen

Foto - Open dag rioolwaterzuiveringsinstallatie in Meppel

Door educatie maken we het werk van het waterschap zichtbaar. Wij zijn op verschillende manieren actief en zetten een veelheid aan middelen in. Zoals deelname aan Technasia, het aanbieden van excursies, het houden van open dagen en participatie bij evenementen zoals het jeugdwatercongres en het bevrijdingsfestival.

Aankomende evenementen

Via onderstaande link is meer te ontdekken over de aankomende evenementen. Staan wij met ons reizende museum in Zwolle? Of kun je ons vinden met de VR-brillen in Meppel?

najaarsschouw

Najaarsschouw

Ieder najaar controleert het waterschap ruim 8000 sloten of deze wel of niet goed zijn schoongemaakt. Hiervoor is de inzet van veel medewerkers nodig. Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen uit te voeren.

Satellietfoto's

In de periode eind oktober-begin november maakt een satelliet foto’s van het gehele werkgebied. Een computerprogramma analyseert de foto’s en beoordeelt in welke sloot te veel begroeiing in het water staat en in welke niet. Eigenaren en onderhoudsplichtigen van sloten die als ‘niet schoon’ worden aangemerkt, ontvangen een brief met het verzoek om alsnog de sloot te onderhouden.

rioolwaterzuivering_deventer

Kosten

Anders dan gemeenten en provincies ontvangen waterschappen geen bijdrage van het Rijk voor de bekostiging van hun taken. Waterschappen bekostigen hun taken door het heffen van belastingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

Vragen over de belastingen?

GBLT regelt de belastingen voor verschillende waterschappen waaronder voor uw waterschap: Waterschap Drents Overijsselse Delta. Als u vragen over uw belastingen heeft, dan kunt u met GBLT contact opnemen. Tel. GBLT: 088-064 55 55 | Twitter: @gbltservice.

Maaien met de maaiboot

Maaien

Om te kunnen zorgen voor goede aan- en afvoer van water maaien wij onze watergangen. Het maaiseizoen loopt tot 15 november. Maaien doen wij efficiënt: niet teveel en niet te weinig.

Wij houden rekening met:

  • De huidige inrichting en de aanwezige voorzieningen, denk aan een pad langs het water.
  • De grootte van het (hoofd) watergangprofiel.
  • De weersomstandigheden.
  • De aanwezige flora en fauna.
  • Efficiënt onderhoud.
Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!