Nieuws

 • Waterschap aan de slag met stuwen en dammen voor betere waterpeilen polders boven Kampen

  Ons algemeen bestuur heeft het (licht) aangepaste peilbesluit voor Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder vastgesteld.

 • Rijkswaterstaat en de waterschappen brengen vistrektocht in beeld

  De zalm, de zeeforel en de rivierprik: jaarlijks leggen deze en andere vissen honderden kilometers af om een geschikte plek te vinden om hun eitjes te leggen. Rijkswaterstaat heeft deze vistrektocht in beeld gebracht met een routekaart langs verschillende ‘vispassages’.

 • Geen schapen op de dijk tijdens stormseizoen

  Het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in ons gebied is afgelopen. Het stormseizoen is begonnen en dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Vee, met name schapen, mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat beschermd.

 • Stuw Oldenhave haalt energie uit water

  Het klinkt als een stoomtrein, maar bij stuw Oldenhave (gemeente De Wolden) wordt energie uit waterkracht gehaald!

 • GGD IJsselland opent testlocatie COVID-19 in IJsselmuiden

  GGD IJsselland opent eind oktober een nieuwe testlocatie voor COVID-19, namelijk in IJsselmuiden, gemeente Kampen. Het adres is Tasveld 17, in een pand van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit gebouw is normaal gesproken in gebruik als verzamellocatie voor de vrijwillige Hoogwaterbrigade Kampen. Het Waterschap stelt het gebouw ter beschikking aan GGD IJsselland voor een coronatestlocatie.

 • Controle op schoonmaak van sloten van start

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start weer met de controle op het schoonmaken van sloten door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Dit is nodig voor een goede aan- en afvoer van water. Sinds vorig jaar controleren we hierop met satellietbeelden.