Vacatures

Foto van hoofdgebouw met sollicitant

Met elkaar zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Werken bij WDODelta geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Openstaande vacatures:

#hohohoogwater

Zwolle 1995 7

Het is 25 jaar geleden dat meer dan 250.000 mensen huis en haard achterlieten vanwege de extreem hoge waterstanden van de Rijn, Maas en Waal. Ook in ons gebied was het nijpend in Kampen. Het was de grootste evacuatie in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis.

31 januari 2020: de dag van #mijndijk

De afgelopen jaren is er veel werk verzet om de rivierengebieden veiliger te maken. Om aandacht en begrip te vragen voor dijkversterkingen die nog op ons programma staan én om het gevoel van urgentie voor hoogwaterbescherming te vergroten, besteden we tussen 25 januari en 4 februari aandacht aan de hoge waterstanden van 1995.

grasopzand

Gras op zand

Vanaf maandag 6 januari zijn wij gestart met ‘gras-op-zand onderzoeken’ op de dijk bij de oude energiecentrale Harculo en het Oldenelerpark. In het filmpje hieronder wordt uitgelegd waarom we dit onderzoek doen en wat voor proeven er gebruikt worden.

baggeren

PAS en PFAS

Voor een vlot­te aan- en af­voer van re­gen­wa­ter is het no­dig dat de plas­sen, ka­na­len, slo­ten of vij­vers op de juis­te diep­te zijn. Dat doen wij on­der an­de­re door te bag­ge­ren. Zo voor­ko­men wij wa­ter­over­last, houdt u dro­ge voe­ten en voe­ren wij daar waar het kan wa­ter aan voor vol­doen­de wa­ter.

Hoe gaan wij om met PFAS?

Er zijn veel vragen rondom PFAS en hoe om te gaan met de uitvoering van baggerwerkzaamheden. Wij hebben een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet. Via de link hieronder gaat u naar de meest gestelde vragen en antwoorden.

reest-wieden-22

Leggers Watersysteem

In de legger-kaart staat welke watergangen en sloten essentieel zijn voor de aan- en afvoer van ons watersysteem.

Ruim 7.500 kilometer watergangen en 32.000 ondersteunende kunstwerken zoals stuwen, duikers en gemalen. Om de functie van de watergangen te borgen,  legt het waterschap essentiële informatie vast in een legger.

Bekijk hier de leggers

Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!