Vraag op vrijdag

BB_18_06_25-1160

In elk waterschapsbestuur zijn de bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen vertegenwoordigd via zogenoemde 'geborgde' zetels. Deze vertegenwoordigers worden niet gekozen via verkiezingen. Zij worden benoemd door de LTO Noord, de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE).

Het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta bestaat uit 21 gekozen zetels, en 8 geborgde zetels: 4 voor ongebouwd, 3 voor bedrijven en 1 voor natuur.

#waterschapsverkiezingen

#aftelkalender

Vacatures

Duurzaam waterschap

Werken bij ons waterschap geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Samen met 500 collega's zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Uw initiatief?

Klimaat actief

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon. We ondersteunen acties om de eigen straat en leefomgeving 'klimaat-proof' in te richten. Denk aan: Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk.

Elk resultaat, hoe klein ook, vormt een puzzelstukje van de nieuwe leefbare stad. Want iedere druppel telt. Heeft u een goed idee? We horen het graag.

Watererfgoed

gemaal Stroink

WDODelta wil de rijke geschiedenis van het waterschap laten zien. Het erfgoed bestaat niet alleen uit historische gebouwen, sluizen, gemalen en dijken, maar ook uit oude kaarten en andere historische voorwerpen.

Herman Odink, dagelijks bestuurslid: 'We willen verbinding zoeken met de historische verenigingen in ons gebied. Die hebben veel historische kennis en kunnen ons helpen om bijvoorbeeld de objecten te beschrijven en mee te denken bij projecten.

Heeft u een muskusrat gezien?
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!