Droog najaar?

Door droogte weinig water

Droog najaar leidt nog niet tot problemen.

Het is uitzonderlijk droog voor dit najaar, ook in het gebied van uw waterschap: de grondwaterstanden zijn extreem laag en er blijft een kans op problemen met de waterkwaliteit. Dit komt door de hoge temperaturen en het uitblijven van vers water door regenbuien. Het neerslagtekort bedraagt in ons gebied tussen de 285 en 330 mm. Onze medewerkers houden de waterstanden nauwlettend in de gaten. Momenteel wordt het waterpeil in de sloten hoger gehouden dan normaal in deze tijd. Op die manier heeft het waterschap water achter de hand inden nodig.

Is de sloot schoon?

Maakt u de sloten schoon?

Collega's gaan binnenkort weer op pad om het onderhoud rondom sloten te controleren. Schone sloten zijn belangrijk voor een goede wateraanvoer en afvoer. In november komen onze collega's 'schouwen'.

Op onze pagina www.wdodelta.nl/najaarsschouw leest u over wat voor onderhoud is nodig, welke sloten gaat het om (kaart), en waarom is onderhoud belangrijk?

Ook antwoord dagelijks bestuurslid Henk Oegema vijf vragen over de schouw.

Waar maaien we
  • Kijk op de ‘planningsmaaikaart’ waar en wanneer wij het onderhoud uitvoeren. Op de ‘hoe-maaikaart’ staat aan welke zijde van de watergang de maaimachine rijdt.
  • Download onze Maai-app voor meer gebruikersgemak.
Waar baggeren we

De komende maanden baggeren wij in Zwolle. Het gaat om delen van het water in de wijken Stadshagen, Westenholte, Holtenbroek en Harculo.

Op de waterbodems vormt zich zand en slib waardoor een sloot, vijver of kanaal ondieper wordt. De juiste aan- en afvoer van water is belangrijk, daarom baggeren we.

grazen

Door de gunstige weersomstandigheden kunnen we langer begrazing toestaan. Voor beweiding van de dijken is de termijn verlengt tot 1 november. Normaal gesproken geldt vanaf 15 oktober een beweidingsverbod vanwege het begin van het stormseizoen. Het waterschap benadrukt dat de verlenging tot 1 november een uitzonderlijke situatie is.

Uw initiatief?

Ja ik word Klimaat Actief

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon. We ondersteunen acties om de eigen straat en leefomgeving 'klimaat-proof' in te richten. Denk aan: Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk.

Elk resultaat, hoe klein ook, vormt een puzzelstukje van de nieuwe leefbare stad. Want iedere druppel telt. Heeft u een goed idee? We horen het graag.

Vacatures

Duurzaam waterschap

Werken bij ons waterschap geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Samen met 500 collega's zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Evenement

Leer ons water kennen

Week van Ons Water

Werk aan ons water is nooit af  Elke dag wordt hard gewerkt om ons land waterveilig te houden. En om te zorgen voor schoon en voldoende water. Van

17 tot en met 24 oktober

is de nationale Week van Ons Water.

Het thema dit najaar is 'extreem weer en wateroverlast'. Wij laten graag zien hoe we werken aan de gevolgen van extreem weer en wat inwoners zelf kunnen doen tegen al dat water.