Home

Nieuws

  • Donderdag 16 september is het drijvende zonnepark op de zandwinplas in Beilen op feestelijke manier geopend met een symbolische druk op de startknop. In april van dit jaar werd het park al technisch in bedrijf gesteld, en levert inmiddels groene stroom voor een derde van het aantal huishoudens in de gemeente Midden-Drenthe.
  • Samen met alle waterschappen roepen wij alle Waterbazen van Nederland op om mee te helpen zwerfafval te rapen op en rond het water voor World Cleanup Day. Door te ‘Scheppen voor schoon water’ draag je bij aan het terugdringen van zwerfafval en hou je het water schoon. Doe je ook mee?
    man vist afval uit het water
  • Boeren in Overijssel krijgen de mogelijkheid om eens goed ‘de bezem’ door hun middelenkast te halen. Van september tot half december 2021 loopt in de provincie namelijk de actie ‘Bezem door de middelenkast’ waarbij boeren restanten van niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen kosteloos en verantwoord kunnen laten afvoeren.
  • De jaarlijkse oefening van het sluiten van de mobiele waterkering Kampen-Midden vindt vanwege corona ook dit jaar op twee avonden plaats.
    Hoogwaterbrigade zet waterkering in elkaar
  • Algemeen bestuurslid van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) Mark Strolenberg wordt dinsdag 7 september geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor de VVD.
  • In de Beilervaart tussen Beilen en Hoogersmilde zijn dode en naar lucht happende vissen aangetroffen. Reden van deze vissterfte is een gebrek aan zuurstof in het water. Wat de oorzaak van het zuurstofgebrek is, wordt nader onderzocht.

Steeds meer mensen vangen water op met een groen dak. Wat kun jij doen Waterbaas?