Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart
jouw waterschap

Tentoonstelling studenten ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

Studenten van ArtEZ hogeschool voor de kunsten exposeren van dinsdag 1 augustus tot en met zaterdag 26 augustus in de Bibliotheek Deventer, locatie Centrum Brink 70. Met klimaatverandering als thema maakt de expositie deel uit van de IJsselbiënnale en werkt ArtEZ samen met ons. Het waterschap is namelijk bezig met het programma Klimaat Actief!, waarmee het maatregelen treft om de omgeving aan te passen aan de gevolgen van het veranderende klimaat.

Expositie

ArtEZ-studenten tonen klimaatverandering in kunst

Collega's gezocht #vacatures

vacature banner

WDOD17004-10 Personeelsadvertentie 3 adviseurs hydrologie

Plastic vissen in Gracht @Stadsfestival Zwolle

Ga je mee plastic vissen in de Zwolse gracht?

Aan de vooravond van het Zwolse Stadsfestival is op 30 augustus de Plastic Fantastic bootjesparade.

Dit initiatief steunen wij om hergebruik van plastic te stimuleren. Hoe? Door plastic afval uit de Zwolse grachten te vissen en daar stadsfestivalmuntjes van te maken. Vis je mee?

Plastic Vissen

woensdag 30 augustus van 15.00-16.30 uur

Waar: Opstappen bij HiawathaActief, Potgietersingel, Zwolle

Onder aanvoering van de Plastic Fantastic boot van WDODelta gaan we de gracht op om het plastic afval uit de gracht te vissen. Al het plastic afval dient als grondstof voor de muntjesmakerij op het Stadsfestival. Na afloop bieden wij je een drankje aan op @msoosterschelde. De Oosterschelde zorgt voor iets lekkers.

Vaar je met ons mee?

Als je een bootje hebt en je wilt dat beschikbaar stellen, dan horen we dat ook graag! Je kunt je aanmelden viaproductie@stadsfestival.nl  vermeld daarbij ‘Plastic Vissen’. Tot woensdag 30 augustus!

Plastic vissen aan de vooravond van Stadsfestival

Project in the spotlight: Stadsdijken Zwolle

Zwolle hoogwaterveilig: waterkering of dijkversterking?

In samenspraak met alle belanghebbenden, zijn wij druk in de weer om de nieuwe waterveiligheidsnormen vorm te geven. Het water dat via de Vecht op ons afkomt, mag geen kans krijgen om in de woon- en industriegebieden overstromingen te veroorzaken.Voor de Zwolse stadsdijken zijn er twee opties: 1. Dijkversterking of 2. een Zwartewaterkering. De fase van verkenning van dit project nadert het einde. Dat gebeurt na gedegen onderzoek, inspraak, wikken en wegen. Wat volgt zijn de planfase en de uitvoering.

Instagram - Quote

Op 26 september valt het definitieve besluit in een vergadering van het Algemeen Bestuur. Wilt u uw stem laten horen? Stuur dan vóór 12 september een brief of e-mail stadsdijkenzwolle@ wdodelta.nl met uw inbreng aan ons waterschap. Op 16 september treft u alle officiële stukken aan op de webpagina wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle.

Download brochure (pdf, 811 kB)

Maaien (kalender)

Maaien gebeurt efficiënt: niet te veel, maar ook niet te weinig. Bij de werkzaamheden houden we zo veel mogelijk rekening met het omliggende grondgebruik. Zo is er rondom natuurgebieden meer ruimte voor ruigte en vegetatie, terwijl we in intensieve landbouwgebieden en stedelijke gebieden intensiever maaien.

De belangrijkste doelstelling van het onderhoud is, om de water aan- en afvoer niet te verstoren, zodat een het beste peilbeheer mogelijk is.

Waterschap25bew