Droogtenieuws

Maatwerk blijft belangrijk

Door de regen is het waterpeil in grote delen van ons werkgebied stabiel. Dat betekent dat het waterpeil niet verder is gezakt en het neerslagtekort niet verder oploopt. In sommige delen is de situatie zelfs verbeterd door de regenval van de afgelopen dagen. Er is echter nog steeds een neerslagtekort en daarom blijven de afgekondigde maatregelen tegen droogte van kracht. In sloten en kanalen staat het water hoog. Dat komt omdat peilbeheerders het waterpeil in ons hele gebied zo hoog mogelijk houden. Hiermee creëren we een voorraadje, die we nodig hebben, ook als het weer langere tijd droog blijft.

Peilbeheer

Vragen?

Vragen over beweidingsverbod, onttrekken van oppervlaktewater of het verzoek tot beregenen?

U kunt contact opnemen met het tijdelijke nummer 085 7733389.

Voor andere vragen kunt u bellen met nummer 088 2331200.

Maaikalender

Waterschap 2 def

Door de aanhoudende droogte, maaien we aangepast. Lees daarvoor de berichtgeving over droogte.

  • Kijk op de ‘planningsmaaikaart’ waar en wanneer wij het onderhoud uitvoeren. Op de ‘hoe-maaikaart’ staat aan welke zijde van de watergang de maaimachine rijdt.
  • Download onze Maai-app voor meer gebruikersgemak.

Genieten van water?

Heerlijk die zon en dan lekker afkoelen in het water. Is het veilig? Het waterschap controleert officiele zwemplassen. Wanneer er blauwalg wordt geconstateerd, maken we dat bekend. Bekijk www.zwemwater.nl  voor alle locaties in Nederland.

Zwemwaterapp

Check voor je het water in gaat, de Zwemwaterapp (Android/Apple store) of het buitenwater veilig is. Wij bemonsteren deze aangewezen zwemwateren.

Praat mee...

Steden en dorpen schuilen niet

Ja ik word Klimaat Actief

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon. We ondersteunen acties om de eigen straat en leefomgeving 'klimaat-proof' in te richten. Denk aan: Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk.

Dat is nodig, want klimaatverandering is een serieuze bedreiging. We zetten deze bedreiging om in aantrekkelijke oplossingen.

Samen met u

Dat kán alleen slagen als we het samen doen met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en uiteraard bewoners. Elk resultaat, hoe klein ook, vormt een puzzelstukje van de nieuwe leefbare stad. Want iedere druppel telt.

Heeft u een goed idee? We horen het graag.

Vacatures

Duurzaam waterschap

Werken bij ons waterschap geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Samen met 500 collega's zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Naar de verkiezingspagina
Abonneer op onze nieuwsservice