BeregeningDroogte 012

Update droogte (10 juli)

De afgelopen week is er een klein beetje neerslag gevallen in ons werkgebied. Door het uitblijven van voldoende regen zien we de grondwaterstanden in een groter gebied verder zakken. Dit maakt de uitgangssituatie kwetsbaar. Wel is er voldoende aanvoer en buffer vanuit het hoofdsysteem om het water verder het werkgebied in te brengen. Komende week wordt er buiige neerslag verwacht. Langzamerhand zien we een toename in beregenaars. We vragen beregenaars uit oppervlaktewater zich te melden conform de voorschriften in de beregeningsregeling.

Foto van beregening van bloembollen in Westerhuizingerveld

Water halen uit de sloot, kanaal of wetering?

Wat te doen?

U kunt het meldingsformulier vinden op onderstaande webpagina. Graag dit formulier ingevuld sturen naar vergunningen@wdodelta.nl met bijgevoegd een duidelijke locatietekening.

Heeft u al gemeld?

Dan kunt u contact leggen met uw peilbeheerder via het algemene telefoonnummer 088 233 1200.

anna_met_waarnemend_dijkgraaf_piet_zoon_1_-_kopie

Jeugdbestuur

Vorige week droeg onze jeugdbestuurder (én landelijke jeugddijkgraaf) Anna Spijkervet het stokje over aan Jiska Taal van Hoogheemraadschap Delfland. Zij is nu de nieuwe landelijke jeugddijkgraaf. Nu zoeken wij een nieuwe jeugddijkgraaf.

Als ‘jongerenambassadeur’ van het waterschap word je betrokken bij activiteiten die het waterschap organiseert en denk je mee over het bereiken en betrekken van jongeren bij het waterschapswerk.

Vacatures

Foto van hoofdgebouw met sollicitant

Met elkaar zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Maaien met de maaiboot

Maaien

Om te kunnen zorgen voor goede aan- en afvoer van water maaien wij onze watergangen. Het maaiseizoen loopt van 15 mei tot 15 november. Maaien doen wij efficiënt: Wij maaien niet teveel en niet te weinig. Waar houden wij rekening mee?

  • De huidige inrichting en de aanwezige voorzieningen, zoals een pad langs het water of een onderhoudsroute.
  • De grootte van het (hoofd) watergangprofiel.
  • De weersomstandigheden.
  • De aanwezige flora en fauna.
  • Efficiënt onderhoud.
Web voldoende water website
Waar werken we aan water?
Er valt veel te leren over water
Waterveiligheid voorop!