Droogtenieuws

Droogte

Het is momenteel erg droog in ons gebied. De weersverwachtingen laten bovendien zien dat de droogteperiode nog een tijd zal aanhouden. We zijn daarom extra alert.

Water bij u in de buurt

Peilen kunnen hier en daar zakken. Sloten kunnen droogvallen. De wateraanvoer proberen wij zo goed mogelijk te regelen. Ook de wind is van invloed op de waterpeilen. Door te maaien houden we ons watersysteem op orde en laten we water in vanuit het IJsselmeer.

Beregening

De extreme droogte maakt dat we nauwgezet toezien of de geldende beregeningsregeling (pdf, 100 kB) wordt nageleefd. Er mag na een melding (zie hieronder formulier) aan het waterschap worden beregend uit oppervlaktewater. Dit zolang de eerste benedenstroomse stuw nog water afvoert en het oppervlaktewaterlichaam waaruit wordt beregend niet voorkomt op deze kaart. Bij overtreding zijn we genoodzaakt te handhaven.

U kunt het meldingsformulier hieronder downloaden. Graag ingevuld sturen naar vergunningen@wdodelta.nl met bijgevoegd een duidelijke locatietekening.

Belevingskaart Droogte

Naar de Belevingskaart Droogte

[Druk op het plaatje voor de kaart]

De droogte gevisualiseerd.

Op deze kaart is de droogte in ons werkgebied in beeld gebracht. Gedurende de droogteperiode plaatsen we steeds meer beeldmateriaal zoals foto's en video.

Heeft u foto's van de droogte? Deelt u deze dan met web@wdodelta.nl ?

Vraag en Antwoord Droogte

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de aanhoudende droogte in relatie tot het waterwerk. We zetten de veel gehoorde vragen met antwoorden voor u op een rij. Gebruik zo nodig de zoekfunctie voor uw vraag. Neemt u gerust contact op met het waterschap wanneer uw vraag niet is beantwoord..

Naar vraag & antwoord

Maaikalender

Waterschap 2 def

Door de aanhoudende droogte, maaien we aangepast. Lees daarvoor de berichtgeving over droogte.

  • Kijk op de ‘planningsmaaikaart’ waar en wanneer wij het onderhoud uitvoeren. Op de ‘hoe-maaikaart’ staat aan welke zijde van de watergang de maaimachine rijdt.
  • Download onze Maai-app voor meer gebruikersgemak.

Genieten van water?

kanoers foto rws agi

Heerlijk die zon en dan lekker afkoelen in het water. Is het veilig?

Zwemwaterapp

Check voor je het water in gaat, de Zwemwaterapp (Android/Apple store) of het buitenwater veilig is. Wij bemonsteren deze aangewezen zwemwateren.

Praat mee...

Steden en dorpen schuilen niet

Ja ik word Klimaat Actief

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon. We ondersteunen acties om de eigen straat en leefomgeving 'klimaat-proof' in te richten. Denk aan: Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk.

Dat is nodig, want klimaatverandering is een serieuze bedreiging. We zetten deze bedreiging om in aantrekkelijke oplossingen.

Samen met u

Dat kán alleen slagen als we het samen doen met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en uiteraard bewoners. Elk resultaat, hoe klein ook, vormt een puzzelstukje van de nieuwe leefbare stad. Want iedere druppel telt.

Heeft u een goed idee? We horen het graag.

Vacatures

Duurzaam waterschap

Werken bij ons waterschap geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Samen met 500 collega's zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Word waterschapsbestuurder
Abonneer op onze nieuwsservice