Ons bestuur is democratisch gekozen. Op deze pagina vindt u meer over de samenstelling van ons bestuur en over wat het bestuur precies doet. U kunt ook zien wanneer zij vergaderen én u kunt vergaderingen live meekijken. 

 • Algemeen bestuur

  Het algemeen bestuur neemt de belangrijkste beslissingen binnen het waterschap. Zij zijn verantwoordelijk voor de begroting, de belastingen en bepalen welke grote investeringen worden gedaan.

 • Bestuursvergaderingen

  Op deze pagina kunt u de stukken en de beelden van de vergaderingen van het algemeen bestuur bekijken. Agenda’s, stukken en opnamen van de meest recente vergaderingen vindt u hieronder. Agenda’s, stukken en opnamen van eerdere vergaderingen vindt u in dit totaaloverzicht.

 • Dagelijks bestuur

  Het dagelijks bestuur beslist over de dagelijkse aangelegenheden, voert de besluiten van het algemeen bestuur uit en bereidt voorstellen aan het algemeen bestuur voor. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten.

 • Jeugdbestuur

  Ieder waterschap heeft een eigen jeugdbestuurder, en alle jeugdbestuurders van de Nederlandse waterschappen samen vormen het Nationale Jeugdwaterschap: een landelijk platform dat jongeren de kans geeft met elkaar van gedachten te wisselen en mee te denken over het waterbeheer in Nederland.

 • Wet Open Overheid

  Informatie van overheidsorganisaties dient zo veel mogelijk openbaar te zijn. Dit staat in de Wet open overheid. Zo heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van het waterschap. Op deze pagina leest u daar meer over.