Ons bestuur is democratisch gekozen. Op deze pagina vindt u meer over de samenstelling van ons bestuur en over wat het bestuur precies doet. U kunt ook zien wanneer zij vergaderen én u kunt vergaderingen live meekijken. 

  • Algemeen bestuur

    Het algemeen bestuur neemt de belangrijkste beslissingen binnen het waterschap. Zij zijn verantwoordelijk voor de begroting, de belastingen en bepalen welke grote investeringen worden gedaan.

  • Bestuursvergaderingen

    Op deze pagina kunt u de stukken en de beelden van de vergaderingen van het algemeen bestuur bekijken. Tijdens vergaderingen kunt u via deze pagina live meekijken.

  • Dagelijks bestuur

    Het dagelijks bestuur beslist over de dagelijkse aangelegenheden, voert de besluiten van het algemeen bestuur uit en bereidt voorstellen aan het algemeen bestuur voor. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten.

  • Jeugdbestuur

    Veel waterschappen hebben een eigen jeugdbestuurder. Alle jeugdbestuurders van de Nederlandse waterschappen samen vormen het Nationale Jeugdwaterschap.

  • Rekenkamer

    WDODelta treft voorbereidingen voor het instellen van een rekenkamer. Per 1 januari 2024 gaat de Rekenkamer aan de slag.

  • Wet Open Overheid

    Informatie van overheidsorganisaties dient zo veel mogelijk openbaar te zijn. Dit staat in de Wet open overheid. Zo heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van het waterschap. Op deze pagina leest u daar meer over.