Ieder waterschap heeft een eigen jeugdbestuurder, en alle jeugdbestuurders van de Nederlandse waterschappen samen vormen het Nationale Jeugdwaterschap: een landelijk platform dat jongeren de kans geeft met elkaar van gedachten te wisselen en mee te denken over het waterbeheer in Nederland.

Jeugdwaterschap

Het Jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Het belangrijkste doel van het Jeugdwaterschap is om jongeren bij het werk van de waterschappen te betrekken. Enerzijds om het werk van de waterschappen meer bekendheid te geven, anderzijds om de jeugd te interesseren om in de toekomst bij een waterschap te werken.

De leden van het Jeugdwaterschap vertegenwoordigen voor een periode van maximaal 2 jaar een van de 21 waterschappen en fungeren als de ‘jongerendenktank’ van de waterschappen.

De jeugdbestuurders van de waterschappen komen 4 keer per jaar samen. Ook zijn de jeugdwaterschappers vaak als ambassadeurs aanwezig bij bijeenkomsten en congressen over water en waterbeheer. Lees meer over het jeugdwaterschap op de pagina van de Unie van Waterschappen

Jeugdbestuurder

Naut De Vroome uit Havelte is de nieuwe jeugdbestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Op dinsdag 22 oktober 2019 werd hij tijdens de vergadering van het algemeen bestuur officieel geïnstalleerd door waarnemend dijkgraaf Piet Zoon. Lees hier het nieuwsbericht.

Heeft u gevonden wat u zocht?