Uw waterschap verbindt wonen, werken en natuur met water.

 • Zuiveren van afvalwater

  We zuiveren uw huishoudelijk afvalwater zoals w.c. en doucheafvoer. En we doen hetzelfde voor de industrie. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit.

 • Water op peil houden

  Elke dag zorgen wij ervoor dat het water in ons werkgebied de juiste hoogte heeft. Denk aan sloten, kanalen weteringen en meren.

 • Sterke dijken

  Wij zorgen dat onze dijken doen wat ze moeten doen: het water tegenhouden. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en in de toekomst. Omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We doen er alles aan om een volgende overstroming te voorkomen. 

 • Projecten en werk in uitvoering

  Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden en projecten die momenteel in uitvoering zijn en die gepland staan voor de komende jaren.

 • Onderhoud van sloten, kanalen en overige wateren

  Schone sloten en kanalen zijn belangrijk voor goede wateraanvoer en -afvoer. Om wateroverlast in natte perioden te voorkomen, moeten deze wateren goed zijn onderhouden en schoongemaakt. Ook in droge tijden is dit belangrijk, zodat we dan water kunnen aanvoeren.

 • Genieten van water

  Wij zorgen er graag voor dat u kunt genieten van het water in uw omgeving. Bekijk onze tips voor een mooi dagje uit in ons waterschapsgebied.