Uw waterschap verbindt wonen, werken en natuur met water.

  • We zuiveren uw huishoudelijk afvalwater zoals w.c. en doucheafvoer. En we doen hetzelfde voor de industrie. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit.
  • Elke dag zorgen wij ervoor dat het water in ons werkgebied de juiste hoogte heeft. Denk aan sloten, kanalen weteringen en meren.
  • Wij zorgen dat onze dijken doen wat ze moeten doen: het water tegenhouden. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en in de toekomst. Omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We doen er alles aan om een volgende overstroming te voorkomen. 
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water voor ongeveer 621.800 mensen in ons gebied. 
    Logo Drents Overijsselse Delta, uw waterschap
  • Schone sloten en kanalen zijn belangrijk voor goede wateraanvoer en -afvoer. Om wateroverlast in natte perioden te voorkomen, moeten deze wateren goed zijn onderhouden en schoongemaakt. Ook in droge tijden is dit belangrijk, zodat we dan water kunnen aanvoeren.
  • Wij zorgen er graag voor dat u kunt genieten van het water in uw omgeving. Bekijk onze tips voor een mooi dagje uit in ons waterschapsgebied.