Onze organisatie

Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en bedrijven, in de stad en de natuur. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Ons werkgebied:

Uw waterschap verbindt wonen, werken en natuur met water. Dit doen wij in een werkgebied dat zich uitstrekt van Deventer naar Assen, een diagonale afstand van 90 kilometer. Het werkgebied is 255.105 hectare groot, met circa 639.000 inwoners, verdeeld over 22 gemeenten. Een aantal feiten op een rij:

  • Ons gebied 7.100 kilometer aan rivieren, kanalen weteringen en sloten;
  • 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties;
  • 438 gemalen;
  • 1.980 stuwen;
  • 1.020 kilometer aan dijken en kades; 
  • 700 medewerkers, klik hier voor een organogram van de organisatie.

Precies weten waar de grenzen lopen? Bekijk ons werkgebied op deze kaart.

Missie en visie

Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor inwoners, boeren en bedrijven, in de stad en de natuur. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

WDODelta heeft een watervisie voor de komende tien jaar. Deze visie laat zien waar wij als waterschap voor staan. Hierbij willen wij ambities nastreven die haalbaar en betaalbaar zijn. Meer over de missie en watervisie  kunt u lezen op de pagina missie en watervisie.

Duurzaamheid & Klimaat

We werken in een prachtig gebied en voelen de verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan. Zeker gezien ontwikkelingen zoals de klimaatverandering, die grote invloed heeft op de waterhuishouding. We zetten nieuwe manieren in om milieuvriendelijk en duurzaam te werken. Door inzet van zon- en windenergie, energie uit (riool)water en uit biomassa zoals maaisel, willen wij energieneutraal werken vanaf 2025 en een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Lees meer hierover leest u op de pagina duurzaamheid en op de pagina Klimaat Actief!

Internationale samenwerking

Geen land weet zoveel over omgaan met water als Nederland. Onze kennis en kunde houden we niet voor onszelf en delen we graag met de wereld. Wij zetten ons momenteel vooral in voor een beter waterbeheer in Zuid-Afrika en Burkina Faso. Lees meer over onze internationale samenwerking.

WDODelta in kaart

Wij stellen onze data laagdrempelig beschikbaar en geven hiermee invulling aan het ‘Open data’-beleid in Nederland. Inwoners, bedrijven en medeoverheden hebben toegang tot zijn GEO-gegevens. Deze gegevens zijn voor bedrijfsspecifieke doeleinden ingewonnen en stellen we graag beschikbaar voor hergebruik en visualisatie. Ga naar de digitale kaarten van WDODelta.

Voor u                                                                                 

Dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn er voor u. Wilt u helpen onze dienstverlening te verbeteren? Laat het ons gerust weten en neem contact op.