Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor veilig wonen met water, voor voldoende water voor boeren en bedrijven en voor schoon water in de stad en de natuur. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige manier. Zo kunnen we veilig wonen, werken en recreëren in ons waterrijke gebied.