We vinden het belangrijk dat gegevens die met overheidsgeld tot stand zijn gekomen, op een laagdrempelige manier breder beschikbaar worden gesteld dan alleen voor onze eigen doeleinden. U krijgt toegang tot geo-gegevens die voor bedrijfsspecifieke doeleinden zijn ingewonnen door het waterschap. Deze geo-gegevens stellen we beschikbaar voor hergebruik en visualisatie.