Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen(externe link) (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549(externe link).

Websites moeten benaderbaar en bedienbaar zijn voor gebruikers die bijvoorbeeld:

 • Een visuele- en/of auditieve handicap hebben (verminderd zicht, kleurenblindheid, verminderd gehoor of doofheid);
 • Een fysieke beperking hebben (geen muis en/ of toetsenbord kunnen bedienen);
 • Een verstandelijke beperking hebben (visuele en/ of tekstuele informatie niet goed kunnen verwerken);
 • Anderzijds (laaggeletterdheid, dyslexie, enzovoorts).

In hoeverre voldoet het waterschap op dit moment aan de toegankelijkheidseisen?

Status toegankelijkheidslabel van https://www.wdodelta.nl/. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.(externe link)

De website van Waterschap Drents Overijsselse Delta voldoet nog niet volledig aan de toegankelijkheidseisen:

 • Een aantal omgevingen is op technisch nog niet volledig toegankelijk;
 • Het overgrote deel van onze documenten (PDF's en Word bestanden) is nog niet toegankelijk;
 • Het overgrote deel van onze videobestanden is nog niet geheel toegankelijk.

Ga naar de officiële toegankelijkheidsverklaring(externe link) van Waterschap Drents Overijsselse Delta om alle details te bekijken. Deze verklaring geldt voor de website: www.wdodelta.nl. De volledige inspectie is te downloaden onderaan deze pagina bij de paragraaf documenten.

Wij willen zo snel mogelijk voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Maatregelen

Wij zorgen ervoor dat we de toegankelijkheid zo goed mogelijk naleven. Dit doen wij door middel van de volgende acties:

 • Regelmatig toetsen: Onze websites worden vanaf 2020 eens per twee jaar getoetst op digitale toegankelijkheid door onafhankelijke partijen. Op basis van de uitkomsten worden verdere maatregelen genomen;
 • Overleg met leveranciers: Wij overleggen met de leveranciers van onze digitale omgevingen over knelpunten op het gebied van toegankelijkheid;
 • Redactie: Ons redactieteam heeft in 2020 een training over toegankelijkheid en over b1 schrijven voor het web gevolgd. Het redactieteam test regelmatig (onderdelen van) onze website op leesbaarheid en gebruik. Gevonden problemen lossen wij op;
 • Aanbestedingen: Toegankelijkheid wordt vanaf 2020 als criterium meegenomen in aanbestedingen voor nieuwe digitale omgevingen.
 • Digitaal ontsloten documenten: Alle documenten die in 2020 en daarvoor zijn geplaatst worden geïnventariseerd en per document wordt naar een oplossing gezocht. Alle documenten die vanaf 2021 worden gepubliceerd worden voorafgaand aan publicatie gecontroleerd op toegankelijkheid. Waar mogelijk worden deze toegankelijk gemaakt, en anders wordt er een toegankelijk alternatief aangeboden. Niet essentiële pdf-documenten worden van de website verwijderd. Niet essentieel wil zeggen: verouderd, nauwelijks opgevraagd, voorziet niet in een duidelijke informatiebehoefte bij een duidelijke doelgroep, er ligt geen wettelijke basis en/ of verplichting aan ten grondslag;
 • Video's: Leverancier wordt gevraagd video's toegankelijk aan te leveren. Waar mogelijk worden reeds gepubliceerde video's nabewerkt;
 • Kaartmateriaal: Het toegankelijk maken van kaartmateriaal op onze website valt niet binnen de toegankelijkheidswet en kost onevenredige inspanning. Waar mogelijk worden vanaf 2021 alternatieven aangeboden voor geogafische informatie. Ook kunnen belanghebbenden altijd contact opnemen met ons om toelichting te krijgen op de aangeboden kaarten.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Is iets niet duidelijk, niet goed leesbaar of heeft u andere tips voor ons betreft de toegankelijkheid van onze website? Neem contact op en laat het ons weten.