Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Websites moeten benaderbaar en bedienbaar zijn voor gebruikers die bijvoorbeeld:

 • Een visuele- en/of auditieve handicap hebben (verminderd zicht, kleurenblindheid, verminderd gehoor of doofheid);
 • Een fysieke beperking hebben (geen muis en/ of toetsenbord kunnen bedienen);
 • Een verstandelijke beperking hebben (visuele en/ of tekstuele informatie niet goed kunnen verwerken);
 • Anderzijds (laaggeletterdheid, dyslexie, enzovoorts).

In hoeverre voldoet het waterschap op dit moment aan de toegankelijkheidseisen?

Status toegankelijkheidslabel van Content Hoofdwebsite waterschap Drents-Overijsselse Delta. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

De website van Waterschap Drents Overijsselse Delta voldoet nog niet volledig aan de toegankelijkheidseisen:

 • Een aantal omgevingen is op technisch nog niet volledig toegankelijk;
 • Het overgrote deel van onze documenten (PDF's en Word bestanden) is nog niet toegankelijk;
 • Het klein deel van onze videobestanden is nog niet geheel toegankelijk.

Wij willen zo snel mogelijk voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Maatregelen

Wij zorgen ervoor dat we de toegankelijkheid zo goed mogelijk naleven. Dit doen wij door middel van de volgende acties:

 • Regelmatig toetsen: Onze websites worden regelmatig getoetst op digitale toegankelijkheid door onafhankelijke partijen. Het laatste onderzoek is in 2024 uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten worden verdere maatregelen genomen;
 • Overleg met leveranciers: Wij overleggen met de leveranciers van onze digitale omgevingen over knelpunten op het gebied van toegankelijkheid;
 • Aanbestedingen: Toegankelijkheid wordt als criterium meegenomen in aanbestedingen voor nieuwe digitale omgevingen.
 • Video's: Leveranciers wordt gevraagd video's toegankelijk aan te leveren. Waar mogelijk worden reeds gepubliceerde video's nabewerkt;

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Is iets niet duidelijk, niet goed leesbaar of heeft u andere tips voor ons betreft de toegankelijkheid van onze website? Neem contact op en laat het ons weten.

Toegankelijkheidsonderzoeken overige websites

Project Reevediep

Status toegankelijkheidslabel van Project Reevediep. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.