Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Toegankelijkheidsverklaring

WDODelta heeft haar eerste toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 7-7-2020 op basis van een Quick Scan. Vóór januari 2021 zal een uitgebreide scan plaatsvinden. 

Het toegankelijkheidslabel van www.wdodelta.nl/. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Ga naar de officiële toegankelijkheidsverklaring van Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Deze verklaring geldt voor de website: www.wdodelta.nl

Aanpak

Wij zorgen ervoor dat we de toegankelijkheid zo goed mogelijk naleven. Dit doen wij door middel van de volgende acties:

  • Onderzoek: Wij testen regelmatig (onderdelen van) onze website op leesbaarheid en gebruik. Gevonden problemen lossen wij op. 
  • Eens per twee jaar laten wij een uitgebreid onderzoek doen door een externe partij. Dit onderzoek publiceren wij op deze pagina. Gevonden problemen lossen wij op. Tevens herschrijven wij op basis van dit onderzoek onze toegankelijkheidsverklaring en passen wij ons plan van aanpak (wanneer nodig) aan.
  • Training werknemers: Werknemers die inhoud schrijven voor onze pagina's gaan in het komende half jaar (tussen juli-december 2020) een training over toegankelijkheid volgen. Ook gaan zij een schrijfcursus volgen om te kunnen schrijven in begrijpelijke taal.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Is iets niet duidelijk, niet goed leesbaar of heeft u andere tips voor ons betreft de toegankelijkheid van onze website? Neem contact op en laat het ons weten.