Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden en projecten die momenteel in uitvoering zijn en die gepland staan voor de komende jaren. Wilt u weten welke projecten er in uw gemeente zijn: bekijk deze projectenkaart(externe link). Volg onze projecten ook via de app 'Waterwerk'. Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: Android(externe link) | iOS(externe link)

 • Baggeren

  Ieder jaar baggeren we de sloten, kanalen en vijvers in ons gebied. Ook bij u in de buurt. Op deze pagina leest u wat we precies doen, wanneer we dat doen en waarom.

 • Beekdal Vledder Aa

  Tussen de esdorpen Vledder, Wapse en Doldersum ligt het beekdal Vledder Aa. In opdracht van het Rijk gaan we het stuk tussen de Doldersummerweg en de Ten Darperweg op een natuurlijke wijze inrichten.

 • Boerenveensche Plassen, Hoogeveen/Pesse

  Het watersysteem in het gebied rondom de Boerenveensche Plassen is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem klimaatbestendiger maken voor onder andere de landbouw.

 • Buitenpolder achter Kuinre, gemeente Steenwijkerland

  We richten de polder achter Kuinre in de gemeente Steenwijkerland opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is.

 • De Stouwe, Oudleusen/Ommen

  We maken plannen om watergang De Stouwe tussen Oudleusen en Ommen opnieuw in te richten zodat het voldoet aan alle regelgeving. We streven naar een klimaatbestendige inrichting voor onder andere de landbouw en natuur.

 • Domeinweg, Hoogeveen

  Het watersysteem in het gebied rondom de Domeinweg in Hoogeveen is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem klimaatbestendiger maken voor onder andere de landbouw.

 • Duurzame slibinstallatie rioolwaterzuivering Echten

  Tijdens het zuiveren van rioolwater op de rioolwaterzuivering in Echten blijft ‘zuiveringsslib’ over. Dit kan worden verwerkt om er bijvoorbeeld elektriciteit mee op te wekken.

 • Ettenlandsch kanaal in natuurgebied De Wieden

  In opdracht van de Provincie Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta is aannemer Boskalis gestart met het verbreden van het Ettenlandsch kanaal met 25 meter. We combineren in dit project water- én natuurdoelen.

 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

  Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Daarom werken we momenteel aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken.

 • IJsselwerken (HWBP)

  De IJsseldijk Zwolle-Olst beschermt de bewoners van Salland en Zwolle tegen water vanuit de IJssel. En bij een noordwesterstorm tegen het IJsselmeer. De dijk bleek niet sterk genoeg meer voor de toekomst.

 • Kanaal De Dedemsvaart, Hasselt/Nieuwleusen

  We maken plannen om kanaal De Dedemsvaart tussen Hasselt en Nieuwleusen opnieuw in te richten, zodat het weer voldoet aan Europese en landelijke regelgeving.

 • Koersdocument Vecht

  Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta gaan samen aan de slag met het actualiseren van het koersdocument Vecht. Vanuit het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ werken we samen met partners in het Vechtdal aan een halfnatuurlijke laaglandrivier.

 • Mastenbroek-IJssel (HWBP)

  De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden beschermt de polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer. De dijk moet worden versterkt, omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen.

 • Nieuwe Wetering, Broekland/Laag Zuthem

  We ontwikkelen samen met de omgeving plannen om de Nieuwe Wetering opnieuw in te richten. Dit doen we omdat de wetering moet voldoen aan Europese regels om de natuurwaarden te vergroten.

 • Oude Diep, Midden-Drenthe

  In de provincie Drenthe ligt de beek het Oude Diep. In het stroomgebied van deze beek liggen prachtige natuurgebieden.

 • Overijssels kanaal, Deventer-Raalte

  We maken plannen om het Overijssels kanaal tussen Deventer en Raalte opnieuw in te richten, zodat het voldoet aan Europese en landelijke regelgeving.

 • Projecten in kaart

  Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water. Ook bij u in de buurt.

 • Renovatie van gemalen en stuwen

  Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. In totaal beheert het waterschap 370 gemalen en 1.980 stuwen.

 • Ruiner Aa, Ruinen

  Het watersysteem in het gebied rondom de Ruiner Aa is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem klimaatbestendiger maken voor onder andere de landbouw.

 • Soestwetering en Breebroeksleiding, Lettele/Okkenbroek

  We richten de Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding tussen Lettele en Okkenbroek opnieuw in. We nemen maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast zijn we dan ook beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.

 • Stadsdijken Zwolle (HWBP)

  De Stadsdijken in Zwolle beschermen de bewoners tegen het water. De dijken willen we ook in de toekomst veilig houden. Daarom gaan we ze versterken.

 • Steenwetering, Hasselt

  We ontwikkelen, samen met de omgeving, plannen om de Steenwetering opnieuw in te richten. Dit doen we zodat het watersysteem daar beter geregeld is.

 • Stenendijk, Hasselt (HWBP)

  De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

 • Toekomstbestendig watersysteem rondom Steenwijk

  Het watersysteem in het gebied rondom Steenwijk is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het daarom klimaatbestendiger maken.

 • Veilige Vecht (HWBP)

  De dijken langs de Vecht beschermen het gebied tegen overstromingen. Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen, gaan we de Vechtdijken versterken.

 • Wapserveensche Aa, Wapserveen

  We ontwikkelen plannen om de Wapserveensche Aa opnieuw in te richten. Dit doen we omdat de Wapserveensche Aa moet voldoen aan Europese regels om de natuurwaarden te vergroten.

 • Waterschapszorg: Nieuwe indeling van sloten

  We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in om te zorgen voor eenheid.