Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden en projecten die momenteel in uitvoering zijn en die gepland staan voor de komende jaren. Wilt u weten welke projecten er in uw gemeente zijn: bekijk deze projectenkaart. Volg onze projecten ook via de app 'Waterwerk'. Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: Android | iOS

 • Baggeren

  Ieder jaar baggeren we de sloten, kanalen en vijvers in ons gebied. Ook bij u in de buurt. Op deze pagina leest u wat we precies doen, wanneer we dat doen en waarom.

 • Beekdal Vledder Aa

  Tussen de esdorpen Vledder, Wapse en Doldersum ligt het beekdal Vledder Aa. In opdracht van het Rijk gaan we het stuk tussen de Doldersummerweg en de Ten Darperweg op een natuurlijke wijze inrichten.

  Beekdal vledder aa
 • Boerenveensche Plassen, Hoogeveen/Pesse

  Het watersysteem in het gebied rondom de Boerenveensche Plassen is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem klimaatbestendiger maken voor onder andere de landbouw.

  Berm A28, project Boerenveensche plassen
 • Buitenpolder achter Kuinre, gemeente Steenwijkerland

  We richten de polder achter Kuinre in de gemeente Steenwijkerland opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is.

 • De Stouwe, Oudleusen/Ommen

  We maken plannen om watergang De Stouwe opnieuw in te richten. Dit doen we om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk dat de nieuwe inrichting aansluit bij een goede water aan- en afvoer voor landbouw en natuur. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.

  Sloot De Stouwe tussen Oudleusen en Ommen met bomen en een weg aan de zijkant
 • Domeinweg, Hoogeveen

  Het watersysteem in het gebied rondom de Domeinweg in Hoogeveen is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem klimaatbestendiger maken voor onder andere de landbouw.

  Sloot bij Domeinweg in Hoogeveen
 • Duurzame slib- en groengasinstallatie rioolwaterzuivering Echten

  Tijdens het zuiveren van rioolwater op de rioolwaterzuivering in Echten blijft ‘zuiveringsslib’ over. Dit kan worden verwerkt om er bijvoorbeeld elektriciteit mee op te wekken.

 • Energyhub Hessenpoort

  Op de rioolwaterzuivering Hessenpoort in Zwolle doen we onderzoek naar hoe rioolwater zuiveren energievriendelijker en duurzamer kan.

 • Herinrichting Ettenlandsch kanaal in natuurgebied De Wieden

  In opdracht van de Provincie Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta heeft aannemer Boskalis het Ettenlandsch kanaal met 25 meter verbreed. We combineren in dit project water- én natuurdoelen.

  Kraan van Boskalis bij Ettenlandsch kanaal
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

  Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Daarom werken we momenteel aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken.

 • IJsselwerken (HWBP)

  De IJsseldijk Zwolle-Olst beschermt de bewoners van Salland en Zwolle tegen water vanuit de IJssel. En bij een noordwesterstorm tegen het IJsselmeer. De dijk bleek niet sterk genoeg meer voor de toekomst.

  IJsseldijk bij Wijhe
 • Kanaal De Dedemsvaart, Hasselt/Nieuwleusen

  We maken plannen om kanaal De Dedemsvaart tussen Hasselt en Nieuwleusen opnieuw in te richten, zodat het weer voldoet aan Europese en landelijke regelgeving.

  Kanaal de Dedemsvaart
 • Koersdocument Vecht

  Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta gaan samen aan de slag met het actualiseren van het koersdocument Vecht. Vanuit het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ werken we samen met partners in het Vechtdal aan een halfnatuurlijke laaglandrivier.

 • Mastenbroek-IJssel (HWBP)

  De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden moet worden versterkt, omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen.

  Luchtfoto van het dijktraject
 • Nieuwe Wetering, Broekland/Laag Zuthem

  We ontwikkelen samen met de omgeving plannen om de Nieuwe Wetering opnieuw in te richten. Dit doen we omdat de wetering moet voldoen aan Europese regels om de natuurwaarden te vergroten.

  Nieuwe Wetering Bovenloop
 • Oude Diep, Midden-Drenthe

  In de provincie Drenthe ligt de beek het Oude Diep. In het stroomgebied van deze beek liggen prachtige natuurgebieden.

  Brede kijk op het Oude Diep
 • Overijssels kanaal, Deventer-Raalte

  We maken plannen om het Overijssels kanaal tussen Deventer en Raalte opnieuw in te richten, zodat het voldoet aan Europese en landelijke regelgeving.

  Overijssels Kanaal tussen Deventer en Raalte
 • Projecten in kaart

  Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water. Ook bij u in de buurt.

 • Renovatie van gemalen en stuwen

  Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. In totaal beheert het waterschap 370 gemalen en 1.980 stuwen.

 • Ruiner Aa, Ruinen

  Het watersysteem in het gebied rondom de Ruiner Aa is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem klimaatbestendiger maken voor onder andere de landbouw.

 • Stadsdijken Zwolle (HWBP)

  De Stadsdijken in Zwolle willen we ook in de toekomst veilig houden. Daarom gaan we ze versterken. Deze dijken beschermen de stad tegen water uit het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water: van het industrieterrein Voorst, tot de woonwijk Holtenbroek en het landelijke Westerveld.

 • Steenwetering, Hasselt

  We ontwikkelen, samen met de omgeving, plannen om de Steenwetering opnieuw in te richten. Dit doen we zodat het watersysteem daar beter geregeld is.

 • Steenwijk en omgeving

  Het watersysteem in het gebied rondom Steenwijk is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het daarom klimaatbestendiger maken.

  Sloot en weilanden in de omgeving van Steenwijk
 • Veilige Vecht (HWBP)

  De dijken langs de Vecht beschermen het gebied tegen overstromingen. Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen, gaan we de Vechtdijken versterken.

 • Wapserveensche Aa, Wapserveen

  We ontwikkelen plannen om de Wapserveensche Aa op een natuurlijke wijze in te richten. Dit doen we om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk dat het gebied om kan gaan met hele natte en met hele droge periodes, door water te bergen en vast te houden.

  Watergang de Wapserveensche Aa met groene oevers , blauwe lucht en een stuw in het midden van de watergang.
 • Waterschapszorg: Nieuwe indeling van sloten

  We deelden de afgelopen jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in om te zorgen voor eenheid.