We maken plannen om kanaal De Dedemsvaart tussen Hasselt en Nieuwleusen opnieuw in te richten, zodat het weer voldoet aan Europese en landelijke regelgeving. De Dedemsvaart is belangrijk voor het aan- en afvoeren van water. Daarom streven we hier naar toekomstbestendige inrichting voor onder andere de landbouw en natuur. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en verbeteren we de waterkwaliteit. Dat doen we graag samen met u.

Waar?

De Dedemsvaart is een voormalig scheepvaartkanaal tussen Hasselt en de Overijsselse Vecht bij Gramsbergen. Dit kanaal is vernoemd naar Baron Van Dedem die het veertig kilometer lange kanaal vanaf 1809 liet graven voor het ontwateren van het omringende veengebied en het afvoeren van turf. De Dedemsvaart watert bij hoogwater van het Zwarte Water af via de gemalen Galgenrak en Streukelerzijl. Het stukje kanaal tussen Hasselt en Nieuwleusen willen we nu opnieuw inrichten.

Wat doen we?

We onderzoeken tussen Hasselt en Nieuwleusen (circa 10 kilometer) welke plaatsen geschikt zijn voor het aanleggen van natuurlijke oevers. Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, wat goed is voor flora en fauna. Op dit moment heeft het kanaal een ‘harde’ oever in de vorm van damwanden. Dit biedt weinig leefmogelijkheden voor planten, vissen en andere waterdieren. Bij een natuurvriendelijke oever is die ruimte er wel. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking, wat goed is voor de waterkwaliteit. Ook trekken de planten verschillende waterdieren, insecten, vogels en zoogdieren aan, die er voedsel zoeken, schuilen of zich voortplanten.

Verder willen we op verschillende plekken fauna uittreedplaatsen aanleggen in het kanaal. Dit zijn plaatsen waar wild (met name reeën) die in het water zijn geraakt weer makkelijk uit het kanaal kunnen komen. Bekijk de video van Rijkswaterstaat(externe link) voor meer uitleg over een fauna uittreedplaats.

Daarnaast onderzoeken we op welke plekken we onderhoud moeten uitvoeren in het kanaal. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van kapotte damwanden, het baggeren van het kanaal of het realiseren van een maaiboot-inlaatplaats. Ook gaan we kijken hoe we in de toekomst het beheer en onderhoud van De Dedemsvaart kunnen verbeteren.

Wanneer?

De komende tijd maken we plannen, samen met inwoners, grondeigenaren en andere bedrijven, om het kanaal toekomstbestendiger te maken. Aan het eind van deze zogeheten verkenningsfase (eind 2022) leggen we een concept plan voor aan ons bestuur. Daarna werken we de plannen, samen met de omgeving, verder uit. In najaar 2023 willen we het plan dan definitief vaststellen zodat we aansluitend kunnen beginnen met de uitvoering.

Met wie?  

In dit project werken we samen met inwoners, grondeigenaren, ondernemers en belangenorganisaties.

Kanaal de Dedemsvaart

Heeft u gevonden wat u zocht?