Werken bij WDODelta geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving.

Stap in de waterwereld

Werken bij WDODelta geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten in een prettige werkomgeving. Samen met 600 collega's in diverse beroepen; van bedrijfsjurist tot zuiveringstechnicus, van ecoloog tot muskusrattenbestrijder, zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Wij zijn in verbinding met onze omgeving en samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn onze speerpunten. Onze organisatie is ambitieus en we willen de zorg voor veilig, schoon en voldoende water van de hoogste kwaliteit bieden. Ons werkgebied strekt zich uit van Assen tot Deventer.

Stageplekken

Op zoek naar een stageplek? Meer informatie over onze stageplekken staat op deze pagina over stagelopen

Vrijwilligers

Elk jaar staan in het stormseizoen zo'n 700 dijkwachters en 200 vrijwilligers van de Hoogwaterbrigade dag en nacht klaar. Ze zorgen voor een goede dijkinspectie, leggen zandzakken of trekken de mobiele waterkering omhoog. De betrokkenheid is groot en de team spirit hoog. Maar er is meer. Interesse? Ga naar de pagina over Dijkwacht - Ga naar de pagina over de Hoogwaterbrigade.