We zuiveren uw huishoudelijk afvalwater zoals w.c. en doucheafvoer. En we doen hetzelfde voor de industrie. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit. 

Waarom zuiveren we?

Afvalwater is vervuild. Dat kan niet zomaar geloosd worden in sloten, meren en andere wateren. Want dan komt de gezondheid van mensen, dieren en natuur in gevaar: Door vervuild water kunnen algen veel sneller groeien. Dan raakt het zuurstof uit het water en sterven vissen. Maar ook zwemwater kan vervuild raken, waardoor mensen ziek kunnen worden. Pas nadat wij het water gezuiverd hebben en het aan de wettelijke eisen voldoet, kan het weer veilig terug de natuur in.

Wat zuiveren we?

We halen onder andere de volgende stoffen uit afvalwater:

  • Meststoffen (in poep, urine en toiletpapier);
  • Organische stoffen (Resten van tandpasta, zeep, crèmes en wasmiddelen).

Daarnaast dingen die sowieso niet doorgespoeld moeten worden, zoals:

  • Vochtige doekjes;
  • Tampons;
  • Frituurvet.

Tot slot zijn er stoffen die we niet of maar voor een deel kunnen zuiveren:

Hoe zuiveren we?

In ons gebied staan 16 zuiveringsinstallaties. Die maken uw afvalwater dag en nacht schoon. Dat gaat in 2 stappen:

Stap 1: Mechanische zuivering

Eerst zeven we grove delen uit het water: hout, plastic, poep, wc-papier, doekjes en bladeren. Dit afval verwerken we apart. Dan gaat het water naar een voorbezinkbak. Daar krijgen kleinere deeltjes de tijd om naar de bodem te zakken. Bijvoorbeeld steentjes, zand en etensresten.

Stap 2: Biologische zuivering

Na de mechanische zuivering gaat het water naar de beluchtingstank. Daar zuiveren we het water biologisch. Dat doen bepaalde bacteriën (actief slib). Dan gaat het water naar de nabezinktank. Daar gebeurt hetzelfde als in de voorbezinkbak: het water komt tot rust en de slibvlokken (bacteriën) zakken naar de bodem. Een deel van dit slib laten we verwerken, onder andere tot mest. Hierna kunnen we het water lozen in sloten, meren en andere wateren. Het is nu dus nog géén drinkwater. Dat is niet onze taak; hiervoor zorgen de waterleidingsmaatschappijen. Voor onze regio is dat Vitens.

Energie uit afvalwater

We winnen energie uit uw afvalwater, dat we weer gebruiken om opnieuw water te zuiveren. Hiermee kunnen inwoners, bedrijven en andere partijen van groene energie worden voorzien. WDODelta heeft energiefabrieken in Echten en Zwolle. Lees hier meer over op de pagina energie- en grondstoffenfabrieken.

Hoe kunt u ons helpen?

U kunt ons werk makkelijker te maken. Simpel gesteld: door géén dingen door te spoelen die niet in het riool horen. Alles wat u in de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld, maar in sommige gevallen juist niet. Ga naar www.nietinhetriool.nl en bekijk wat u zelf kan bijdragen. Medicijnresten zijn een geval apart, deze bevatten bijzondere stoffen wat het zuiveren tot een bijna onmogelijke opgave maakt. Bekijk voor meer informatie over medicijnresten ook de pagina: Medicijnresten in ons water.