We zuiveren het afvalwater. Sommige stoffen kunnen we er helaas niet uit halen. Medicijnresten bevatten bijzondere stoffen wat het zuiveren tot een bijna onmogelijke opgave maakt. 

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. De resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool en na gedeeltelijke zuivering in sloten en rivieren terecht. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. De kwaliteit van ons kraanwater is nu nog goed. Maar die kan in de toekomst onder druk komen te staan. Door vergrijzing gaan we meer medicijnen gebruiken. Maar ook de effecten van klimaatverandering dragen hier aan bij. Zo is er minder verdunning bij langdurige lage waterstanden.

Hoe halen wij medicijnresten uit water?

Waterschappen verwijderen al veel milieuvreemde stoffen tijdens het zuiveren van rioolwater. Er zijn grote verschillen tussen zuiveringen onderling en ook voor stoffen onderling: Zo wordt het veel aangetroffen carbamazepine (anti-epilepticum) nauwelijks verwijderd terwijl bezafibraat (anticholesterol) wel grotendeels wordt verwijderd.

Een barrière die alles tegenhoudt, bestaat nog niet. Waterschappen onderzoeken daarom met welke technieken milieuvreemde stoffen beter verwijderd kunnen worden. En wat dat kan gaan betekenen voor de kosten van zuiveren van afvalwater. Ook wordt nu op landelijke schaal onderzocht waar de problemen het grootst zijn. Met andere woorden, in welke wateren moeten als eerste maatregelen worden genomen?

Hoe kan u helpen?

Spoel ongebruikte (resten van) medicijnen niet door het toilet. Lever ze kosteloos in bij uw apotheker! We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. Een klein deel daarvan komt via de gootsteen in het riool in het buitenwater. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. Breng medicijnresten daarom terug naar de apotheek of naar een inzamelpunt bij jou in de gemeente.

Meer informatie