In de agrarische sector wordt elke dag voor verschillende doeleinden water gebruikt. Denk aan de bewatering van gewassen, drinkwater voor vee, het reinigen van machines en verbruik van water bij mestverwerking. Op deze pagina hebben wij de belangrijkste informatie voor u gebundeld.

Actuele onderwerpen voor agrariërs

  • Aanhoudende droogte in combinatie met beregening kan leiden tot een watertekort in de grond en/of in beken en rivieren. Met als gevolg verdroging, droogteschade, lage waterafvoeren en/of het droogvallen van waterlopen. Met de beregeningsregeling willen we dergelijke situaties voorkomen. Tegelijkertijd willen we, daar waar het kan de mogelijkheden voor beregening verruimen. Oftewel: ‘ Onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet’.
  • Regelmatig maaien we de slootkanten. Ook bij u in de buurt. Op deze pagina leest u wat we precies doen, waarom we dat doen en wanneer.
  • Elke dag zorgen wij ervoor dat het water in ons werkgebied de juiste hoogte heeft. Denk aan sloten, kanalen weteringen en meren.
  • Wilt u een stuw in uw eigen sloot aanleggen? Een wasplaats bouwen? Andere maatregelen nemen die goed zijn voor boer en milieu? Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) bestaat de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen als u bepaalde maatregelen op uw bedrijf uitvoert.
  • Op het boerenerf vinden veel activiteiten plaats zoals het opslaan van kuilvoer, het reinigen van machines en de uitloop van koeien over een koepad. Bij deze bezigheden kan het erf vuil raken.
  • In 2014 is het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen van start gegaan. Met dit meetnet kunnen waterschappen beter vaststellen waar normoverschrijdingen vandaan komen. Het meetnet biedt informatie over welke middelen uit welke teelten in het water worden aangetroffen.

Agrarische nieuwsbrief

Wist u dat wij een agrarische nieuwsbrief hebben? U kunt zich aanmelden via deze link

De laatste nummers van de agrarische nieuwsbrief:

Contact

Al onze contactgegevens vindt u op de pagina contact. Als waterschap komen we graag in contact met agrariërs. Ook zijn we graag op de hoogte van wat er speelt in ons werkgebied. Om dit te weten, werken we onder meer met gebiedsbeheerders. Deze medewerkers van het waterschap zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over het watersysteem in een specifiek deel van ons gebied. Daarbij kunt u denken aan vragen over het beheer en onderhoud aan onze sloten, kanalen en vijvers.

Heeft u een vraag? Stel hem gerust. De gebiedsbeheerders helpen u graag. U kunt hen bereiken via het algemene telefoonnummer en mailadres. In het overzicht hieronder kunt u zien wie uw aanspreekpunt is.

Heeft u gevonden wat u zocht?