Wilt u een stuw in uw eigen sloot aanleggen? Een wasplaats bouwen? Andere maatregelen nemen die goed zijn voor boer en milieu? Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bestaat de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen als u bepaalde maatregelen op uw bedrijf uitvoert.