Een overzicht van de leden van de bezwarencommissie met hun nevenfuncties en zittingsduur vindt u op deze pagina.