Een overzicht van de leden van de bezwarencommissie met hun nevenfuncties en zittingsduur vindt u op deze pagina. 

Leden WDODelta en Zuiderzeeland per 1-1-2020
naamnevenfuncties
Mr. R. (Roel) Brandwijk
voorzitter
 
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Schoolbegeleidingsdienst “Centraal Nederland"
 • Lid Raad van Toezicht van Stichting H3O voor christelijk peuterwerk, kinderopvang, primair en voortgezet  onderwijs
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht van LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
 • Lid bezwaarschriftencommissie van de gemeente Diemen
 • Lid/zittingsvoorzitter bezwaarschriftencommissie van de gemeente Haarlemmermeer
 • Lid/zittingsvoorzitter bezwaarschriftencommissie van de gemeente Uithoorn
 • Lid bezwaarschriftencommissie van de gemeente Krimpenerwaard

Mr. J.H. (Jeroen) Kerver

 • Senior juridisch adviseur bij de provincie Groningen
 • Lid bezwarencommissie gemeente Eemsdelta
Mr. ir. M.J. (Ina) Kraak
 • Omgevingsmanager Vitens Zwolle
 • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Lochem
Mr. T.N. (Jettie) Lont
 • Interim-jurist en overheidsmediator TNLegal Zwolle
 • Mr. F. (Folkert) de Meer
 • Jurist infrastructurele projecten bij Rijkswaterstaat
 • Lid van de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Weststellingwerf
 • Lid van de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Leeuwarden

Zittingsduur

Volgens de Bezwarenverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 bedraagt de zittingsduur van de bezwarencommissie vier jaar. Deze termijn kan eenmalig met vier jaar worden verlengd.