Elke dag zorgen wij ervoor dat het water in ons werkgebied de juiste hoogte heeft. Denk aan sloten, kanalen weteringen en meren.

Om hiervoor te zorgen, laten we de ene keer water wegstromen en de andere keer voeren we juist extra water aan. Bovendien is het gewenste waterpeil overal anders: in landbouwgebieden en in de stad is het lager dan in natuurgebieden. Deze kaart geeft weer wat het minimum en maximum peil is op alle locaties in ons gebied. Ga naar de peilenkaart. U kunt ook de huidige waterstanden en neerslaggegevens bekijken op onze digitale waterstandenkaart.

Hoe regelen wij het waterpeil?

Dat doen we met een netwerk van ongeveer 360 gemalen en 1.960 stuwen. Daarnaast onderhouden we de sloten, kanalen en andere watergangen. Want teveel begroeiing kan er voor zorgen dat er te weinig water kan wegstromen of worden aangevoerd. Meer informatie over onze gemalen en stuwen vindt u op deze pagina.
 

Omgaan met extremer weer

Ons klimaat verandert. Daardoor wordt het weer extremer. Soms regent het veel in een korte tijd of soms zijn er juist lange droge perioden. Daarom nemen we maatregelen om ook in de toekomst voor voldoende water te kunnen zorgen. Zoals door de aanleg van waterbergingen en ons project ‘Waterschapszorg’. In waterbergingen kunnen we bij veel regen water tijdelijk opslaan en daarmee wateroverlast tegengaan. Dit zorgt ook voor een hoger peil van het grondwater: meer water in voorraad voor droge perioden. 

Project: Waterschapszorg

Voor het juiste waterpeil voeren we water af en aan in de sloten. Dit wordt steeds belangrijker door zowel nattere als drogere periodes. Daarom delen we 1.200 km sloten in ons werkgebied opnieuw in. Dat kan ook voor u gevolgen hebben:

  • Onderhoudt  u nu de sloot die grenst aan uw terrein? Misschien hoeft dat straks niet meer;
  • Hoeft u nu de sloot die grenst aan uw terrein niet te onderhouden? Misschien bent u  straks hier wel voor verantwoordelijk;
  • Het kan ook zijn dat er voor u niets verandert.

Meer informatie hierover vindt u op de projectpagina Waterschapszorg.

Heeft u gevonden wat u zocht?