Waterberging is het tijdelijk opvangen van (regen)water in de bodem, sloten, beekjes rivieren, meren, plassen en overige waterbergingsgebieden. Hieronder staat een impressie van enkele waterbergingen in ons werkgebied. Klik op een specifieke waterberging om er meer over te weten te komen. Heeft u vragen, stel ze ons gerust.

  • Waterberging Oude Diep/Hamslag

   Het brongebied Oude Diep heeft ruim 20 hectare aan waterberging gekregen. Dit zijn ongeveer 30 voetbalvelden. In deze waterbergingen slaat het waterschap bij veel regen tijdelijk water op en gaat het daarmee wateroverlast tegen.

  • Waterberging Engelgaarde

   In de gemeente Meppel zijn de recreatieplas en het wandelbos Engelgaarde ingericht als waterberging.

  • Waterberging Sekdoorn

   In de polder Sekdoorn, ten zuiden van Zwolle is 11 hectare ruimte voor natuurontwikkeling, water en recreatie gecreëerd. Waterberging Sekdoorn ligt ten zuidoosten van Zwolle langs de Soestwetering.

  • Waterberging Traandijk

   De waterberging Traandijk is ingericht voor een gestuurde waterberging. Als er wateroverlast dreigt, kan de berging vollopen met maar liefst 350.000 m3 water.

  • Waterberging Panjerd-Veeningen

   De waterberging Panjerd-Veeningen ligt langs de Hoogeveensche Vaart tussen Meppel en Hoogeveen. De waterberging is één van die gebieden waar in tijden van hevige en extreme neerslag water tijdelijk kan worden geparkeerd.

  • Waterberging Buldersveldje

   De waterberging Buldersveldje bij Nieuwleusen is aangepast tot deels een natte en deels een recreatieve waterberging.