De waterberging Traandijk is ingericht voor een gestuurde waterberging. Als er wateroverlast dreigt, kan de berging vollopen met maar liefst 350.000 m3 water.

Tijdelijk 'parkeren' van water

De waterberging ligt langs de Hoogeveensche Vaart tussen Meppel en Hoogeveen in het gebied Koekange Zuid (De Wolden). De waterberging (de zandwinlocatie van vof Echten) is ingericht voor een gestuurde waterberging. Er kan 350.000 m3 water worden geparkeerd. Dit zorgt voor  een verlaging van de afvoer in de Hoogeveensche Vaart, waardoor het waterpeil verderop bij Meppel tot minder overlast zal leiden.

Klepstuwen

Rondom de zandwinplas is een kade gemaakt.  Vanaf de Hoogeveensche Vaart is een inlaat gebouwd:  een klepstuw. In tijden van dreigende wateroverlast wordt de klepstuw neergelaten, waarna het water het bergingsgebied (de zandwinplas)  instroomt. Deze kan zich in 24 uur vullen. Aan de zuidwestkant is een uitlaat gebouwd (ook een klepstuw). Deze kan worden opgetrokken om het gebied (tijdelijk) af te sluiten als de waterberging wordt ingezet en weer worden neergelaten als de berging weer leeg mag stromen. Het water stroomt dan via bestaande watergangen nabij de Ossesluis weer in de Hoogeveensche Vaart.