In de gemeente Meppel zijn de recreatieplas en het wandelbos Engelgaarde ingericht als waterberging.

Tijdelijk 'parkeren' van water

Na de wateroverlast van 1998 is dit gebied aangewezen als waterbergingsgebied. In heel natte perioden kan hier tijdelijk water worden 'geparkeerd'. In het project Engelgaarde zijn twee vormen van waterberging: een meebewegende- en een gestuurde waterberging. In het westelijke deel, beweegt het waterpeil mee met dat van de Wold Aa. Dit betekent dat het een aantal keren per jaar onder water zal staan (bergingscapaciteit 270.000 m³). Het landbouwgebied kan bij veel neerslag worden ingezet als gestuurde waterberging. Hier kan 230.000 m³ worden geparkeerd.

Genieten van de Engelgaarde

In dit project zijn kades verwijderd, inlaten en vispassage aangelegd, natuurlijke oevers gegraven, oude meanders hersteld en zijn er meer wandel-mogelijkheden. Het wandelbos is goed begaanbaar voor wandelaars. In de voormalige paardenweide is een bijzondere poel aangelegd en is een biotoop voor amfibieën ontstaan, omdat die rechtstreeks in verbinding staat met de Wold Aa.