Waterberging Buldersveldje

De waterberging Buldersveldje bij Nieuwleusen is aangepast tot deels een natte en deels een recreatieve waterberging. In deze recreatieve waterberging kun je kennismaken met verschillende vormen van waterbergingen zoals ze aangelegd worden door het waterschap. Waarom worden ze aangelegd, welke type waterbergingen kent deze omgeving en wat doet het met én voor de natuur?

Project Buldersleiding Nieuwleusen

De Buldersleiding, van oorsprong een rechte diepe watergang, is in 2016 heringericht waarbij de natuurvriendelijke oevers verdiept zijn aangelegd tot 0,40 meter onder het zomerpeil (1,00 m NAP) ter bevordering van de natte natuur. De recreatieve waterberging Buldersleiding is tweeledig aangepast tot deels een natte en deels een recreatieve waterberging. De natte waterberging staat permanent onder water. De recreatieve waterberging is in de oude staat hersteld met een verbeterde toegankelijkheid en voorzien van een informatiehuisje met een rustbankje.

Tijdelijk 'parkeren' van water

De waterbergingen houden in droge perioden het water langer vast en in natte perioden zorgen ze ervoor dat het teveel aan water opgevangen kan worden. Daarnaast hebben de natte waterbergingen een positief effect op de natuur waarbij natte natuur zich goed kan ontwikkelen.

Waterspeelplaats en informatiehuisje

Vanuit het informatiehuisje kan de waterberging optimaal beleefd worden met prachtige zichten en kun je meer te weten komen op de informatieborden over zowel natuur, type waterbergingen als het project de Buldersleiding Nieuwleusen. Bij de kikkerpoel is een waterpomp aanwezig, een zitje en stapstenen. Kortom; prima vertoeven!

Praktische informatie

De waterspeelplaats is te vinden bij het Buldersveldje aan de Buldersweg in Nieuwleusen.