De waterberging Buldersveldje bij Nieuwleusen is aangepast tot deels een natte en deels een recreatieve waterberging. In deze recreatieve waterberging kun je kennismaken met verschillende vormen van waterbergingen zoals ze aangelegd worden door het waterschap. Waarom worden ze aangelegd, welke type waterbergingen kent deze omgeving en wat doet het met én voor de natuur?