In de polder Sekdoorn, ten zuiden van Zwolle is 11 hectare ruimte voor natuurontwikkeling, water en recreatie gecreëerd. Waterberging Sekdoorn ligt ten zuidoosten van Zwolle langs de Soestwetering.

Tijdelijk 'parkeren' van water

Ten behoeve van diverse projecten in de stad waaronder het voornoemde Wipstrikpark is langs de Soestwetering ten zuiden Zwolle door middel van ontpoldering waterberging gemaakt. Over een lengte van 420 meter is de dijk langs de Soestwetering verwijderd en verder landinwaarts is een nieuwe dijk van 900 meter aangelegd. Hier was 50.000 m3 grond, pak weg ongeveer 700.000 volle kruiwagens, voor nodig. Voor de helft kwam deze grond beschikbaar van de oude dijk. De andere helft werd uit een gedeelte van de nieuwe waterberging van 11 ha gegraven.