De waterberging Panjerd-Veeningen ligt langs de Hoogeveensche Vaart tussen Meppel en Hoogeveen. De waterberging is één van die gebieden waar in tijden van hevige en extreme neerslag water tijdelijk kan worden geparkeerd: ongeveer 800.000 m3 water.

Tijdelijk 'parkeren' van water

In 2016 is de waterberging Panjerd-Veeningen aangelegd en grotendeels afgerond. Na het hoogwater van 1998 hebben provincies en de waterschappen gebieden aangewezen als waterbergingsgebied. De klimaatverandering maakt het nodig dat we gebieden inrichten waar tijdelijk water kan worden geborgen. Bij de waterberging Panjerd-Veeningen (een voormalige zandwinlocatie) kan ongeveer 800.000 m3 water tijdelijk worden geparkeerd. Dat zijn meer dan 13.000 tankwagens. Dit draagt bij aan verlaging van de waterstand en afvoer in de Hoogeveensche Vaart en houdt daarmee onder andere de stad Meppel veiliger. Zodra het weer mogelijk is, zal het tijdelijk opgevangen water, alsnog afstromen en met gemalen naar het IJsselmeer worden gepompt. Naar verwachting is de berging eens per 25 tot 100 jaar nodig.

Berging en mooie natuur

In dit project combineerde het waterschap waterberging met natuurontwikkeling. Rond de bestaande plassen, eigendom van de stichting het Drentse Landschap, heeft het gebied al een natuurfunctie en ook de landbouwgrond ten oosten van de plas is natuurgebied geworden. Tegelijk met de aanleg van een in- en uitlaatwerk zijn de oevers minder steil gemaakt en is er meer moeras gekomen.