Rioolwaterzuiveringen ontvangen grote hoeveelheden afvalwater. Het waterschap gebruikt de energie uit het afvalwater om water te zuiveren. Dat gebeurt in de 'Energie- en Grondstoffenfabriek‘: een initiatief om de rioolwaterzuiveringen energieneutraal en op den duur zelfs energieleverend te krijgen. Dan kunnen inwoners, bedrijven en andere partijen van groene energie worden voorzien. Kortom, een win-winsituatie voor iedereen. WDODelta heeft energiefabrieken in Echten en Zwolle.

Energiefabriek Echten

De fabriek in Echten vergist het zuiveringsslib van zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties in ons gebied. De energie- en grondstoffenfabriek wekt elektriciteit op haalt struviet uit het afvalwater. Struviet kan worden gebruik als meststof voor de landbouw.

Biogas en fosfaat

Het restproduct (slib) van de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt in de installatie op twee temperatuurniveaus vergist. Met het biogas dat hierbij ontstaat, wordt alleen al op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten jaarlijks 3,5 miljoen kilowattuur elektriciteit opgewekt. Dit is voldoende om in de behoefte van de zuivering en het slibbedrijf in Echten te voldoen. Er blijft zelfs nog elektriciteit over om terug te leveren aan het net. In de installatie wordt ook een deel van het in het slib aanwezige fosfaat teruggewonnen.

Energiefabriek Zwolle

De rioolwaterzuivering Zwolle is ook omgevormd tot een Energiefabriek. Deze rioolwaterzuivering is geheel zelfvoorzienend in het energieverbruik. De WKK-installatie (warmte-krachtkoppeling, bestaande uit een gasmotor en generator) zet het biogas dat bij gisting ontstaat om in elektriciteit. We wekken 5,4 miljoen kWh per jaar op. Dit komt ongeveer overeen met het elektriciteitsgebruik van 1.500 huishoudens. Jaarlijks verbruiken we op de op de rioolwaterzuivering 3,9 miljoen kWh per jaar. Het overschot aan energie: 1,5 miljoen kWh per jaar leveren we terug aan het elektriciteitsnet. Met de vernieuwde installatie leveren wij een belangrijke bijdrage aan het bereiken van een doelstelling voor duurzaamheid van ons waterschap: energieneutraal in 2025.’

Energie uit afvalwater

Tijdens het zuiveringsproces worden energierijke delen van het slib zoals fecaliën en groenteresten en vet van het afvalwater gescheiden. Deze stromen worden ingedikt en vergist. Hierdoor ontstaat biogas, dat in een warmtekrachtinstallatie wordt omgezet in elektriciteit en warmte. De warmte houdt het gistingsproces op temperatuur en de elektriciteit wordt gebruikt voor het zuiveringsproces. Dat verloopt zo energiezuinig mogelijk. Zwolle maakt bijvoorbeeld gebruik van een moderne, energiezuinige beluchtingsinstallatie. Het uitgegiste slib wordt verder ontwaterd, gecomposteerd door een afnemer en verbrand in een elektriciteitscentrale. Hiermee wordt elektriciteit opgewekt dat aan het net wordt geleverd.

Meer informatie over 'de energie en grondstoffenfabriek' vindt u op: www.efgf.nl(externe link). Een initiatief van de Nederlandse Waterschappen.