Rioolwaterzuiveringen ontvangen grote hoeveelheden afvalwater. Het waterschap gebruikt de energie uit het afvalwater om water te zuiveren. Dat gebeurt in de 'Energie- en Grondstoffenfabriek‘: een initiatief om de rioolwaterzuiveringen energieneutraal en op den duur zelfs energieleverend te krijgen. Dan kunnen inwoners, bedrijven en andere partijen van groene energie worden voorzien. Kortom, een win-winsituatie voor iedereen. WDODelta heeft energiefabrieken in Echten en Zwolle.

Energiefabriek Echten

Met een druk op de knop werd woensdag 20 september 2023 het officiële startschot gegeven voor de bouw van de duurzame en veilige slibgistingsinstallatie van de rioolwaterzuivering in Echten. Tot medio 2025 wordt hier de installatie voor het verwerken van rioolslib herbouwd en uitgebreid. Hiermee gaan wij groen gas produceren, warmte uit gezuiverd afvalwater hergebruiken en in een later stadium CO₂ afvangen dat bij de productie van groen gas vrijkomt. 

Het slib dat bij het zuiveren van rioolwater als restproduct overblijft, vergistten we eerder altijd al tot biogas. Nu zetten we een volgende duurzame stap: het biogas gaan we extra filteren en opwaarderen tot groen gas, zodat het van aardgaskwaliteit is en we het kunnen aansluiten op het gasnet. De verwachting is dat we voor het gemiddelde gebruik van ongeveer 2.000 huishoudens groen gas kunnen leveren.

Energiefabriek Zwolle

De rioolwaterzuivering Zwolle is ook omgevormd tot een Energiefabriek. Deze rioolwaterzuivering is geheel zelfvoorzienend in het energieverbruik. De WKK-installatie (warmte-krachtkoppeling, bestaande uit een gasmotor en generator) zet het biogas dat bij gisting ontstaat om in elektriciteit. We wekken 5,4 miljoen kWh per jaar op. Dit komt ongeveer overeen met het elektriciteitsgebruik van 1.500 huishoudens. Jaarlijks verbruiken we op de op de rioolwaterzuivering 3,9 miljoen kWh per jaar. Het overschot aan energie: 1,5 miljoen kWh per jaar leveren we terug aan het elektriciteitsnet. Met de vernieuwde installatie leveren wij een belangrijke bijdrage aan het bereiken van een doelstelling voor duurzaamheid van ons waterschap: energieneutraal in 2025.’

Energie uit afvalwater

Tijdens het zuiveringsproces worden energierijke delen van het slib zoals fecaliën en groenteresten en vet van het afvalwater gescheiden. Deze stromen worden ingedikt en vergist. Hierdoor ontstaat biogas, dat in een warmtekrachtinstallatie wordt omgezet in elektriciteit en warmte. De warmte houdt het gistingsproces op temperatuur en de elektriciteit wordt gebruikt voor het zuiveringsproces. Dat verloopt zo energiezuinig mogelijk. Zwolle maakt bijvoorbeeld gebruik van een moderne, energiezuinige beluchtingsinstallatie. Het uitgegiste slib wordt verder ontwaterd, gecomposteerd door een afnemer en verbrand in een elektriciteitscentrale. Hiermee wordt elektriciteit opgewekt dat aan het net wordt geleverd.

Meer informatie over 'de energie en grondstoffenfabriek' vindt u op: www.efgf.nl. Een initiatief van de Nederlandse Waterschappen.