Tijdens de rioolwaterzuivering in Echten blijft ‘zuiveringsslib’ over. Dit kan verwerkt worden, bijvoorbeeld om elektriciteit op te wekken voor de zuivering of tot mest voor de landbouw. De installatie die het zuiveringsslib verwerkte is in 2019 uitgezet, omdat het niet meer voldeed aan de eisen. Daarom gaan we de installatie vervangen. Daarbij willen we de slib nóg doelmatiger en duurzamer verwerken.

Wat doen we?

De installatie van Echten krijgt een duurzame invulling en gaat na aanpassing groengas produceren en zo bijdragen aan duurzaamheid en het klimaatakkoord. We passen de installatie in z’n geheel aan, zodat het voldoet aan alle eisen voor de betrouwbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid. 

Wanneer?

Het projectteam is najaar 2020 begonnen met de uitwerking van het plan voor Echten. Naar verwachting kan dit project in 2024 worden opgeleverd.

Volg onze projecten op uw telefoon of tablet: download de gratis app Waterwerk (Android | iOS ). In de app kunt u ook vragen stellen en uw mening geven.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Esther van Zundert. 

Energie- en Grondstoffenfabriek in Echten

Heeft u gevonden wat u zocht?