Tijdens het zuiveren van rioolwater op de rioolwaterzuivering in Echten blijft ‘zuiveringsslib’ over. Dit kan worden verwerkt om er bijvoorbeeld elektriciteit mee op te wekken voor eigen gebruik of om er mest voor de landbouw van te maken. De installatie die het zuiveringsslib verwerkte is in 2019 uitgezet, omdat het niet meer voldeed aan de eisen van de tijd. Daarom gaan we de installatie vervangen. Daarbij willen we het slib nóg doelmatiger en duurzamer verwerken.

Waar?

Het project vindt plaats op de rioolwaterzuivering Echten.

Wat doen we?

De nieuwe slibinstallatie krijgt een duurzame invulling en gaat groen gas produceren. Hiermee dragen we bij aan duurzaamheid en het Klimaatakkoord. We passen de installatie in zijn geheel aan, zodat het weer voldoet aan alle eisen voor een betrouwbare en veilige installatie.  

Wanneer?

Het projectteam begon in het najaar van 2020 met de voorbereiding en de uitwerking van het plan voor de nieuwe duurzame installatie. In 2023 willen we beginnen met de bouw van de installatie. Naar verwachting kan dit project in 2024 worden opgeleverd.

Met wie?

Voor dit project werken we samen met een zogeheten bouwteam. Dit is een team van medewerkers van Witteveen+ Bos, Equans, DMT en Van Hattum en Blankevoort.

Volg onze projecten op uw telefoon of tablet: download de gratis app Waterwerk (Android(externe link) | iOS(externe link) ). In de app kunt u ook vragen stellen en uw mening geven.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Jessica Stoker. 

Energie- en Grondstoffenfabriek in Echten