Tijdens de rioolwaterzuivering in Echten blijft ‘zuiveringsslib’ over. Dit kan verwerkt worden, bijvoorbeeld om elektriciteit op te wekken voor de zuivering of tot mest voor de landbouw. De installatie die het zuiveringsslib verwerkte is in 2019 uitgezet, omdat het niet meer voldeed aan de eisen. Daarom gaan we de installatie vervangen. Daarbij willen we de slib nóg doelmatiger en duurzamer verwerken.

 

Energie- en Grondstoffenfabriek in Echten