Geen CO₂-afvang op rioolwaterzuivering Echten

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft besloten af te zien van het afvangen van CO2 dat bij de toekomstige productie van groengas op de rioolwaterzuivering Echten vrijkomt. De installatie zou niet alleen duurder zijn dan eerder werd begroot, maar is ook niet meer nodig door recente aanpassingen in de Europese rekenregels voor de reductie van de uitstoot van broeikasgas. Hierdoor krijgt het waterschap ook zonder CO2- afvanginstallatie een goede prijs voor de groengascertificaten. “Door nu deze knoop te hakken, kunnen we ons geld effectiever besteden.”

Door af te zien van de CO2-afvang kan het waterschap het begrote geld inzetten voor andere duurzame oplossingen op de rioolwaterzuivering. “Het is een complex en technisch verhaal, maar waar het op neerkomt is dat deze keuze beter is voor de toekomst”, vertelt dagelijks bestuurslid  Miranda Wesselink. “We gaan kijken of we andere maatregelen kunnen uitvoeren met een hogere potentie op het gebied van duurzaamheid, zoals de reductie van lachgas dat vrijkomt bij het zuiveren van afvalwater."

2.000 huishoudens kokkerellen op groengas

De komende jaren wordt op de rioolwaterzuivering Echten de installatie voor het verwerken van rioolslib herbouwd en uitgebreid. Daarbij gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) groengas produceren en warmte uit gezuiverd afvalwater hergebruiken. De eerdere keuze om in een later stadium ook nog CO₂ af te vangen dat bij de productie van groengas vrijkomt, komt nu dus te vervallen. Desondanks blijft het een project dat landelijk met veel interesse wordt gevolgd. “Andere waterschappen zijn nieuwsgierig en volgen ons op de voet. “Het slib dat bij het zuiveren van rioolwater ontstaat, gaan wij zoveel mogelijk gebruiken voor de productie van biogas. De extra stap die wij zetten is dit biogas te filteren tot groengas, zodat het de kwaliteit van aardgas krijgt. Dat sluiten we vervolgens aan op het gasnetwerk, zodat 2.000 huishoudens hun eten kunnen koken en hun huis kunnen verwarmen met groengas vanuit onze rioolwaterzuivering.”

Kostenbewuste keuze

Het laten vervallen van de CO2-afvang ziet het waterschap als een kostenbewuste keuze die uitstekend past binnen de ambities om duurzaamheid en circulair werken zoveel mogelijk te verweven in het waterschapswerk. Dat betekent bijvoorbeeld minder primaire grondstoffen gebruiken, grondstoffen terugwinnen, de uitstoot van broeikasgassen verminderen en energie en warmte winnen uit afvalwater. Hiermee draagt WDODelta bij aan het landelijke klimaatakkoord. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort en Equans, waarbij van Hattum en Blankevoort het civiele deel voor haar rekening neemt en Equans het werktuigbouwkundige, de elektrische installaties en de procesautomatisering. DMT legt de groengasinstallatie aan en neemt het ook in beheer en onderhoud. De slibgisting blijft in beheer van het waterschap zelf. 

Animatie duurzame slibinstallatie rioolwaterzuivering Echten:

 

Meer lezen?