De hoogwaterbrigade wordt opgeroepen voor het ‘sluiten’ van Kampen Midden. Dat kan nodig zijn door verwachte hoge waterstanden bij Kampen. Bijvoorbeeld als gevolg van hoogwater op de rivier de IJssel, maar ook door opstuwend water vanuit het IJsselmeer bij een Noordwester storm.

De Waterkering Kampen Midden

De Waterkering Kampen Midden is een mobiele waterkering die bij hoge waterstanden op de IJssel kan worden opgebouwd. De mobiele waterkering bestaat uit 84 sluitmiddelen, zoals schuiven en schotbalken. Het opbouwen wordt door Waterschap Drents Overijsselse Delta uitgevoerd samen met de hoogwaterbrigade, volgens een vastgesteld protocol. Lees hier meer over de Waterkering Kampen Midden.

Samen de stad beschermen

De hoogwaterbrigade bestaat uit 250 enthousiaste vrijwilligers uit de omgeving van Kampen, man en vrouw, jong en oud. Mensen die samen willen bijdragen aan waterveiligheid, weer of geen weer. De hoogwaterbrigade biedt het waterschap helpende handen bij hoogwater! De vrijwilligers bouwen met elkaar de 84 waterkerende middelen op waardoor Kampen veilig blijft tijdens hoogwater. Het sluiten van de waterkerinde middelen is nodig om een overstroming te voorkomen. Een hoogwaterbrigadier heeft een belangrijke taak in het sluiten van de waterkerende middelen en daar moet hij/zij op voorbereid zijn. Daarom wordt er jaarlijks geoefend en houden wij kennisbijeenkomsten.

Vrijwilligers

Tijdens de jaarlijkse oefening oefent het waterschap de sluitprocedure. Elk team oefent met het opbouwen van het sluitmiddel. Deze jaarlijkse proefsluiting vindt jaarlijks in september plaats. Daarvoor wordt dan de hele IJsselkade afgesloten.

Zin om bij de hoogwaterbrigade te komen? U kunt zich digitaal aanmelden met het aanmeldformulier. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging voor een instructieavond. Eerst nog wat meer lezen? Op de pagina 'introductie hoogwaterbrigade' vindt u meer informatie over de hoogwaterbrigade, zoals bijvoorbeeld hoe u opgeleid wordt en wat de vergoeding is.

Voorwaarden

Hoe zit het met verzekering, vergoedingen en bijvoorbeeld maximale reisafstand? Het staat helder in de voorwaarden.