De hoogwaterbrigade wordt opgeroepen voor het ‘sluiten’ van Kampen Midden of de Stadsdijken van Zwolle. Dat kan nodig zijn door verwachte hoge waterstanden op de IJssel of het Zwartewater. 

De Waterkering Kampen Midden

De Waterkering Kampen Midden is een mobiele waterkering die bij hoge waterstanden op de IJssel als gevolg van een hoge afvoer en of opstuwende water vanuit het IJsselmeer bij een Noordwester storm kan worden opgebouwd. De mobiele waterkering bestaat uit 84 sluitmiddelen, zoals schuiven en schotbalken. Het opbouwen wordt door Waterschap Drents Overijsselse Delta uitgevoerd samen met de hoogwaterbrigade Kampen, volgens een vastgesteld protocol. Lees hier meer over de Waterkering Kampen Midden.

De Waterkering Stadsdijken Zwolle

In de waterkering langs het Zwarte Water zijn een vijftal openingen ten behoeve van het verkeer (coupures) opgenomen die bij hoge waterstanden op het Zwarte Water worden gesloten. Dit sluiten wordt gedaan door het aanbrengen van aluminium schotbalken. Het opbouwen wordt door Waterschap Drents Overijsselse Delta uitgevoerd samen met de hoogwaterbrigade Zwolle, volgens een vastgesteld protocol.

Samen de stad beschermen

De hoogwaterbrigade bestaat uit 270 enthousiaste vrijwilligers uit de omgeving van Kampen en Zwolle, man en vrouw, jong en oud. Mensen die samen willen bijdragen aan waterveiligheid, weer of geen weer. De hoogwaterbrigade biedt het waterschap helpende handen bij hoogwater! De vrijwilligers bouwen met elkaar de waterkerende middelen op, waardoor de stad veilig blijft tijdens hoogwater. Het sluiten van de waterkerende middelen is nodig om een overstroming te voorkomen. Een hoogwaterbrigadier heeft een belangrijke taak in het sluiten van de waterkerende middelen en daar moet hij/zij op voorbereid zijn. Daarom wordt er jaarlijks geoefend en houden wij kennisbijeenkomsten.

Vrijwilligers

Elke jaar oefent het waterschap de sluitprocedure. Elk team oefent met het opbouwen van het sluitmiddel. Deze jaarlijkse proefsluiting vindt jaarlijks in september plaats. Daarvoor wordt in Kampen dan de hele IJsselkade afgesloten.

Zin om bij de hoogwaterbrigade te komen? U kunt zich digitaal aanmelden met het aanmeldformulier. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging voor een instructieavond. Eerst nog wat meer lezen? Op de pagina 'introductie hoogwaterbrigade' vindt u meer informatie over de hoogwaterbrigade, zoals bijvoorbeeld hoe u opgeleid wordt en wat de vergoeding is.

Voorwaarden

Hoe zit het met verzekering, vergoedingen en bijvoorbeeld maximale reisafstand? Het staat helder in de voorwaarden.