Hoe zit het met verzekering, vergoedingen en bijvoorbeeld maximale reisafstand als je dijkwacht of hoogwaterbrigadier bent? Het staat helder in de voorwaarden.

Hoe is de verbintenis tussen vrijwilligers en het waterschap?

Vrijwilligers worden met een vrijwilligersovereenkomst verbonden met het waterschap.

Wat betekent deze vrijwilligersovereenkomst?

De vrijwilliger is verzekerd tegen aansprakelijkheid en ongevallen zolang wordt gehandeld in opdracht van het waterschap. Ook heeft de vrijwilliger recht op een vergoeding.

  • Een oefeningen/ instructie per dagdeel 51,00 euro.
  • Bij werkelijke inzet 29,00 euro per uur.
  • Reiskostenvergoeding voor inzet eigen vervoer 0,33 euro per kilometer.

Hoe worden de teams ingedeeld?

Het waterschap deelt de teams in. Eventueel kan een voorkeur worden aangegeven.

Hoe wordt er als vrijwilliger op mij gerekend?

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij of zij de instructie- en oefenavonden volgt. Wanneer twee keer niet wordt deelgenomen aan een oefenavond, wordt de vrijwilliger uitgeschreven. Bij werkelijke inzet rekenen wij op deelname na oproep. Wij gaan er vanuit dat je je deelname overlegt/afstemt met je werkgever.

Wat is de maximale reisafstand?

De vrijwilliger dient binnen één uur, inzetbaar, op het verzamelpunt aanwezig te kunnen zijn.

Wat is de leeftijdsgrens?

Er is een minimum leeftijdsgrens van 18 jaar. Er is geen maximum leeftijdsgrens. Wij gaan uit van een eigen verantwoordelijkheid bij de keuze om deel te nemen. Wel wordt door de coördinator erop toe gezien of deelname verantwoordelijk is.