De waterkering Kampen Midden is onderdeel van dijkring 11 dat Kampen en het gebied tot Elburg beschermt tegen hoog buitenwater. De waterkering is in de normale situatie niet dicht maar sluit bij een dreiging van hoogwater op de IJssel. 

Deze dreiging is op drie manieren mogelijk:

  • een hoge afvoer van de IJssel;
  • door opstuwend water vanuit het IJsselmeer door een noordwesterstorm;
  • een combinatie van een hoge afvoer en opstuwend water.

Over de waterkering

De ‘Waterkering Kampen Midden’ is in totaal bijna 2 km lang. De oude stadsmuur van Kampen vormt voor een groot deel de waterkering, ruim 1½ km. Op plaatsen waar straten en pleinen de muur onderbreken, bestaat de kering uit losse elementen die we bij hoge waterstanden afsluiten. Dat doen we met losse schotbalken. In totaal bestaat de kering uit 84 beweegbare delen die op 220 locaties worden opgezet, samen goed voor zo’n 200 meter. De Hoogwaterbrigade sluit de kering.

Soorten keringen

Kampen Midden bevat allerlei type keringen, zo wordt er onder andere gebruik gemaakt van schotbalken, kerende deur, sluisdeur en de hefschuif. Wilt u meer weten over de keringen in Kampen of over onze rol als het gaat om waterveiligheid? Neem gerust contact met ons op.