De waterkering Kampen Midden is onderdeel van dijkring 11 dat Kampen en het gebied tot Elburg beschermt tegen hoog buitenwater. De waterkering is in de normale situatie niet dicht maar sluit bij een dreiging van hoogwater op de IJssel.