De Stadsdijken in Zwolle beschermen de bewoners tegen het water. De dijken willen we ook in de toekomst veilig houden. Daarom gaan we ze versterken. 

Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Waar?

De stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwarte Water naar de keersluis Zwolle. En vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwarte Water naar de monding van de Vecht. In totaal bijna negen kilometer, waarvan wij zeven en een halve kilometer versterken.

Digitale kaart van het gebied:

Wat doen we?

Door met elkaar het gesprek aan te gaan houdt Zwolle niet alleen in de toekomst droge voeten, maar draagt de nieuwe dijk ook bij aan verbinding tussen mensen, natuur en water.

Voorlopig Ontwerp

Het bestuur heeft het Voorlopig Ontwerp inmiddels vastgesteld. In september en oktober hebben we het Voorlopig Ontwerp toegelicht aan diverse belanghebbenden, zoals bewoners, bedrijven en overheden. In verband met het coronavirus deden we dit zoveel mogelijk online: 

  1. Scania tot aan Katwolderhaven
  2. Gasthuisdijk tot aan Blaloweg (zuidkant)
  3. Keersluis binnenstad tot Blaloweg (noordkant)
  4. Industrieweg tot aan Mastenbroekerbrug
  5. Mastenbroekerbrug tot aan Noorderkolk

De ontwerpers van Dijkteam Zwolle gaan nu verder met het uitwerken van de plannen voor de dijkversterking, binnen de kaders van het vastgestelde Voorlopig Ontwerp. Ook hiervoor komen we weer terug bij de verschillende belanghebbenden langs de dijk en in de wijk.

Hoe nu verder?

Het volgende station is het Definitief Ontwerp. Dit wordt in de zomer van 2021 afgerond en gepresenteerd. In 2021 gaan we ook al aan de slag met voorbereidende werkzaamheden. Denk hierbij aan het verleggen van kabels en leidingen en aanvullende grondonderzoeken. Ook het kappen van bomen kan nodig zijn voor het uitvoeren van deze onderzoeken. Vanaf het begin van 2022 verwachten we de schop in de grond te steken voor de daadwerkelijke uitvoering van het project. 

Wanneer?

In 2022 starten we met de uitvoering van de dijkversterking. Eind 2024 moet het project klaar zijn. 

  • Volg dit project op uw telefoon of tablet: download de gratis app Waterwerk (Android | iOS ). In de app kunt u ook vragen stellen en uw mening geven.

Met wie?

Bekijk ons team op de pagina Dijkteam Stadsdijken Zwolle.
Aan dit project werken we samen met:

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Anne-Krijn Piersma of mail naar StadsdijkenZwolle@wdodelta.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?