De Stadsdijken in Zwolle willen we ook in de toekomst veilig houden. Daarom gaan we ze versterken. Deze dijken beschermen de stad tegen water uit het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water: van het industrieterrein Voorst, tot de woonwijk Holtenbroek en het landelijke Westerveld. 

Nieuws en nieuwsbrieven  Aanmelden voor de nieuwsbrief

Waar?

De stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwarte Water naar de keersluis Zwolle. En vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwarte Water naar de monding van de Vecht. In totaal bijna negen kilometer, waarvan wij zeven en een halve kilometer versterken.

Digitale kaart van het projectgebied:

Wat doen we?

Eén van de kerntaken van het waterschap is de zorg voor droge voeten bij hoogwater. Dat betekent dat we de dijken versterken wanneer dat nodig is en daarmee Zwolle beschermen tegen het hoogwater vanuit de IJssel en het Zwarte Water. Nu is 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare stadsdijken in Zwolle, onvoldoende sterk en voldoet niet meer aan de nieuwe eisen van waterveiligheid. Daarom een dijkversterking. Een lastige puzzel want ieder stukje van deze dijk vraagt maatwerk om het waterveiligheidsprobleem op te lossen. De afgelopen jaren zijn we samen met de omgeving en andere bedrijven bezig geweest om deze puzzel op te lossen. Inmiddels ligt er een definitief ontwerpt en is de uitvoering van de dijkversterking gestart. De eerste honderden meters van in totaal 7,5 km dijk is al hoogwater veilig! Bekijk hier de kaart van het Definitief Ontwerp.

Aan dit project werken we samen met aannemerscombinatie Dura Vermeer en Ploegam, Travers Welzijn Zwolle, Rijkswaterstaat, Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, bewoners, bedrijven en grondeigenaren.

Op de hoogte blijven?

We hebben verschillende kanalen beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat iedereen gemakkelijk toegang heeft tot relevante informatie. Ook kunt u vragen stellen of opmerkingen delen. Lees meer

Wanneer?

We zijn in mei 2023 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. We verwachten dat het project eind 2027 is afgerond.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 2.000 kilometer dijken en 400 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt. Verdeeld over 23 projecten pakt WDODelta zo’n 200 kilometer dijken aan

Belangrijke mededeling over de uitvoering!

De uitvoering van de dijkversterking is inmiddels van start. Vanaf eind februari 2024 tot ver in 2025 sluiten we de dijk langs Holtenbroek ten noorden van de Twistvlietbrug voor werkzaamheden. Omleidingen worden duidelijk aangegeven met borden. 

Om met de machines en spullen die we nodig hebben de locatie goed te kunnen bereiken, hebben we bij de dijk vanaf de Middelweg tot aan het Westerveldse Bos, een tijdelijke weg aangelegd. Deze tijdelijke weg ligt in het weiland tussen de Urksteeg en de dijk ten hoogte van de Zwolsche Roei- en Zeilvereniging. Als alles klaar is halen we de asfaltweg weer weg. Om zo min mogelijk werkverkeer door de wijk te laten gaan is haven Dijkzicht (ten noorden van de Twistvlietbrug) ingericht als tijdelijke laad- en losplek voor schepen. Vanaf daar brengen we spullen en grond naar de locatie waar we aan het werk zijn. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Lees meer

Kijk voor meer informatie over waar en wanneer er werkzaamheden starten op deze pagina. Deze pagina is ook vertaalt in het Engels, Turks en Arabisch. 

Vragen of opmerkingen?

Heeft u specifieke vragen of wilt u graag persoonlijk in gesprek gaan? Bel dan met Edgar de Bruijn, de omgevingsmanager, via telefoonnummer 06 - 34 32 83 06 of via 088 - 233 1200. E-mailen kan ook naar edgardebruijn@wdodelta.nl of naar stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl