De Stadsdijken in Zwolle beschermen de bewoners tegen het water. De dijken willen we ook in de toekomst veilig houden. Daarom gaan we ze versterken. Deze dijken beschermen de stad tegen water uit het Zwolle IJsselkanaal en het Zwartewater: van het industrieterrein Voorst, tot de woonwijk Holtenbroek en het landelijke Westerveld. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Video: het Definitief Ontwerp van de dijkversterking is klaar.

Waar?

De stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwartewater naar de keersluis Zwolle. En vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwartewater naar de monding van de Vecht. In totaal bijna negen kilometer, waarvan wij zeven en een halve kilometer versterken.

Digitale kaart van het gebied:

Op deze kaart ziet u het projectgebied. Deze is in het rood aangegeven.

Wat doen we?

7,5 kilometer van de, soms onzichtbare stadsdijken in Zwolle, is onvoldoende sterk en voldoet niet aan de huidige eisen van waterveiligheid. Ieder stukje dijk vraagt maatwerk om het waterveiligheidsprobleem op te lossen. Sinds begin 2019 werkt het waterschap samen met aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie Zwolle (DAZ). Deze aannemerscombinatie en het waterschap werken samen onder de naam Dijkteam Zwolle. Samen met bewoners, plaatselijke verenigingen, bedrijven en overheden werkte het Dijkteam Zwolle de plannen voor de dijkversterking uit tot een Definitief Ontwerp. Bekijk hier het filmpje over het Definitief Ontwerp

Waar staan we nu? 

Het ontwerp voor de dijkversterking is klaar en ondertussen zijn we ook al bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering. Denk hierbij aan het verleggen van kabels en leidingen en aanvullende grondonderzoeken.

Het ontwerp Projectplan Waterwet lag tot en met 5 januari 2022 ter inzage. Er is één zienswijze ingediend. De komende periode beoordeelt het waterschap of de zienswijze reden geeft om het Projectplan Waterwet aan te passen. Volgens de planning wordt het Projectplan Waterwet in maart vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het definitieve besluit wordt genomen door Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel. Dat besluit verwachten we voor de zomer. Naar verwachting gaat na de zomer van 2022 de eerste schop de grond in voor de daadwerkelijke uitvoering van het project. 

Wanneer?

In 2022 starten we met de uitvoering van de dijkversterking. We streven ernaar om eind 2024 klaar te zijn met de werkzaamheden.

  • Volg dit project op uw telefoon of tablet: download de gratis app Waterwerk (Android | iOS ). In de app kunt u ook vragen stellen en uw mening geven.

Met wie?

Bekijk ons team op de pagina Dijkteam Stadsdijken Zwolle.
Aan dit project werken we samen met:

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Edgar de Bruijn (omgevingsmanager) via 06 - 34 32 83 06 of door te mailen naar edgardebruijn@wdodelta.nl. Vragen en opmerkingen kunt u ook aan ons doorgeven via dit reactieformulier

Heeft u gevonden wat u zocht?