De Stadsdijken in Zwolle willen we ook in de toekomst veilig houden. Daarom gaan we ze versterken. Deze dijken beschermen de stad tegen water uit het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water: van het industrieterrein Voorst, tot de woonwijk Holtenbroek en het landelijke Westerveld. 

Belangrijke mededeling over de uitvoering van de dijkversterking in Holtenbroek

De uitvoering van de dijkversterking is inmiddels van start. Vanaf eind februari 2024 tot ver in 2025 sluiten we de dijk langs Holtenbroek ten noorden van de Twistvlietbrug voor werkzaamheden. Omleidingen (ook voor fietsers/wandelaars) worden duidelijk aangegeven met borden. 

Om met de machines en spullen die we nodig hebben de locatie goed te kunnen bereiken, leggen we een tijdelijke weg aan. Als alles klaar is halen we de asfaltweg weer weg.

Om zo min mogelijk werkverkeer door de wijk te laten gaan is haven Dijkzicht (ook ten noorden van de Twistvlietbrug) ingericht als tijdelijke laad- en losplek voor schepen. Vanaf daar brengen we spullen en grond naar de locatie waar we aan het werk zijn, tussen de Twistvlietbrug en de Mastenbroekerbrug. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Kijk voor meer informatie over waar en wanneer er werkzaamheden starten, en waar er overlast is in deze folder. De tekst uit deze folder is ook te lezen op deze pagina en vertaalt in het Engels, Turks en Arabisch. 

Waar?

De stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwarte Water naar de keersluis Zwolle. En vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwarte Water naar de monding van de Vecht. In totaal bijna negen kilometer, waarvan wij zeven en een halve kilometer versterken.

Digitale kaart van het projectgebied:

Wat doen we?

Eén van de kerntaken van het waterschap is de zorg voor droge voeten bij hoogwater. Dat betekent dat we de dijken versterken wanneer dat nodig is en daarmee Zwolle beschermen tegen het hoogwater vanuit de IJssel. Nu is 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare stadsdijken in Zwolle, onvoldoende sterk en voldoet niet meer aan de nieuwe eisen van waterveiligheid. Daarom een dijkversterking. Een lastige puzzel want ieder stukje van deze dijk vraagt maatwerk om het waterveiligheidsprobleem op te lossen. Sinds 2019 zijn we samen met de omgeving en andere bedrijven bezig om deze puzzel op te lossen. Inmiddels ligt er een definitief ontwerpt. Samen met aannemers Dura Vermeer en Ploegam (Dijkzone Alliantie Zwolle) voeren we de dijkversterking uit.

De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link). In deze grootste dijkversterkingsoperatie ooit werken Rijkswaterstaat en waterschappen samen om tot 2050 1500 kilometer dijken, sluizen en gemalen aan te pakken voor het verbeteren van de waterveiligheid.

Waar staan we nu?

De uitvoering van de dijkversterking is inmiddels van start. In mei 2023 werd tijdens een feestelijke startbijeenkomst de eerste damwandplank in de grond getrild bij de Scania Haven. Sindsdien wordt op verschillende plekken aan de dijkversterking gewerkt. De eerste honderden meters van in totaal 7,5 km dijk is al hoogwater veilig! Vanaf januari 2024 tot eind 2025 gaan we verder met de dijkversterking in Holtenbroek vanaf de Industrieweg tot aan de Brinkhoekweg. Meer informatie lees je in deze folder

Wanneer?

We zijn in mei 2023 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. We verwachten dat het project eind 2027 is afgerond.

Volg ons

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

Vragen of opmerkingen?