De Stadsdijken in Zwolle beschermen de bewoners tegen het water. De dijken willen we ook in de toekomst veilig houden. Daarom gaan we ze versterken. Deze dijken beschermen de stad tegen water uit het Zwolle IJsselkanaal en het Zwartewater: van het industrieterrein Voorst, tot de woonwijk Holtenbroek en het landelijke Westerveld. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Op deze pagina leest u meer over het project en vindt u de nieuwsbrieven

  • In de periode van 5 juni 2023 tot het voorjaar van 2024 is een deel van de d­ijk langs Holtenbroek gesloten. Lees in deze folder meer over de werkzaamheden over de dijk langs bij Holtenbroek.

Waar?

De stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwartewater naar de keersluis Zwolle. En vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwartewater naar de monding van de Vecht. In totaal bijna negen kilometer, waarvan wij zeven en een halve kilometer versterken.

Digitale kaart van het gebied:

Op deze kaart ziet u het projectgebied. Deze is in het rood aangegeven.

Wat doen we?

7,5 kilometer van de, soms onzichtbare stadsdijken in Zwolle, is onvoldoende sterk en voldoet niet aan de huidige eisen van waterveiligheid. Ieder stukje dijk vraagt maatwerk om het waterveiligheidsprobleem op te lossen. Sinds begin 2019 werkt het waterschap samen met aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie Zwolle (DAZ). Deze aannemerscombinatie en het waterschap werken samen onder de naam Dijkteam Zwolle. Samen met bewoners, plaatselijke verenigingen, bedrijven en overheden werkte het Dijkteam Zwolle de plannen voor de dijkversterking uit tot een Definitief Ontwerp. 

Waar staan we nu?

De uitvoering van de dijkversterking Stadsdijken Zwolle is van start. Op maandag 22 mei werd tijdens een feestelijke startbijeenkomst de eerste damwandplank in de grond getrild bij de Scania Haven. De komende maanden zijn we aan het werk aan de dijk langs Scania en aan de dijk bij Holtenbroek (tussen Prinses Margriethaven en Twistvlietbrug). Tijdens de werkzaamheden is het betreffende dijktraject volledig afgesloten met bouwhekken. Het werkgebied is in deze periode niet toegankelijk voor publiek. De werkzaamheden duren tot 2027. Deze kaart laat per dijktraject zien op welk moment starten met de uitvoering. 

In de periode van 5 juni 2023 tot het voorjaar van 2024 is een deel van de d­ijk langs Holtenbroek gesloten. De uiterwaarden van het Zwarte Water z­ijn via speciale doorgangen bereikbaar op maandag t/m vr­ijdag van 17.00 tot 06.00 uur en op zaterdag en zondag. Op maandagochtend om 06.00 uur gaan de doorgangen weer dicht. Lees in deze folder meer over de werkzaamheden over de dijk langs bij Holtenbroek.

Wanneer?

We starten met de dijkversterking in 2023 en verwachten het project eind 2027 af te ronden. 

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Edgar de Bruijn (omgevingsmanager) via 06 - 34 32 83 06 of door te mailen naar edgardebruijn@wdodelta.nl. Vragen en opmerkingen kunt u ook aan ons doorgeven via dit reactieformulier