De Stadsdijken in Zwolle beschermen de bewoners tegen het water. De dijken willen we ook in de toekomst veilig houden. Daarom gaan we ze versterken. Deze dijken beschermen de stad tegen water uit het Zwolle IJsselkanaal en het Zwartewater: van het industrieterrein Voorst, tot de woonwijk Holtenbroek en het landelijke Westerveld. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Op deze pagina leest u meer over het project en vindt u de nieuwsbrieven

Video: het Definitief Ontwerp van de dijkversterking is klaar(externe link)

Waar?

De stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwartewater naar de keersluis Zwolle. En vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwartewater naar de monding van de Vecht. In totaal bijna negen kilometer, waarvan wij zeven en een halve kilometer versterken.

Digitale kaart van het gebied:

Op deze kaart ziet u het projectgebied. Deze is in het rood aangegeven.

Wat doen we?

7,5 kilometer van de, soms onzichtbare stadsdijken in Zwolle, is onvoldoende sterk en voldoet niet aan de huidige eisen van waterveiligheid. Ieder stukje dijk vraagt maatwerk om het waterveiligheidsprobleem op te lossen. Sinds begin 2019 werkt het waterschap samen met aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie Zwolle (DAZ). Deze aannemerscombinatie en het waterschap werken samen onder de naam Dijkteam Zwolle. Samen met bewoners, plaatselijke verenigingen, bedrijven en overheden werkte het Dijkteam Zwolle de plannen voor de dijkversterking uit tot een Definitief Ontwerp. Bekijk hier het filmpje over het Definitief Ontwerp(externe link)

Waar staan we nu? 

Op 22 maart stelde het Algemeen Bestuur het Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle vast. In dat plan staat hoe we de stadsdijken gaan versterken. Ook heeft het Algemeen Bestuur geld beschikbaar gesteld om alvast damwanden te bestellen. Naar verwachting gaat eind 2022 de schop in de grond om de dijk te versterken. Het plan is op 12 april goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. Daarna lag het tot en met woensdag 1 juni 2022 ter inzage. Gedurende die periode kon een beroep worden ingediend. De Raad van State heeft twee beroepen ontvangen. Deze zullen door de Raad van State beoordeeld gaan worden. Totdat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over de ingediende beroepen is het Projectplan Waterwet Stadsdijken nog niet onherroepelijk. 

Wanneer?

We starten met de dijkversterking in 2023 en verwachten het project af te ronden in 2026. 

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Edgar de Bruijn (omgevingsmanager) via 06 - 34 32 83 06 of door te mailen naar edgardebruijn@wdodelta.nl. Vragen en opmerkingen kunt u ook aan ons doorgeven via dit reactieformulier