De Stadsdijken in Zwolle beschermen de bewoners tegen het water. De dijken willen we ook in de toekomst veilig houden. Daarom gaan we ze versterken. 

Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).