Van maandag 26 februari 2024 tot ver in 2025 is de dijk langs Holtenbroek (tussen de Twistvlietbrug en het Westerveldse Bos) in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. In deze periode wordt de dijkversterking van Stadsdijken  Zwolle uitgevoerd vanaf de Industrieweg tot aan de Brinkhoekweg. Omleidingen worden duidelijk aangegeven met borden. Dijkzone Alliantie Zwolle (aannemerscombinatie Dura Vermeer en Ploegam) voert namens Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijkversterking uit. Eventuele overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Lees ook deze folder.

Werkzaamheden en overlast

  • In januari begint de dijkversterking langs de Industrieweg tot aan wijkboerderij De Klooienberg. Deze werkzaamheden worden naar verwachting eind 2025 afgerond.
  • Van januari tot mei 2024 is een deel van de Brinkhoekweg afgesloten vanwege werkzaamheden.
  • Vanaf 26 februari begint de dijkversterking ten noorden van de Twistvlietbrug tot aan de Middelweg. Het fietspad op de dijk wordt tijdelijk afgesloten, maar bedrijven en woningen blijven bereikbaar. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in het voorjaar van 2025 voltooid.
  • Eind februari sluiten we tijdelijk de weg op de dijk ten noorden van de Middelweg tot aan het Westerveldse bos. De Zwolsche Roei- en Zeilvereniging blijft bereikbaar. De werkzaamheden worden naar verwachting in het najaar van 2025 afgerond.

Het goede nieuws

In het voorjaar van 2024 wordt het werk aan de dijk tussen de wijkboerderij en de Twistvlietbrug afgerond. Dan kan iedereen genieten van de dijkglijbaan, de dijktrap en het nieuwe wandelpad door de uiterwaarden! Daarover later meer. 

Waar staat het project nu?

De uitvoering van de dijkversterking is inmiddels van start. In mei 2023 werd tijdens een feestelijke startbijeenkomst de eerste damwandplank in de grond getrild bij de Scania Haven. Sindsdien wordt op verschillende plekken aan de dijkversterking gewerkt. De eerste paar honderd meter van in totaal 7,5 kilometer dijk is al hoogwater veilig. Vanaf januari 2024 tot eind 2025 gaat het waterschap verder met de dijkversterking in Holtenbroek vanaf de Industrieweg tot aan de Brinkhoekweg.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 2.000 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.