Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Daarom werken we momenteel aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Zodat u veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Waar?

Overal waar in ons gebied dijken staan. Een aantal daarvan hebben we al versterkt. Met andere zijn we net begonnen, óf moeten we nog beginnen.

Wat doen we?

Het gaat in totaal om 180 km dijk die niet meer aan de norm voldoet. Het werk is verdeeld in 18 projecten

We werken nu aan de volgende projecten:

Deze projecten zijn al voltooid:

  • Het Waterfront in Dalfsen
  • Keersluis de Whaa 
  • Dijken in Vollenhove

Onderzoeken

In het innovatieproject Gras op Zand onderzoekt het waterschap samen met andere partijen hoe sterk de grasmat op zanddijken is. Dat doen we met proeven op de dijk. De gegevens gebruiken we voor een rekenmodel waarmee we de sterkte van de zanddijk en grasmat bepalen. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), het landelijke programma voor dijkversterkingen. 

Wanneer?

We startten in 2014 met de eerste projecten. In 2050 moet het laatste project afgerond zijn. Wilt u precies weten wanneer we wat doen? En of we ook in uw buurt aan de slag gaan? Bekijk hier onze planning.

  • Volg onze projecten op uw telefoon of tablet: download de gratis app Waterwerk (Android | iOS ). In de app kunt u ook vragen stellen en uw mening geven.

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:   

Over het Hoogwaterbeschermingsprogramma

In het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. De komende 30 jaar worden in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen versterkt. Zo werken we aan een land waar u veilig kunt wonen, werken en recreëren.

 

Heeft u gevonden wat u zocht?