Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Daarom werken we momenteel aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Zodat u veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Waar?

Overal waar in ons gebied dijken zijn. Een aantal daarvan hebben we al versterkt. Met andere zijn we net begonnen, óf moeten we nog beginnen.

Wat doen we?

Het gaat in totaal om 200 km dijk die niet meer aan de norm voldoet. Het werk is verdeeld in 18 projecten

Onderzoeken

Het versterken van dijken proberen we steeds slimmer, goedkoper en duurzamer te doen, zodat de dijk beter past in de omgeving. In onze innovatieprojecten onderzoeken we hoe we dit kunnen doen. We werken nu aan deze innovatieprojecten:

Het innovatieproject Gras op zand is afgerond.

Over het Hoogwaterbeschermingsprogramma

In het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. De komende 30 jaar worden in heel Nederland 2.000 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen versterkt. Zo werken we aan een land waar u veilig kunt wonen, werken en recreëren.

In dit project werken we samen met Andere waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeentes, inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en verenigingen.

Onze lopende Hoogwaterbeschermingsprojecten

Meer weten
De grootste dijkversterking sinds de Deltawerken.

Afgeronde projecten

Deze HWBP-projecten hebben we al afgerond: 

Wanneer?

We startten in 2014 met de eerste projecten. In 2045 moet het laatste project afgerond zijn. Wilt u precies weten wanneer we wat doen? En of we ook in uw buurt aan de slag gaan? Bekijk hier onze planning.

  • Volg onze projecten op uw telefoon of tablet: download de gratis app Waterwerk (Android | iOS ). In de app kunt u ook vragen stellen en uw mening geven.