In het innovatieproject Gras op Zand onderzoekt het waterschap samen met andere partijen hoe sterk de grasmat op zanddijken is. Dat doen we met proeven op de dijk. De gegevens gebruiken we voor een rekenmodel waarmee we de sterkte van de zanddijk en grasmat bepalen. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), het landelijke programma voor dijkversterkingen.  

Vechtdijken gras op zand