In het innovatieproject Gras op Zand onderzocht het waterschap samen met andere partijen hoe sterk de grasmat op zanddijken is. Dat deden we met proeven op de Vechtdijken. De gegevens gebruiken we voor een rekenmodel waarmee we de sterkte van de zanddijk en grasmat bepalen. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Waar is het onderzoek? 

Van december 2020 t/m maart 2021 zijn op drie locaties op de Vechtdijk onderzoeken gedaan: 

 • Zuidelijke Vechtdijk bij Maatgravenweg-Hooiweg (bij Berkum);
 • Noordelijke Vechtdijk ten oosten van Dalfser Volkstuinvereniging (Dalfsen);
 • Noordelijke Vechtdijk/ Hessenweg tussen de spoorwegovergang en het gemaal De Broekhuizen.

Digitale kaart van het gebied:

Wat doen we?

Het onderzoek bestond uit:  

 1. Uitvoeren boringen en grasonderzoek (afgerond)
  We brengen de grondopbouw in beeld. Ook onderzoeken we de samenstelling en sterkte van het gras. 

 2. Kiezen locaties (afgerond)
  We kiezen zes locaties waar we proeven op de dijk kunnen doen.  

 3. Uitvoeren proeven (afgerond) 
  De proeven zijn uitgevoerd op drie locaties. Met een stellage bootsen we golven na, die over en op de dijk klotsen.

 4. Analyse resultaten en opstellen rekenregel (afgerond)
  We analyseren de proeven en gebruiken de resultaten voor een rekenmodel waarmee we de sterkte van de zanddijk en grasmat bepalen. 

Welke proeven doen we?

We testten de sterkte van het gras op de zanddijk op verschillende manieren. Met een stellage bootsten we golven na, die over en op de dijk klotsten. Met de golfklapproef kreeg de buitenkant van de dijk het flink te verduren. Vaste hoeveelheden water kletterden als golven tegen de dijk. We maten hoelang het duurde voor de grasmat kapot ging én of en wanneer het zand uit de dijk spoelde. Met een golfoverslagproef keken we hoe de grasmat aan de landzijde van de dijk het hield. Het water stroomde daarbij in golven over de dijk heen.

Waarom doen we dit onderzoek? 

De dijk onder het gras op de Vechtdijken bestaat uit zandig materiaal. We willen onderzoeken hoe sterk de grasmat op de dijk in praktijk is. De wettelijke rekenregels waarmee we de sterkte van het gras op de dijk (de dijkbekleding) berekenen zijn geschikt voor kleidijken en niet voor onze zandrijke Vechtdijken. Daarom wil het waterschap samen met andere partijen een goede rekenregel maken. Hiervoor bepalen we de sterkte van de grasmat in de praktijk op verschillende locaties. Als de grasmat in de praktijk sterker is dan we nu denken, kan het vervangen van de grasmat worden beperkt. Dat scheelt in de kosten van de dijkversterking langs de Vecht.