In het innovatieproject Gras op Zand onderzoekt het waterschap samen met andere partijen hoe sterk de grasmat op zanddijken is. Dat doen we met proeven op de Vechtdijken. De gegevens gebruiken we voor een rekenmodel waarmee we de sterkte van de zanddijk en grasmat bepalen. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Waar is het onderzoek? 

Dit zijn de locaties: 

 • 14 december tot eind januari: Zuidelijke Vechtdijk bij Maatgravenweg-Hooiweg (bij Berkum)
 • Februari: Noordelijke Vechtdijk ten oosten van Dalfser Volkstuinvereniging (Dalfsen)
 • Maart: Noordelijke Vechtdijk/ Hessenweg tussen de spoorwegovergang en het gemaal De Broekhuizen

Digitale kaart van het gebied:

Wat doen we?

Het onderzoek bestaat uit:  

 1. Uitvoeren boringen en grasonderzoek (afgerond)
  We brengen de grondopbouw in beeld. Ook onderzoeken we de samenstelling en sterkte van het gras. 
 2. Kiezen locaties (afgerond) 
  We kiezen zes locaties waar we proeven op de dijk kunnen doen.  
 3. Uitvoeren proeven (14 december tot medio maart) 
  De proeven worden uitgevoerd. Met een stellage bootsen we golven na, die over en op de dijk klotsen. De eerste locatie is bekend: ter hoogte van de Maatgravenweg-Hooiweg (vlakbij Berkum).
 4. Analyse resultaten en opstellen rekenregel 
  We analyseren de proeven en gebruiken de resultaten voor een rekenmodel waarmee we de sterkte van de zanddijk en grasmat bepalen. 

Welke proeven doen we?

We testen de sterkte van het gras op de zanddijk op verschillende manieren. Met een stellage bootsen we golven na, die over en op de dijk klotsen. 
  
Met de golfklapproef krijgt de buitenkant van de dijk het flink te verduren. Vaste hoeveelheden water kletteren dan als golven tegen de dijk. We meten hoelang het duurt voor de grasmat kapot gaat én of en wanneer het zand uit de dijk gaat spoelen. Met een golfoverslagproef kijken we hoe de grasmat aan de landzijde van de dijk het houdt. Het water stroomt dan in golven over de dijk heen.

Wanneer?

 • Najaar 2020: voorbereiden onderzoek 
  14 december tot medio maart 2021: proeven op de Vechtdijken. Op één locatie duren de proeven maximaal vijf weken 
 • Najaar 2021: resultaten bekend 

Waarom doen we dit onderzoek? 

De dijk onder het gras op de Vechtdijken bestaat uit zandig materiaal. We willen onderzoeken hoe sterk de grasmat op de dijk in praktijk is. De wettelijke rekenregels waarmee we de sterkte van het gras op de dijk (de dijkbekleding) berekenen zijn geschikt voor kleidijken en niet voor onze zandrijke Vechtdijken. Daarom wil het waterschap samen met andere partijen een goede rekenregel maken. Hiervoor bepalen we de sterkte van de grasmat in de praktijk op verschillende locaties. Als de grasmat in de praktijk sterker is dan we nu denken, kan het vervangen van de grasmat worden beperkt. Dat scheelt in de kosten van de dijkversterking langs de Vecht.

Heeft u gevonden wat u zocht?