De dijken langs de Vecht beschermen het gebied tegen overstromingen. Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen, gaan we de Vechtdijken versterken. Daarnaast onderzoeken we ook of andere maatregelen in het Vechtdal kunnen bijdragen aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle.

Website Veilige Vecht

Website Veilige Vecht

Het project heeft een eigen website. Op de website van Veilige Vecht kunt u het project volgen en vindt u de meest actuele informatie. Ook staat er allerlei relevantie projectinformatie op, zoals nieuwsberichten en diverse downloadsDaarnaast kunt u vragen stellen, meedenken, meldingen doen of zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Waar?

Het gaat in totaal om 30 kilometer aan dijken: vanaf de noordelijke Vechtdijk vanaf Dalfsen tot de gemeentegrens tussen Zwolle en Zwartewaterland. En vanaf de zuidelijke Vechtdijk vanaf de Rechterensedijk in Dalfsen tot Langenholte in Zwolle. 

Wat doen we?

Op de website van Veilige Vecht staat meer informatie over het project. Op dit moment onderzoeken we verschillende mogelijkheden om de dijken te versterken. We kijken naar de dijk zelf en andere mogelijkheden in het gebied van de Vecht. Daarna kijken we wat de beste oplossing is. Zodra we die weten, maken we de plannen. Vervolgens voeren we die uit.

Wanneer?

  • Najaar 2020 tot 2023 | Verkenning. In deze fase onderzoeken we wat de beste manier is om de dijk te versterken.
  • 2024 tot 2026 | Planuitwerking. In deze fase werken we de plannen uit tot in de kleinste details. 
  • Vanaf 2027 | Uitvoering. In deze fase starten we met het versterken van de dijk. 

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

Overstroom ik?

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Hoewel we de dijken goed bewaken, zijn overstromingen helaas niet uit te sluiten. Weet u wat u moet doen in geval van een overstroming? Of hoe hoog het water bij u in de buurt komt? Op de website van Overstroomik.nl vindt u informatie over overstromingen in het algemeen, preventie en verzekeren.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Margreet Krol via 088-2331200 of veiligevecht@wdodelta.nl. Via de website van Veilige Vecht kunt u ook vragen stellen. 

 

Heeft u gevonden wat u zocht?