De IJsseldijk Zwolle-Olst beschermt de bewoners van Salland en Zwolle tegen water vanuit de IJssel. En bij een noordwesterstorm tegen het IJsselmeer. De dijk bleek niet sterk genoeg meer voor de toekomst. Daarom gaan we ‘m versterken.

Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) .

Waar?

Dit project loopt vanaf de Haereweg in Olst langs Wijhe, Herxen en Zwolle-Zuid naar de Spooldersluis. In totaal 29 km.

Wat doen we?

Op dit moment zijn we de plannen tot in detail aan het uitwerken. Het antwoord van de verkenningsfase hebben we inmiddels. Download het verkenningsrapport.

Wanneer?

Vanaf 2023 willen we beginnen met de uitvoering; het versterken van de dijken. Dit moet in 2026 klaar zijn. Volg dit project op uw telefoon of tablet: download de gratis app Waterwerk (Android | iOS ). In de app kunt u ook vragen stellen en uw mening geven.

Nieuws

Dijkverlegging Paddenpol

Dijktraject Paddenpol is onderdeel van het project dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst. Ook hier moet de dijk versterkt worden. Op dit dijktraject is onderzocht of er een dijkverlegging, in plaats van een dijkversterking mogelijk is. Dit is een initiatief van de provincie Overijssel, de ministeries van LNV en I&M en Staatsbosbeheer. Wij als waterschap werken hier aan mee. Graag informeren we u hierover en kunt u uw mening over het voorstel geven.

Voorstel inrichtingsplan

Samenwerking waterschap en Boskalis van start 

Begin juli is de samenwerking tussen Boskalis en het waterschap definitief geworden. Op 7 juli is de handtekening gezet om samen te werken aan de dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst. Boskalis heeft daarmee de aanbesteding gewonnen en dat betekent dat deze marktpartij de werkzaamheden samen met het waterschap gaat voorbereiden en vervolgens uit gaat voeren.

Ecologische vervolgonderzoeken

Bij het uitvoeren van een project hebben we te maken hebben met de Wet natuurbescherming. Het waterschap moet hiervoor onderzoeken of de verblijfplaats van beschermde diersoorten wordt geraakt of wordt verstoord. De komende maanden worden ecologische vervolgonderzoeken uitgevoerd op percelen en in schuren langs de dijk. De desbetreffende grondeigenaren hebben hierover bericht gehad. Wilt u meer weten over het hoe en waarom van deze onderzoeken? In deze filmpjes lichten wij de onderzoeken toe. Wilt u alles nog eens rustig nalezen? Op dit infoblad vindt u de meest gestelde vragen over de ecologische onderzoeken.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op via IJsseldijkZwolle-Olst@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanagers: Joosje Bachman of Marijn Linde. En als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, dan komen we graag bij u langs.

 

IJsseldijk bij Wijhe

Heeft u gevonden wat u zocht?