In het praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken onderzoeken waterschap Drents Overijsselse Delta en Deltares hoe bij hoogwater het land achter de dijk omhoog wordt gedrukt en kan openbarsten. Met de kennis die wordt verzameld, kunnen dijkprofessionals de sterkte van de dijk realistischer berekenen en zo een nauwkeuriger dijkontwerp maken. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

Waar is het onderzoek? 

Het onderzoek is op verschillende locaties. De veldonderzoeken en -proeven zijn bij de IJsseldijk in Kampen. Ook worden er laboratoriumproeven bij Deltares in Delft gedaan.  

Digitale kaart van het gebied: 

Wat doen we? 

Het onderzoek bestaat uit: 

 1. Vooronderzoek (april t/m januari 2023) 
  In deze fase werken we aan verschillende soorten onderzoeken. We brengen de grondopbouw op de dijk in beeld en meten de waterdoorlaatbaarheid van de grond. Ook doen we proeven in een laboratorium, om op kleine schaal de dijk na te bouwen en te onderzoeken hoe het proces van opbarsten en opdrijven gaat.  
   
 2. Uitvoeren veldproef (februari 2023 t/m juli 2023) 
  Wanneer de resultaten uit het vooronderzoek goed uitpakken, dan doen we grootschalige proeven op de IJsseldijk bij Kampen. Deze dijk wordt afgebroken en is daarmee een geschikte proeflocatie. We bootsen hoogwater na, waardoor de grond opbarst en we kunnen kijken wat er daarna met de dijk gebeurt.  
   
 3. Analyse resultaten (zomer 2023 t/m zomer 2024)  
  We analyseren de proeven. De verzamelde kennis kunnen dijkprofessionals gebruiken bij het beoordelen van dijken en bij dijkversterkingen. 

Waarom doen we dit onderzoek? 

Een dijk kan op verschillende manieren kapot gaan. Eén van die manieren is dat de grond nabij een dijk openbarst. Daardoor wordt de dijk instabiel en schuift de helling van een dijk af. Ook kan zand van onder de dijk naar het oppervlak komen waardoor de dijk in elkaar kan zakken. Er is nog onvoldoende kennis over hoe dit precies werkt. Daarom rekenen dijkenbouwers met conservatieve aannames om de sterkte van de dijk te bepalen en zo voldoende veiligheid te garanderen.

Nu proberen we dichter bij de werkelijkheid te komen door de manieren waarop een dijk kapot kan gaan als geheel te onderzoeken. Met literatuuronderzoek, laboratoriumproeven en een praktijkproef op de IJsseldijk bij Kampen verzamelen het waterschap en Deltares kennis en gebruiken die bij het beoordelen en het versterken van dijken. 

Met wie? 

Aan dit project werken we samen met: 

 • Hoogwaterbeschermingsprogramma 
 • Deltares  

Vragen en opmerkingen?

Neem contact op met projectmanager Victor Frankena: 088–2331200 of victorfrankena@wdodelta.nl