We moeten volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) voldoen aan ecologische eisen. Daarom willen we op zoveel mogelijk plaatsen de watergang opnieuw inrichten door het aanleggen van een natuurlijke oever en het vispasseerbaar maken van de twee stuwen in de Nieuwe Wetering.

Dit project is onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON).

Waar?

De bovenloop van de Nieuwe Wetering loopt van de Langerhorstweg in Broekland door buurtschap Elshof tot de onderbreking door de Raalterwetering. 

Digitale kaart waarop het projectgebied is aangegeven:

Wat doen we?

Het project bestaat uit twee deelgebieden:

Deelgebied 1 | Nieuwe Wetering

De KRW stelt eisen aan de ecologische waarden. Daarom willen we de oever van de Nieuwe Wetering natuurlijker maken en twee stuwen in de watergang vispasseerbaar maken. Hoe het natuurlijker maken van de oever er wat ons betreft uit komt te zien vindt u op deze kaart. Daarnaast willen we twee stuwen in de Nieuwe Wetering vispasseerbaar maken. Op welke manier dat gebeurt is nog niet duidelijk. Een voorbeeld van een mogelijke vispassages vindt u hier.

Voor het natuurlijker maken van de oever en het realiseren van de vispassages bij de Nieuwe Wetering, is het nodig om een strook grond langs de Wetering aan te kopen van de eigenaren van deze percelen. De desbetreffende eigenaren hebben hierover een brief ontvangen. Graag komen we met hen in contact.

Deelgebied 2 | Stroomgebied Broekland

In het stroomgebied Broekland nemen we de maatregelen mee op het gebied van Waterschapszorg en de inrichting van beheer en onderhoud in het gebied. Waterschapszorg houdt in dat we alle watergangen in ons werkgebied opnieuw indelen. In het stroomgebied Broekland gaat het om twee watergangen. Met de eigenaren, die betrokken zijn bij deze watergangen, nemen wij persoonlijk contact op.

Wanneer?

Het project Nieuwe Wetering Bovenloop zit in de verkenningsfase. Dit betekent dat het waterschap de komende tijd op zoek gaat naar de beste oplossing om aan de doelstellingen te voldoen. Aansluitend wordt het plan verder uitgewerkt en gaan wij hierover opnieuw met de omgeving in gesprek. Naar verwachting kan in 2022 de uitvoering van de werkzaamheden van start gaan.

  • Volg dit project op uw telefoon of tablet: download de gratis app Waterwerk (Android | iOS ). In de app kunt u ook vragen stellen en uw mening geven.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes: 088–233 1200 of dinanthommes@wdodelta.nl

,

Heeft u gevonden wat u zocht?