We ontwikkelen samen met de omgeving plannen om de Nieuwe Wetering opnieuw in te richten. Dit doen we omdat de wetering moet voldoen aan Europese regels om de natuurwaarden te vergroten. Daarom willen we op zoveel mogelijk plaatsen de watergang opnieuw inrichten door onder andere het aanleggen van natuurlijke oevers en het vispasseerbaar maken van twee stuwen. Op deze pagina leest u wat we (gaan) doen.

Waar?

  • De Nieuwe Wetering Bovenloop loopt van de Langerhorstweg in Broekland door buurtschap Elshof tot de onderbreking door de Raalterwetering.
  • De Nieuwe Wetering Benedenloop loopt vanaf de Assendorperdijk bij de Raalterwetering, door Laag Zuthem tot aan stuw Langeslag.

Wat doen we?

De herinrichting van de Nieuwe Wetering bestaat uit twee deelgebieden. De Nieuwe Wetering Bovenloop en de Nieuwe Wetering Benedenloop. Voor beide deelgebieden willen we onder andere de oever natuurlijker maken. Een natuurlijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, dit is goed voor zowel flora en fauna. De oevers zijn, behalve mooi om te zien, ook goed voor de waterkwaliteit. Verder willen we in de bovenloop van de wetering twee stuwen vispasseerbaar maken. Dit betekend dat de stuwen geen obstakel meer vormen voor vissen. Een goede visstand draagt bij aan, en hoort bij, een gezond ecosysteem in en rond het water. 

Deelgebied 1 | Nieuwe Wetering Bovenloop

In de bovenloop van de wetering willen we circa 5.3 kilometer oever natuurlijker maken en twee stuwen vispasseerbaar maken. Daarnaast passen we het beheer en onderhoud aan in het gebied door het aanleggen en verbeteren van nieuwe en bestaande onderhoudsroutes. Op basis van onderzoeken en gesprekken met de omgeving ligt er nu een ontwerp projectplan. De concept plannen kunt u hier inzienlink naar pdf bestand

Planning 

Voor dit project is subsidie aangevraagd, maar op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en óf er subsidie verleend gaat worden. De komende tijd ligt de verdere voorbereiding van dit project stil. Zodra de subsidie definitief is voor dit project nemen we opnieuw contact op met de omgeving.

Deelgebied 2 | Nieuwe Wetering Benedenloop

In de benedenloop van de wetering willen we optimaal gebruik maken van de beschikbare grond, en meerwaarde toevoegen aan de natuur, door op twee plekken omliggend bos- en wateroppervlakte aan de wetering toe te voegen. Ook willen we, verspreid over de lengte van de wetering, vijf kilometer oever natuurlijker maken. Daarnaast passen we het beheer en onderhoud voor de wetering aan.

Planning

De komende tijd werken we de concept plannen voor de benedenloop verder uit. Zodra deze plannen bekend zijn nemen wij opnieuw contact op met de omgeving en grondeigenaren. 

Vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact op met omgevingsmanager Paul Penning.