We ontwikkelen samen met de omgeving plannen om de Nieuwe Wetering opnieuw in te richten. Dit project vloeit voort uit Europese regelgeving om de natuurwaarden te vergroten. Daarom willen we op zoveel mogelijk plaatsen de watergang opnieuw inrichten door het aanleggen van een natuurlijke oever en het vispasseerbaar maken van stuwen. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.

Waar?

Het gebied heeft een uitgesproken agrarisch karakter. Landbouw vormt de overwegende functie in het gebied. In het plangebied liggen verschillende natuurgebieden.

  • De Nieuwe Wetering Bovenloop loopt van de Langerhorstweg in Broekland door buurtschap Elshof tot de onderbreking door de Raalterwetering.
  • De Nieuwe Wetering Benedenloop loopt vanaf de Assendorperdijk bij de Raalterwetering, door Laag Zuthem tot aan stuw Langeslag.

Digitale kaart waarop het projectgebied is aangegeven

 

Wat doen we?

De herinrichting van de Nieuwe Wetering bestaat uit twee deelgebieden. De Nieuwe Wetering Bovenloop en de Nieuwe Wetering Benedenloop. Voor beide deelgebieden willen we de oever natuurlijker maken, en stuwen en een gemaal vispasseerbaar maken. Een natuurlijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, dit is goed voor zowel flora en fauna. De oevers zijn, behalve mooi om te zien, ook goed voor de waterkwaliteit. Hoe het natuurlijker maken van de oever er wat ons betreft uit komt te zien vindt u op deze kaart.

Het vispasseerbaar maken van stuwen en gemalen betekend dat het geen obstakel meer vormt voor de vissen. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand. Een goede visstand draagt bij aan, en hoort bij, een gezond ecosysteem in en rond het water. Een voorbeeld van een mogelijke vispassages vindt u hier.

Deelgebied 1 | Nieuwe Wetering Bovenloop

In de bovenloop van de Nieuwe Wetering willen we de oever natuurlijker maken en twee stuwen vispasseerbaar maken. In de verkenningsfase zijn er, samen met u, mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht. Hieruit heeft het bestuur één oplossingsrichting gekozen. Deze gaan wij verder uitwerken tot een projectplan. In hoofdlijnen betreft het plan:

  • het aanleggen van circa 5.3 kilometer natuurlijke oever (afhankelijk van de beschikbare grond zal de breedte variëren);
  • ontwikkelen van een bijpassend beheer en onderhoudsplan.

De komende tijd gaan we, samen met u, op zoek naar een verdere detail uitwerking van het plan. We verwachten in de zomer van 2022 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Bekijk hier de planning van de Nieuwe Wetering Bovenloop

Deelgebied 2 | Nieuwe Wetering Benedenloop

In de benedenloop van de Nieuwe Wetering willen we, verspreid over de lengte, vijf kilometer oever natuurlijker maken. Ook willen we stuw Langeslag vispasseerbaar maken. Verder ontwikkelen we een bijpassend beheer en onderhoudsplan voor de wetering. We hebben een video gemaakt, met beelden uit het gebied, waarin we nog eens kort vertellen wat we precies willen doen.

De komende tijd gaan we, samen met u, op zoek naar de beste oplossingen om aan de doelstellingen te voldoen. Hierna gaat ons bestuur een voorkeursrichting kiezen. Aansluitend werken we het plan verder uit en gaan wij opnieuw met u in gesprek. We verwachten in 2023 te starten met de werkzaamheden.

Bekijk hier de planning van de Nieuwe Wetering Benendenloop

 

Download de gratis app ‘Waterwerk’

Volg dit project op uw telefoon of tablet: download de gratis app Waterwerk (Android | iOS ). In de app kunt u ook vragen stellen en uw mening geven.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Sander Steenblik.

Heeft u gevonden wat u zocht?