We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling van watergangen verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van hydrologische criteria (hoeveelheid water die door de watergang stroomt).

Wij zorgen voor voldoende water in onze watergangen, zoals sloten en kanalen. En ook in onze oppervlaktewateren, zoals meren. Hiervoor voeren we water af en aan, net wat nodig is. Maar dit wordt lastiger. Daarom zien we nattere periodes, afgewisseld met langere perioden van droogte. Om onze taak ook in de toekomst goed te kunnen doen, delen we onze watergangen opnieuw in.

Wat doen we precies?

De watergangen in ons werkgebied zijn ingedeeld in drie categorieën. Voor 1.200 kilometer sloten en kanalen wijzigen we deze indeling. Dat betekent dat de watergangen geschikt moeten zijn om te onderhouden. Er zit dus ook vaak uitvoerend werk aan. We zijn gestart in 2019, en verwachten in 2022 klaar te zijn. Op 24 maart heeft het Dagelijks Bestuur de legger oppervlaktewaterlichamen definitief vastgesteld voor het gebied buiten de bebouwde kom rond Dwingeloo en Westerbork. Het definitieve besluit om de legger in deze gebieden te wijzigen wordt nu gepubliceerd, maar treedt in werking op 1 januari 2021. Dit betekent dat tot die tijd het huidige onderhoudsregime van kracht blijft.

Wat betekent dit voor u?

Grenst uw terrein aan een sloot, kanaal of andere watergang? Dan kan het zijn dat u:

 • de watergang niet meer hoeft te onderhouden; dat nemen wij over;
 • de watergang straks wél moet onderhouden; hiertoe bent u dan verplicht.
 • de watergang verdwijnt helemaal van de schouwkaart; hier voeren wij geen schouw meer uit.

Als er iets voor u verandert, krijgt u hier bericht van. Er kan voor u ook niets veranderen. Wanneer het voor u verandert, hangt af van wanneer we uw gebied opnieuw indelen. Voordat we dat doen, gaan we met u in gesprek. Onder andere op inloopavonden. U heeft ook inspraak.

  In welke deelgebieden werken we?

  We hebben voor ieder gebied een pagina gemaakt, waarop u meer informatie krijgt:

  Meer informatie

  Vragen of opmerkingen?

  Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl 

  ,

  Heeft u gevonden wat u zocht?