We delen de komende jaren onze sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. De (rechts-)voorgangers van WDODelta gebruikten voor de indeling verschillende uitgangspunten. Dit willen we gelijk maken, op basis van de hoeveelheid water die door de sloot stroomt (hydrologische criteria). 

Wij zorgen voor voldoende water in onze watergangen, zoals sloten en kanalen. En ook in onze oppervlaktewateren, zoals meren. Hiervoor voeren we water af en aan, net wat nodig is. Maar dit wordt lastiger. Daarom zien we nattere periodes, afgewisseld met langere perioden van droogte. Om onze taak ook in de toekomst goed te kunnen doen, delen we onze watergangen opnieuw in.

Wat doen we precies?

De watergangen in ons werkgebied worden opnieuw ingedeeld in drie categorieën. Hierdoor wisselen ongeveer 1.200 kilometer sloten en kanalen van categorie. Dat is ongeveer 10% van het totaal aantal sloten, die wij beheren. Deze wisselingen betekenen vaak dat wijzigt wie het onderhoud uitvoert: het waterschap of de aanliggende eigenaar. In het geval dat het uitvoeren van het onderhoud naar de aanliggende eigenaar gaat, maken wij de sloot geschikt om te onderhouden voor de nieuwe onderhoudsplichtige. Daarom zit aan de wijzigingen ook vaak uitvoerend werk verbonden. We zijn gestart in 2019 en verwachten in 2023 klaar te zijn. Dan is de nieuwe indeling van watergangen in ons hele werkgebied ingevoerd.

Op onderstaande kaart kunt u zien of en zo ja wat er verandert langs uw percelen. Als nog geen gegevens beschikbaar zijn, betekent dit dat we het deelgebied op een later moment opstarten. De volgorde van deelgebieden gaat op nummer, van noord naar zuid. De nummering kunt u vinden op de kaart onderaan deze pagina.

Wat betekent dit voor u?

Grenst uw perceel aan een sloot, kanaal of andere watergang die gewijzigd is naar een andere categorie? Dan kan het zijn dat u:

 • de sloot niet meer hoeft te onderhouden; dat nemen wij over;
 • de sloot straks wél moet onderhouden; hiertoe bent u dan verplicht en wij controleren jaarlijks of u de watergang goed hebt schoon gemaakt;
 • de sloot verdwijnt helemaal van de legger; de eigenaar van de sloot is verantwoordelijk voor het onderhoud, maar wij voeren geen jaarlijkse controle meer uit.

Het kan zijn dat er niets verandert voor u. Als er wel iets voor u verandert, dan krijgt u hier bericht van. Wanneer het voor u verandert, hangt af van wanneer we uw gebied opnieuw indelen. Voordat we dat gaan doen, gaan we met u in gesprek. Bij het formeel vastleggen van de wijzigingen heeft u ook inspraak.

  In welke deelgebieden werken we?

  We hebben voor ieder gebied een pagina gemaakt, waarop u meer informatie krijgt:

  Meer informatie

  • Volg dit project op uw telefoon of tablet: download de gratis app Waterwerk (Android(externe link) | iOS(externe link) ).
  • Brochure waterschapszorg: U kunt onze brochure opvragen via het e-mailadres waterschapszorg@wdodelta.nl

  Vragen of opmerkingen?

  Neem contact op met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker: waterschapszorg@wdodelta.nl