Bent u als belanghebbende of als ingezetene niet eens met een schriftelijk ontwerpbesluit van het bestuur van het waterschap? Dan kunt u hiertegen een zienswijze indienen. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het ontwerpbesluit is betrokken. Op deze pagina leest u hoe u een zienswijze kunt indienen.