Ieder jaar baggeren we de sloten, kanalen en vijvers in ons gebied. Ook bij u in de buurt. Op deze pagina leest u wat we precies doen, waarom, waar en wanneer we dat doen.

Wat is bagger?

Bagger is het materiaal dat wordt verwijderd tijdens het baggeren van sloten, kanalen en vijvers. Het bestaat vaak uit grond, modder, slib of zand en wordt (tijdelijk) opgeslagen op de kant/oever of op een andere locatie. Baggermateriaal kunnen we soms ook hergebruiken. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van landbodem of het versterken van dijken.

Waarom baggeren we?

We baggeren om de sloten, kanalen en vijvers breed en diep genoeg te houden zodat we water beter kunnen aan- en afvoeren. Ook willen we de kwaliteit van het water op peil te houden. Want bagger stapelt op. Daardoor wordt het water steeds ondieper. Hierdoor is er ook minder zuurstof, ruimte en licht voor planten, vissen en andere (water)dieren. 

Hoe baggeren we? 

Omdat niet elke sloot, kanaal of vijver hetzelfde is, bekijken we per locatie op welke manier we baggeren, bijvoorbeeld met een kraan of een (duw/zuig) boot.

Waar baggeren we?

We baggeren in ons werkgebied jaarlijks ongeveer tussen de 200 en 250 kilometer aan sloten, kanalen en vijvers. Op onderstaande planningskaart ziet u waar we de komende jaren willen gaan baggeren. Exacte metingen bepalen uiteindelijk waar we dat precies gaan doen.

Met het + of - teken kunt u in- of uitzoomen tot op een perceelniveau. Ook kunt u met de zoekfunctie een adres of plaatsnaam ingeven. Klik vervolgens op de gekleurde planningslijn voor meer informatie over het te baggeren traject.

Bekijk hier de planningskaart(externe link)

Wanneer baggeren we?

We baggeren meestal buiten het broedseizoen (tussen half september en eind maart). Dan is de natuur het minst kwetsbaar. De bagger deponeren we op de kant/over, een aangrenzend perceel of voeren we af met vrachtwagens naar een speciale stortplaats. We proberen overlast zo veel mogelijk te beperken. Hierbij letten we goed op de veiligheid van mensen, dieren en planten. Wanneer er toch beschermde dier- of plantensoorten in het gebied (of water) zijn zoeken we een goede oplossing om hier mee om te gaan.

Vragen en antwoorden

Hoe gaat het waterschap om met bagger en PFAS?

Sinds 2019 gelden in Nederland voor PFAS strenge normen voor het verspreiden en toepassen van grond en bagger. Deze normen zijn door het Rijk vastgesteld. Het is begrijpelijk dat landeigenaren, gezien alle berichtgeving, zorgen hebben over het ontvangen en verwerken van bagger.
Op representatieve locaties in het landelijke gebied zijn de wateren in ons werkgebied onderzocht op de aanwezigheid van PFAS in de waterbodem. Uit de analyse blijkt dat de concentratie PFAS  in de bagger ruimschoots onder de norm blijft voor het deponeren van bagger op de kant.
 

Kan ik als landeigenaar bagger verwerken?

Op basis van het tijdelijk handelingskader PFAS van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kunnen we doorgaan met het baggeren in het buitengebied en het afzetten van de bagger op een aangrenzend perceel. Landeigenaren kunnen ook doorgaan met het opruimen en verspreiden van de baggerspecie zonder dat gezondheid van mens, dier of het milieu in gevaar komt. Bij verdachte locaties doen we altijd eerst onderzoek. We blijven de PFAS-ontwikkelingen op de voet volgen en passen onze baggerwerkzaamheden als het nodig is aan.

Hoe weten we of bagger schoon is of niet?

Voordat we baggeren, kijken we eerst naar de kwaliteit van de bagger. Mocht de bagger verdacht zijn op verontreiniging dan nemen we eerst monsters. De monsters worden onderzocht op verontreinigde stoffen. Zo weten we van tevoren of het bagger schoon is of niet.

  • Schone bagger: er zijn geen verontreinigde stoffen. We mogen de bagger verspreiden en wegbrengen.
  • Verspreidbare bagger: de bagger bevat een aanvaardbare verontreiniging. We mogen de bagger verspreiden over het aangrenzende perceel.
  • Verontreinigde bagger: er zitten veel verontreinigde stoffen in de bagger. We brengen de bagger naar een speciale stortplaats.

Contact

Heeft u vragen over onze baggerwerkzaamheden of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.