Ieder jaar baggeren we de sloten, kanalen en vijvers in ons gebied. Ook bij u in de buurt. Op deze pagina leest u wat we precies doen, wanneer we dat doen en waarom.

Wat is baggeren?

Bij baggeren verwijderen we zand en slib (bagger dus) uit sloten, kanalen en vijvers. Dat doen we met ‘zuigboten’ en kranen. Als we dit niet doen, kan dat problemen veroorzaken.

Waarom baggeren we?

We baggeren om het water diep genoeg te houden. En de kwaliteit van het water op peil te houden. Want bagger stapelt op. Daardoor wordt het water steeds ondieper. Dan is er ook minder zuurstof, ruimte en licht. Daar hebben planten, vissen en andere (water)dieren last van. Ook moeten sloten en vijvers breed en diep genoeg zijn om water goed aan- en af te voeren. Én om ze goed te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld met een maaiboot.

Wanneer baggeren we?

We baggeren ieder jaar, van half september tot eind maart. Dan kunt u onze zuigboten en kranen tegenkomen. De bagger deponeren we op de kant of voeren we af. Hierbij letten we heel goed op de veiligheid van mensen. Met name wanneer we in de buurt van scholen werken. Zoals bij het uitbaggeren van de Oude Wetering in Zwolle.

Baggeren Kampen 

Het waterschap onderhoudt veel watergangen in het stedelijk gebied van Kampen. Door de vorming van bagger wordt de waterdiepte minder. Daardoor neemt de waterkwaliteit af en wordt het werken met de maaiboot steeds moeilijker. Daarom gaan we de watergangen in Kampen uit baggeren. Op deze pagina leest u daar meer over.

baggeren1

Heeft u gevonden wat u zocht?