We onderzoeken of er in het gebied Ruiner Aa een knelpunt is wat betreft wateroverlast. Het watersysteem moet namelijk voldoen aan de landelijke normen tegen wateroverlast. Uit berekeningen blijkt dat wanneer er extreem veel regen valt op een aantal plaatsen in het gebied tijdelijk wateroverlast ontstaat of dat er plaatselijk beperkte drooglegging is.

Waar?

Het projectgebied van de bovenloop van de Ruiner Aa ligt ingeklemd tussen de A28 in het westen en de spoorlijn Hoogeveen-Assen in het oosten. De kern Pesse ligt in het zuiden van het projectgebied en de kernen Spier en Wijster vormen in het noorden de projectgrens. In de directe omgeving van het projectgebied liggen de natuurgebieden van het Dwingelderveld en de Boerveense Plassen. Het projectgebied behoort tot het stroomgebied van de Wold Aa welke in zuidwestelijke richting uitstroomt in het Meppelerdiep.

Digitale kaart van het gebied

Denkt u mee?

Vanaf de start van dit project betrekken wij u graag. U kunt op verschillende manieren meedenken en op de hoogte blijven.

U kunt door middel van het reactieformulier hieronder reageren of vragen stellen. We zijn heel benieuwd of u bijvoorbeeld overlast ervaart als er extreem veel regen valt. Ook horen wij graag welke waterproblemen of kansen u ziet voor de bovenloop van de Ruiner Aa.

Reactieformulier

Wanneer de RIVM-regels het toelaten, gaan we nog dit voorjaar in gesprek met betrokken grondeigenaren. Dit doen wij door middel van keukentafelgesprekken, waarbij we graag horen of knelpunten worden herkend en welke oplossingsmogelijkheden worden gezien.

Liever bellen of mailen? Neem contact op met Bart Oude Groote Beverborg via e-mail:   BartOudeGrooteBeverborg@wdodelta.nl of via tel.nr.: 088 – 2331200.
 

Wat doen we?

We willen het risico op wateroverlast beperken. Dat kunnen wij doen door bijvoorbeeld waterbergingen aan te leggen of watergangen opnieuw in te richten zodat in geval van extreme regenval het water daar geparkeerd kan worden. Dat noemen we ook wel het robuuster maken van het watersysteem. Verder worden er nog enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden in het project meegenomen. Om een beter beeld te krijgen van overige waterknelpunten in het gebied worden de komende jaren metingen uitgevoerd. 

Naast wateroverlast problemen inventariseren we ook de aanwezige beheer- en onderhoudsknelpunten en worden in dit gebied de watergangen opnieuw ingedeeld in A-, B-, of C-watergangen. Dit heeft tot gevolg dat bij een enkele watergang de onderhoudsplichten en -plichtigen (diegene die het onderhoud doet) wijzigt. Het waterschap heeft hier vorig jaar in dit gebied over gecommuniceerd. Wij gaan nu graag concreet verder met u in gesprek.
 

Wanneer?

Op dit moment staan we aan het begin van het project, namelijk de verkenningsfase. De komende tijd onderzoeken we of de knelpunten die wij zien ook door de inwoners van het gebied worden herkend. Wanneer dat zo is, gaan we in afstemming met de inwoners op zoek naar oplossingen om het risico op wateroverlast te beperken. Aan het eind van de verkenningsfase (najaar 2021) willen we een concept plan aan ons bestuur voorleggen. Daarna volgt een verdere uitwerking in de planuitwerkingsfase.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Bart Oude Groote Beverborg.

Heeft u gevonden wat u zocht?