We onderzoeken of er in de bovenloop van de Ruiner Aa een probleem is wat betreft wateroverlast. Het watersysteem moet namelijk voldoen aan Europese en landelijke regelgeving. Uit berekeningen blijkt dat wanneer er extreem veel regen valt op een aantal plaatsen in het gebied tijdelijk wateroverlast ontstaat. 

Waar?

Het projectgebied van de bovenloop van de Ruiner Aa ligt ingeklemd tussen de A28 in het westen en de spoorlijn Hoogeveen-Assen in het oosten. De kern Pesse ligt in het zuiden van het projectgebied en de kernen Spier en Wijster vormen in het noorden de projectgrens. In de directe omgeving van het projectgebied liggen de natuurgebieden van het Dwingelderveld en de Boerveense Plassen. Het projectgebied behoort tot het stroomgebied van de Wold Aa welke in zuidwestelijke richting uitstroomt in het Meppelerdiep.

Digitale kaart van het gebied

Wat zijn de plannen?

De afgelopen maanden hebben wij in persoonlijke gesprekken met grondeigenaren gevraagd of zij problemen ervaren in het watersysteem en welke mogelijke oplossingen worden gezien. Op basis van deze gesprekken hebben we een voorstel uitgewerkt voor het verbeteren van het watersysteem in het gebied. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. De concept plannen zijn:

  • Op één perceel willen we, met behulp van een stuw, een waterberging creëren. Zo kan er meer water worden opgevangen bij extreem weer. 
  • In de natuurgebieden willen we op vier plekken stuwen plaatsen om water langer vast te houden.
  • Op vier plekken in het gebied willen we de sloten verbreden, zodat het water beter kan doorstromen.
  • In totaal willen we negen stuwen plaatsen, en twee stuwen aanpassen.
  • Ook willen we beheer- en onderhoudsknelpunten oplossen. 

Bent u benieuwd op welke locaties we deze plannen willen uitvoeren? Bekijk dan onderstaande kaarten:

Wanneer?

Het concept plan willen we in het vierde kwartaal van 2021 voorleggen aan ons bestuur. Daarna gaan we het plan, samen met u, verder uitwerken. We bekijken bijvoorbeeld samen hoe we de werkzaamheden het beste kunnen uitvoeren, en of er meer projecten zijn die we tegelijkertijd kunnen meenemen. Denk hierbij aan de knelpunten van het beheer- en onderhoud. Zodra de uitgewerkte plannen klaar zijn nemen wij opnieuw contact met u op.

Volgen van het project

U kunt dit project volgen via een gratis app op uw telefoon of tablet. In deze gratis app vindt u allerlei relevante projectinformatie, zoals de voortgang, inloopbijeenkomsten, nieuwsbrieven, kaarten en beeldmateriaal. Daarnaast kunt u vragen stellen, meldingen doen of uw mening geven. Het gebruik van de Waterwerk app is volledig anoniem. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Bart Oude Groote Beverborg.

Heeft u gevonden wat u zocht?