Het watersysteem in het gebied rondom de Ruiner Aa is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem robuuster en toekomstbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. 

Waar?

Het projectgebied van de bovenloop van de Ruiner Aa ligt ingeklemd tussen de A28 in het westen en de spoorlijn Hoogeveen-Assen in het oosten. De kern Pesse ligt in het zuiden van het projectgebied en de kernen Spier en Wijster vormen in het noorden de projectgrens. In de directe omgeving van het projectgebied liggen de natuurgebieden van het Dwingelderveld en de Boerveense Plassen. Het projectgebied behoort tot het stroomgebied van de Wold Aa welke in zuidwestelijke richting uitstroomt in het Meppelerdiep.

Wat doen we?

Op basis van gesprekken met omwonenden en grondeigenaren hebben we een voorstel uitgewerkt voor verbeteringen in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het creëren van een waterberging met behulp van een stuw.
  • Het verbreden van sloten zodat water beter kan doorstromen.
  • Het plaatsen en aanpassen van een aantal stuwen.
  • Het oplossen van beheer- en onderhoudsknelpunten in het projectgebied, zodat we de watergangen beter kunnen onderhouden.

Benieuwd op welke locaties? Hieronder vindt u meer informatie en kaarten met maatregelen.  

Wanneer?

We werken de komende tijd de plannen verder uit. Begin 2023 komt het plan ter inzage te liggen, daarna wordt het verder uitgewerkt in een definitief ontwerp. Naar verwachting kan dan begin 2024 de schop in de grond.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Mattijs Wendt.