Het watersysteem in het gebied rondom de Ruiner Aa is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem robuuster en toekomstbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. 

Waar?

Het projectgebied van de bovenloop van de Ruiner Aa ligt ingeklemd tussen de A28 in het westen en de spoorlijn Hoogeveen-Assen in het oosten. De kern Pesse ligt in het zuiden van het projectgebied en de kernen Spier en Wijster vormen in het noorden de projectgrens. In de directe omgeving van het projectgebied liggen de natuurgebieden van het Dwingelderveld en de Boerveense Plassen. Het projectgebied behoort tot het stroomgebied van de Wold Aa welke in zuidwestelijke richting uitstroomt in het Meppelerdiep.

Wat zijn de plannen?

Het afgelopen jaar heeft het waterschap in persoonlijke gesprekken met grondeigenaren, bedrijven en omwonenden gevraagd of zij problemen ervaren in het watersysteem en welke mogelijke oplossingen worden gezien. Op basis van deze gesprekken hebben we een voorstel uitgewerkt voor verbeteringen in het gebied. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast bij extreme regenval.” 

De conceptplannen voor het projectgebied zijn:

  • Op één perceel, met behulp van een stuw, een waterberging creëren. Zo kan er meer water worden opgevangen bij extreme regenval. 
  • Het vasthouden van water in enkele natuurgebieden, door het realiseren van een aantal knijpstuwen . 
  • Op verschillende plekken in het gebied worden watergangen verbreed. Zo kan het water beter doorstromen. 
  • Twee bestaande stuwen aanpassen aan de eisen van deze tijd.
  • Aanpakken van beheer- en onderhoudsknelpunten. 

Benieuwd op welke locaties? Hieronder vindt u meer informatie en kaarten met maatregelen.  

Wanneer?

We werken, samen met de omgeving, de komende periode het conceptplan verder uit. In het voorjaar van 2022 komt het definitieve plan ter inzage te liggen. Dan nemen we opnieuw contact met u op. Naar verwachting gaat de schop in 2023 de grond in.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Mattijs Wendt.