Het watersysteem in het gebied rondom de Ruiner Aa is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem robuuster en toekomstbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. 

Waar?

Het projectgebied van de bovenloop van de Ruiner Aa ligt ingeklemd tussen de A28 in het westen en de spoorlijn Hoogeveen-Assen in het oosten. De kern Pesse ligt in het zuiden van het projectgebied en de kernen Spier en Wijster vormen in het noorden de projectgrens. In de directe omgeving van het projectgebied liggen de natuurgebieden van het Dwingelderveld en de Boerveense Plassen. Het projectgebied behoort tot het stroomgebied van de Wold Aa welke in zuidwestelijke richting uitstroomt in het Meppelerdiep. Digitale kaart van het gebied

Wat zijn de plannen?

De afgelopen maanden hebben wij in persoonlijke gesprekken met grondeigenaren gevraagd of zij problemen ervaren in het watersysteem en welke mogelijke oplossingen worden gezien. Op basis van deze gesprekken hebben we een voorstel uitgewerkt voor het verbeteren van het watersysteem in het gebied. De concept plannen zijn:

  • Op één perceel willen we, met behulp van een stuw, een waterberging creëren. Zo kan er meer water worden opgevangen bij extreem regenval. 
  • In de natuurgebieden willen we op vier plekken stuwen plaatsen om water langer vast te houden.
  • Op vier plekken in het gebied willen we de sloten verbreden, zodat het water beter kan doorstromen.
  • In totaal willen we negen stuwen plaatsen, en twee stuwen aanpassen.
  • Ook willen we beheer- en onderhoudsknelpunten oplossen. 

Bent u benieuwd op welke locaties we deze plannen willen uitvoeren? Bekijk dan onderstaande kaarten:

Wanneer?

Het waterschap werkt, samen met de omgeving, de komende periode het concept plan verder uit. In het voorjaar van 2022 komt het definitieve plan ter inzage te liggen. Naar verwachting gaat de schop in 2023 de grond in.

Volgen van het project

U kunt dit project volgen via een gratis app op uw telefoon of tablet. In deze gratis app vindt u allerlei relevante projectinformatie, zoals de voortgang, inloopbijeenkomsten, nieuwsbrieven, kaarten en beeldmateriaal. Daarnaast kunt u vragen stellen, meldingen doen of uw mening geven. Het gebruik van de Waterwerk app is volledig anoniem. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Bart Oude Groote Beverborg.

Heeft u gevonden wat u zocht?