Ruiner Aa, Ruinen

Het watersysteem in het gebied rondom de Ruiner Aa is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het watersysteem klimaatbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.

Waar?

Het projectgebied van de bovenloop van de Ruiner Aa ligt ingeklemd tussen de A28 in het westen en de spoorlijn Hoogeveen-Assen in het oosten. De kern Pesse ligt in het zuiden van het projectgebied en de kernen Spier en Wijster vormen in het noorden de projectgrens. In de directe omgeving van het projectgebied liggen de natuurgebieden van het Dwingelderveld en de Boerveense Plassen. Het projectgebied behoort tot het stroomgebied van de Wold Aa welke in zuidwestelijke richting uitstroomt in het Meppelerdiep.

Wat doen we?

De afgelopen maanden zijn we met omwonenden en grondeigenaren in gesprek geweest over de plannen. Op een aantal plekken willen we waterbergingen creëren om wateroverlast of droogte tegen te gaan. Daarnaast willen we een aantal knijpstuwen plaatsen zodat we de doorstroming van het water beter kunnen regelen. Ook willen we vier stuwen automatiseren en watergangen verbreden, zodat water beter kan doorstromen. Verder willen we een aantal beheer- en onderhoudsknelpunten in het projectgebied oplossen. Het hele ontwerp projectplan kunt u opvragen via omgevingsmanager Sjoukje Rikkerink: 088 – 2331200 of sjoukjerikkerink@wdodelta.nl. 

Bent u benieuwd op welke locaties we deze plannen willen uitvoeren? Bekijk dan onderstaande kaarten.

Projectmaatregelen Ruiner Aa (twee kaarten)                Omliggende plangebieden

Wanneer?

Het ontwerpprojectplan wordt nu verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Wij nemen indien nodig contact op met de omgeving en grondeigenaren om de plannen verder te bespreken. Naar verwachting kan medio 2025 de schop in de grond.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Sjoukje Rikkerink.