We ontwikkelen plannen om de Wapserveensche Aa op een natuurlijke wijze in te richten. Dit doen we om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk dat het gebied om kan gaan met hele natte en met hele droge periodes, door water te bergen en vast te houden. Dus een toekomstbestendige inrichting, goed voor landbouw en natuur. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.

Waar?

Tussen Vledder en Wapserveen ligt het projectgebied Wapserveensche Aa. Het landschap kenmerkt zich door de twee Drentse beken Vledder Aa en Wapserveensche Aa die vanuit het midden van Drenthe afstromen naar de rand van Drenthe en de kop van Overijssel. Het bovenstroomse deel van de Vledder Aa ligt grotendeels in het Drents-Friese Wold. Na de samenvloeiing met de Wapserveensche Aa kenmerkt de benedenloop van de Vledder Aa en de gehele Wapserveensche Aa zich door agrarisch landgebruik met verspreide stukken natuur. Het landschap is zeer open en langgerekt. 

Wat doen we?

In het gebied willen we in totaal 2,5 kilometer natuurvriendelijke oevers aanleggen. Een natuurlijk vriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, wat goed is voor flora en fauna. We verbeteren hiermee het leefgebied voor vissen, vogels en waterdieren. En er komen meer verschillende waterplanten, ze zijn behalve mooi om te zien ook goed voor de waterkwaliteit door hun zuiverende werking.

Daarnaast willen we een aantal stuwen vispasseerbaar maken. Zo kunnen vissen beter het hoogteverschil overbruggen en naar geschikte paai- of rustplekken trekken.

Ook willen we het oppervlaktewaterpeil iets verhogen, zodat we in de zomer meer water kunnen vasthouden in het gebied. Mogelijk gaan we enkele percelen, in overleg met grondeigenaren, ophogen om vernatting te voorkomen.

Om alle maatregelen te borgen, en de Wapserveensche Aa beter te onderhouden, zorgen we voor een bijpassend onderhoudsplan.

Wanneer?

Samen met de omgeving, grondeigenaren en andere belanghebbenden werken we aan een conceptplan. In de huidige fase worden ideeën opgehaald en verschillende alternatieven voor de oplossingen in kaart gebracht en beoordeeld. Aansluitend werken we het plan verder uit naar een definitief plan. Naar verwachting kan dan eind 2025 de schop in de grond.

Met wie?

Aan dit project werken we onder andere samen met:

  • Bewoners, agrariërs en omgeving
  • Belangengroepen en bedrijven in de omgeving
  • LTO Noord
  • Provincie Drenthe
  • Gemeenten Westerveld en Steenwijkerland
  • Stichting Het Drentse Landschap

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Sjoukje Rikkerink.

Watergang de Wapserveensche Aa met groene oevers , blauwe lucht en een stuw in het midden van de watergang.