We ontwikkelen plannen om de Wapserveensche Aa opnieuw in te richten. Dit doen we omdat de watergang moet voldoen aan Europese regels om de natuurwaarden te vergroten en de waterkwaliteit te verbeteren. Daarom willen we in het gebied in totaal 2,5 kilometer natuurvriendelijke oevers aanleggen. Een natuurlijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, wat goed is voor flora en fauna. Daarnaast willen we een aantal stuwen vispasseerbaar maken. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.

Waar?

Tussen Vledder en Wapserveen ligt het projectgebied Wapserveensche Aa. Het landschap kenmerkt zich door de twee Drentse beken Vledder Aa en Wapserveensche Aa die vanuit het midden van Drenthe afstromen naar de rand van Drenthe en de kop van Overijssel. Het bovenstroomse deel van de Vledder Aa ligt grotendeels in het Drents-Friese Wold. Na de samenvloeiing met de Wapserveensche Aa kenmerkt de benedenloop van de Vledder Aa en de gehele Wapserveensche Aa zich door agrarisch landgebruik met verspreide stukken natuur. Het landschap is zeer open en langgerekt. 

Wat doen we?

In het gebied willen we in totaal 2,5 kilometer natuurvriendelijke oevers aanleggen. Een natuurlijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, wat goed is voor flora en fauna. Zo is er bijvoorbeeld extra leefgebied voor vissen, vogels en waterdiertjes. En ook veel waterplanten hebben een zuiverende werking, ze zijn behalve mooi om te zien ook goed voor de waterkwaliteit. Daarnaast willen we een aantal stuwen vispasseerbaar maken. Zo kunnen vissen beter het hoogteverschil overbruggen en lekker heen en weer zwemmen. Ook zorgen we voor een bijpassend beheer- en onderhoudsplan voor de Wapserveensche Aa.

Wanneer?

Samen met de omgeving, grondeigenaren en andere belanghebbende werken we aan een conceptplan. In deze fase worden knelpunten vastgesteld en ideeën en maatregelen opgehaald. Aansluitend werken we het plan verder uit naar een definitief plan. Naar verwachting kan dan eind 2025 de schop in de grond.

Met wie?

Aan dit project werken we onder andere samen met:

  • Bewoners, agrariërs en omgeving
  • Belangengroepen en bedrijven in de omgeving
  • LTO Noord
  • Provincie Drenthe
  • Gemeenten Westerveld en Steenwijkerland
  • Stichting Het Drentse Landschap

Meer weten?

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Sjoukje Rikkerink.

Watergang de Wapserveensche Aa met groene oevers , blauwe lucht en een stuw in het midden van de watergang.