Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 370 gemalen en 1.980 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.

Waar?

Het gaat om een gebied van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen. Op onderstaande kaart ziet u precies waar we aan de gemalen en stuwen (gaan) werken. Klik op een gekleurd rondje om meer te weten over ons werk op die plek.

  • Oranje: planning 2024
  • Paars: ontwerp/uitvoering
  • Groen: gerenoveerd

Wat doen we?

Samen met aannemers Dubbink, Van Heteren Weg- en Waterbouw en Pannekoek renoveren of vervangen we, de komende vier jaar, tientallen geautomatiseerde gemalen en stuwen. Dit doen we in zogeheten bouwteamverband. Dit is een werkwijze, van ontwerp tot uitvoering, waarbij het projectteam en de aannemers nauw samenwerken en waarbij de kennis van alle partijen optimaal wordt benut. De gekozen werkwijze leidt tot een hogere productie met meer kwaliteit en voorspelbaarheid. Maar ook meer uniformiteit en standaardisatie. Bovendien worden duurzame innovaties gestimuleerd en kosten bespaard. Want gemalen en stuwen zijn cruciale schakels voor het verdelen van water. Ze voeren water aan of af, en houden zo een gebied op peil én zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water.

Het waterschap renoveert of vervangt gemalen en stuwen, omdat ze verouderd zijn en/of niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Sommige gemalen hebben bijvoorbeeld onvoldoende capaciteit om ook in de toekomst het gewenste waterpeil te leveren en worden daarom gerenoveerd. Denk hierbij aan de gevolgen van de klimaatverandering waardoor in tijden van wateroverlast of droogte meer capaciteit wordt gevraagd voor aan- of afvoer van water.

Op bovenstaande kaart ziet u precies waar we aan welke gemalen en stuwen (gaan) werken.

Naast de renovatie van geautomatiseerde gemalen en stuwen is er ook een groot deel handmatig bediende stuwen die worden gerenoveerd in ons werkgebied. Deze stuwen worden in eigen beheer opgepakt. Dit gaat om gemiddeld zo'n 60 stuwen per jaar.

Gemalen en stuwen in de spotlights

Gemalen Streukelerzijl, Galgenrak en stuw Fissele

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met programmamanager Erik Wiggers.