Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) renoveert ook de komende jaren weer tientallen gemalen en stuwen. Op maandag 31 oktober werd de vierjarige overeenkomst voor het renovatieprogramma gemalen en stuwen ondertekend door aannemers Dubbink B.V., Van Heteren Weg- en Waterbouw en Pannekoek B.V. Met deze overeenkomst zet het waterschap de volgende stap in haar samenwerking met marktpartijen. Met deze klus is een bedrag van ruim 40 miljoen euro gemoeid.

Succesvolle samenwerking

De aannemers zijn geselecteerd na een intensief aanbestedingstraject. De succesvolle bouwteamaanpak, welke in 2019 in gang is gezet, heeft zijn vruchten afgeworpen. Het ontwerp en de realisatie wordt weer in bouwteamverband opgepakt. Een werkwijze waarbij het waterschap en de aannemers nauw samenwerken en waarbij de kennis van alle partijen optimaal wordt benut.

Hans Pereboom, lid dagelijks bestuur, ondertekende namens het waterschap: “Omdat wij voor een langere tijd samenwerken en van elkaar leren, leidt de gekozen werkwijze tot een hogere productie met meer kwaliteit en voorspelbaarheid. Maar ook ontstaat er meer eenheid en standaardisatie. Bovendien zetten we ons in voor duurzame innovaties en besparen we kosten.”

WDODelta gaat met de aannemers een verbintenis aan voor vier jaar, waarbij elke aannemer de uitvoering van een derde van het renovatieprogramma voor zijn rekening neemt.

Gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn cruciale schakels voor het verdelen van water. Gemalen voeren water aan of af en houden zo een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het waterschap renoveert of vervangt gemalen en stuwen, omdat ze verouderd zijn en/of niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Sommige gemalen hebben bijvoorbeeld onvoldoende capaciteit om ook in de toekomst het gewenste waterpeil(externe link) te leveren en worden daarom gerenoveerd. Denk hierbij aan de gevolgen van de klimaatverandering waardoor in tijden van wateroverlast of droogte meer capaciteit wordt gevraagd voor aan- of afvoer van water. Pereboom: “Een goede werking van gemalen en stuwen wordt steeds crucialer. Daar moeten we bovenop zitten.”