De nieuwbouw van gemaal Leenders aan de Zomerdijk (N375) in Wanneperveen is klaar. Met dit beeldbepalende gemaal kan Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) beter anticiperen op extremen in het weer, zoals flinke plensbuien of juist langdurige droge periodes. Na zonsondergang schijnt er gekleurd led-licht vanuit het gemaal naar buiten. Twee verschillende lichtkleuren maken duidelijk of de pompen van het gemaal op dat moment draaien.

Zo kleurt het gemaal rood wanneer de drie pompen draaien. Op dat moment kan het waterschap per minuut 165.000 liter water vanuit de polder Nijeveen Kolderveen naar het Meppelerdiep afvoeren. Als er één pomp draait, kleurt het gemaal groen. Tevens wisselen de kleuren afhankelijk van de capaciteit waarop het gemaal draait (geel en oranje).

Vaak wordt gekozen om een gemaal onzichtbaar in het landschap te integreren. Voor gemaal Leenders is juist gekozen om een zichtbaar monument te creëren. Dit komt onder andere tot uiting in de semi-transparante gevels waarin ronde openingen in de binnenschil zijn gemaakt. Het industriële karakter van het gemaal komt onder meer tot uiting in het metselwerk, de schoorstenen en de zinken dakbedekking. Ook is er rekening gehouden met de  fauna. Zo kunnen vissen via een  leiding langs het gemaal zwemmen en zijn er nestkasten opgehangen voor vogels. Daarnaast paste het waterschap zoveel mogelijk materialen toe met een lage CO2-uitstoot.

Herinrichting Nijeveen Kolderveen

Gemaal Leenders is onderdeel van het project 'Herinrichting polder Nijeveen-Kolderveen'. Met de aanpak van het gebied maakt het waterschap een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem in het landbouwgebied rondom de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel. Dit project krijg steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.